Zdroje: www.denik.cz, www.healthline.com

Kolik kroků stačí ke zdravému srdci?

Mezi lidmi se stále drží představa, že by měli denně ujít 10 000 kroků, což odpovídá přibližně osmi kilometrům. Tento cíl si sice vytyčily některé organizace, aby doslova rozhýbaly Česko. I různé krokoměry vám tuto vzdálenost nabízejí jako základní nastavení a ideál, kterého chcete dosáhnout, ale je to nutné?

Pokud byste se chtěli zaměřit pouze na doporučení, která vyplývají z provedených studií, zjistili byste, že pomyslnou metou zdravého chození je už 6000 kroků.

Nečekejte, až vaše srdce vyšle varovné signály, že je něco špatně a začněte s pohybem. První leden není o nic lepší než zítra odpoledne. Nepotřebujete ani předsevzetí ani kouče. Potřebujete jen vědět, že polevit je v pořádku, že vrátit se opět k chůzi je možné kdykoli, že na každém kroku záleží.

Jak poznat, že je se srdcem něco v nepořádku, vám napoví následující videopříspěvek od Top Trending CZ.

Zdroj: Youtube

Češi si vedou v chůzi poměrně dobře

Češi si vedou v poměřování počtu kroků poměrně dobře, nicméně kardiovaskulární onemocnění jsou u nás stále číslem jedna, co se týče důvodu úmrtí. Naše výkony jsou srovnatelné i s ostatními zeměmi střední a západní Evropy. Denně ujdeme průměrně okolo 5 500 kroků, což rozhodně není špatné.

Co se týče vašeho osobního skóre, je třeba myslet také na věk a fakt, že pokud se nehýbete v práci, dohánět to po ní je opravdu velký výkon. Důležité je odpíchnout se od hodnot vlastního poměrného výkonu a zlepšovat se. Pokud chcete, aby mělo vaše snažení smysl, pomalu zvedejte počet kroků a snažte se zůstat aktivní i ve vyšším věku.

Kolik kroků je dost?

Z výzkumu vyplývá, že snaha dosáhnout mety deseti tisíc je dobrý nápad, ale snížení rizik kardiovaskulárních a srdečních onemocnění bylo zaznamenáno i při mnohem nižších výkonech. Oněch 6 000 kroků denně je považováno za dobrý základ a dostatek. Nicméně studie také říkají, že čím více, tím lépe.

Závěry studie doktorky Amandy Paluchové, PhD z Fakulty veřejného zdraví a zdravotnických věd na Massachusettské univerzitě v Amherstu jsou takové, že starší dospělí, kteří denně ujdou 6 000 až 9 000 kroků, mají o 40 % až 50 % nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Mezi ty patří infarkt nebo mrtvice. Vychází to z porovnání s účastníky studie, kteří naopak ušli pouze 2 000 kroků za den.

Související články