obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kdy naučit malé dítě čistit si zuby a první návštěva zubní ordinace

Každé dítě se od narození učí novým dovednostem a návykům. Některé závisejí na jeho vývojové zralosti a nelze je urychlit, jiné si vytváří na základě cíleného učení pod vedením okolí. To platí i pro čištění zubů.

Dennodenní péče o chrup je jedním z hygienických návyků, který si dítě musí osvojit postupnými kroky a za pomoci rodičů.

Kdy začít a jak dítě navyknout na čištění zoubků?

Podle dětské psycholožky PhDr. Renáty Faltýnové je s čištěním zoubků třeba začít v momentě jejich prořezávání. V této době děti prozkoumávají okolní svět stále nejvíce skrze svá ústa, a to je ideální příležitost podstrčit jim jako jeden ze zajímavých předmětů i zubní kartáček.

čištění zoubků čištění zoubků Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  • Ve většině případů je zpočátku baví kartáček různě okousávat a hrát si s ním. Potom mohou rodiče dítěti zoubky chvíli čistit.

Dítě se řadu věcí učí mimoděk, nápodobou svých blízkých. Proto je dobré, aby bylo přítomno situacím, kdy si čistí zuby rodiče nebo sourozenec. Jednak bude chtít tuto činnost zkusit také, za druhé postupem času pochopí, že se jedná o pravidelnou aktivitu.

  • Čištění zubů se tak stane stejným rituálem, jako je večerní koupání či čtení pohádky.

Kdy s dítětem absolvovat první návštěvu zubaře?

Podle stomatologa MUDr. Davida Kadlece by ji mělo zažít ještě v době, kdy mu nehrozí žádné vrtání. První návštěva zubní ordinace může proběhnout společně s první preventivní prohlídkou maminky po porodu, což odpovídá přibližně šestému měsíci věku dítěte. Zejména u holčiček se už v té době začínají v ústech objevovat první zoubky a stomatolog tak může včas doporučit rodičům vhodnou péči o zoubky jejich ratolesti.

návštěva u zubaře návštěva u zubaře Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

První návštěva má být pro dítě především seznamovací návštěvou spojenou jen s krátkou prohlídkou úst.

V průběhu celé návštěvy by měla být přítomna maminka a veškerá atmosféra v ordinaci by měla být co nejklidnější a laskavá, aby se kojenec cítil v cizím prostředí co možná nejlépe.

Zubní lékař by neměl nechat dítě dlouho čekat v čekárně. Jednak aby nebylo rozmrzelé a také, aby se nesetkalo s případnými nepříjemnými zvuky či pláčem jiného dítěte či jiného pacienta.

  • Ve většině případů se u malých dětí nenachází v pusince nic, co by vyžadovalo zákrok, a proto dítě není vystaveno nepříjemným zážitkům. Nemá tak důvod vytvořit si negativní postoj k zubaři a lépe pak spolupracuje při dalších návštěvách.

Nemá význam násilím dítě přemáhat, je lepší domluvit si další termín. Nemá význam násilím dítě přemáhat, je lepší domluvit si další termín. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pokud je dítě velmi neklidné a vzpouzí se vyšetření, měla by být prohlídka omezena na minimum. Nemá význam násilím dítě přemáhat, je lepší domluvit si další termín pro nový pokus za několik dní či týdnů.

Strach ze zubaře je záležitostí především malých dětí, po 6. roce věku se obvykle zmírní či úplně zmizí. Hlavní úlohu hrají ovšem rodiče, důležitá je správná příprava před návštěvou, nedělat ze zubaře strašáka a dbát o domácí péči a správné čištění zubů dítěte, což je nejlepší prevence před nepříjemnými zákroky.

Akční letáky