Co je Alzheimerova choroba

Alzheimerovu nemoc - demenci poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou, neboť průměrná doba dožití byla mnohem kratší a lékařská péče nebyla tak dostupná jako dnes.

Alzheimerova nemoc je progresivní neurodegenerativní onemocnění, u kterého dochází k úbytku nervových buněk v mozku a jeho atrofii (zmenšování). Podle vědců to má na svědomí mimo jiné shlukování amyloidních peptidů. Beta-amyloidní usazeniny se hromadí na nervových buňkách mozku a dochází tak k jejich blokaci.

Pití kávy může být prevencí proti demeci. Podívejte se na následující video:

Zdroj: Youtube

Jak se nemoc projevuje

Lidé s demencí ztrácejí kognitivní dovednosti. Nemoc se projevuje poruchami paměti, myšlení a úsudku. V každodenních situacích lidé trpící Alzheimerovou chorobou neumí vhodně reagovat, jsou podráždění, ztrácí paměť, zapomínají slova, smysluplné mluvení je pro ně stále těžší. Často ztrácí orientaci i na místech, která znají. Situace, ve kterých musí přemýšlet, nezvládají, mohou mít deprese, nepoznávají své nejbližší. Kvůli ztrátě duševních a fyzických schopností jsou pacienti dlouhodobě odkázáni na pomoc okolí.

Kdo je ohrožen

Demografický vývoj předurčuje, že výskyt této nevyléčitelné nemoci má rostoucí trend. Podle vědeckých studií a statistik nemoc postihuje častěji ženy než muže nad šedesát pět let. Zpočátku má plíživý charakter. První nenápadné symptomy se mohou objevit i několik let před propuknutím.

Jaké jsou příčiny této nemoci?

Příčina nemoci není dosud přesně známa. Vědci však poukazují na některé rizikové faktory, které mohou být příčinou demence a mohou ovlivňovat její průběh.

Mezi rizikové faktory patří věk, dědičné dispozice, vysoký cholesterol a krevní tlak, diabetes, alkohol a málo mentální i fyzické aktivity, dále špatné životní prostředí a vliv škodlivých látek. Nejnovější studie odborníků se zabývají hypotézou, že za vznikem choroby mohou být bakterie, které způsobují chronický zánět dásní.

Jak předcházet demenci

Základními aktivitami, které mohou alespoň zpomalit rozvoj Alzheimerovy choroby, je péče o mentální a fyzické zdraví. Senioři nad 65 let svého věku by měli pěstovat duševní a fyzické aktivity. Měli by se věnovat pečlivému trénování paměti, myšlení, čtení, psaní a opakování matematických dovedností. Pomáhá i pokusit se naučit základy cizího jazyka. Důležité je, aby člověk nebyl osamělý, měl sociální, společenské a kulturní vazby, ze kterých vyplývá interakce s okolním světem.

Rozvoji Alzheimerovy choroby lze předcházet také vyváženou stravou. Důležité jsou vitamíny E,C a řady B, minerály, antioxidanty, vláknina a další. Strava by měla být založena na velkém obsahu zeleniny, ovoce a masa s vysokým podílem omega 3-mastné kyseliny. Ty obsahují ryby, ořechy, různá semínka a olivový olej. Pomáhají i preparáty z ginkgo biloby.

Jak souvisí pití kávy s prevencí?

Doby, kdy bylo pití kávy označováno jako jedno z možných rizik vzniku kardiovaskulárních poruch, jsou pryč. V posledních letech se všeobecně mluví o kávě jako o prospěšném nápoji pro lidský organismus.

Vědecké výzkumy z USA naznačují, že pití až tří šálků kávy denně může působit preventivně proti degenerativním poruchám mozku. Výzkumy vedou k tomu, že kofein obsažený v kávě stimuluje asociační kůru části velkého mozku. Ovlivňuje tak oblasti mozku, které bývají poškozeny proteinovými plaky při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě. Pití kávy se pozitivně odráží na duševní a fyzické aktivitě jedince.

Kofein podle vědeckých výzkumů může být preventivním opatřením, dokonce může i pozitivně ovlivnit některé symptomy samotné nemoci.

To vše jsou pádné důvody, abyste pozvali přátele nebo rodinu na šálek dobré kávy. Nejenže si pochutnáte, ale i socializace s ostatními lidmi vám duševně prospěje.

Související články

Zdroje informací: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.youtube.com, www.denik.cz