Zdroje: www.shinrinyoku-united.org, www.kairoswellnesscollective.com, www.webmd.com, www.ncbi.nlm.nih.gov

Lesní terapie Japonců

Shinrin-yoku je v podstatě lesní terapie. Tento výraz lze doslova přeložit jako „lesní lázeň“. Japonci si uvědomují, že les a spojení s přírodou jsou pro člověka nevýslovně důležité. Lidstvo strávilo v lesích nesrovnatelně delší dobu než ve městech, les je místem nejen uklidňujícím, ale také léčivým. Přímo souzní s naší podstatou a celkově také s organismem.

Podívejte se, co říká o lesní terapii Aleš Miklík, který lidem pomáhá právě díky učení shinrin-yoku.

Zdroj: Youtube

Proč Japoncům svědčí lesní terapie?

Lesní terapie však rozhodně není jen jakási cesta k uvolnění a zklidnění. Po vědecké stránce se japonští, ale i jiní světoví odborníci věnovali zkoumání pobytu člověka v přírodě a dopadů na jeho nejen mentální, ale také fyzické zdraví. Na toto téma proto vznikla řada studií, které se zabývají konkrétními mikroorganismy, ale i negativně nabitými ionty a jejich vlivu na zdraví. Šlo konkrétně o studie střevní mikroflóry, kterou se zabývala UNC School of medicine či jiné analýzy o vlivu fytoncidu obsaženého v esenciálních olejích rostlin zveřejněné v Asian-Australian Journal of Animal Sciences a konečně také vlivu negativních iontů, na které se zaměřil se svým týmem Michael Terman, PhD z Columbia University v New Yorku.

Nakonec závěry těchto výzkumů potvrdila také Světová zdravotnická organizace (WHO) zdánlivě prostým prohlášením, že „Vztahy mezi naším individuálním tělem a mikrobiomem jsou mikrokosmem životně důležitých vztahů, které náš druh sdílí s bezpočtem dalších organismů, s nimiž sdílíme planetu." Těžko říci, zda příroda potřebuje nás, ale my jistě potřebujeme přírodu!

Jak reagujeme na lesní terapii?

Nejen naše mysl, ale i tělo z pobytu v přírodě jen získávají. Japonci se proto vracejí do přírody k ozdravným pobytům. V lese mají možnost uvolnit se a vnímat ji zcela všemi smysly. Procházky a meditativní pobyty v lůně lesa jsou po dušení stránce vyloženě očistou. Díky nim se lidé cítí odpočatí, méně stresovaní i úzkostliví. Vnímají vlastní klid a oproštění se od spěchu, což také pozitivně působí na kreativitu a znovu získání energie a elánu.

Co se týče fyzického vlivu na tělo, redukce stresových hormonů, ale zároveň zvýšení aktivity a počtu bílých krvinek, mají přímý vliv na imunitní systém. Obranyschopnost těla je bezesporu důležitým faktorem, který se pak odráží nejen v délce, ale také v kvalitě života.

Užijte si vědomě pobyty v přírodě. I krátká procházka se může stát součástí ozdravného procesu. Zastavte se a vnímejte. Osahejte, očichejte, vdechujte, poslouchejte a dívejte se na les. V Japonsku se nyní stává les také místem, kde vznikají kanceláře pro ty, jež mají možnost pracovat na dálku stylem „home office“. Ti, kteří těchto kanceláří využívají sice nesedí přímo v lese a nemají možnost vnímat jej všemi smysly, ale i prostý pohled ven do zeleně má blahodárný vliv, který nic jiného nenahradí.

Související články