Mnoho pacientů pociťuje i po úspěšném vyléčení z nemoci covid-19 dlouhodobou únavu, bolesti hlavy a dezorientaci.
Zdroj: Cryptographer / Shutterstock.com

Obavy lékařů se potvrdily: po vyléčení covidu-19 postihnou lidi vážné potíže

Od počátku letošního roku, kdy se nemoc covid-19, způsobená novým typem koronaviru, stala světovým tématem číslo jedna, se mnohé změnilo. Vzrůstající počet nakažených lidí, a tím pádem prohlubující se znalosti podstatně rozšířily spektrum příznaků, které tato záludná nemoc může mít. Lékaři mají k dispozici léky, s kterými dokážou nemoci lépe čelit. Farmaceutické firmy začínají distribuovat vakcíny, jejichž vývoj měl tento rok absolutní prioritu a k nimž se upínají naděje celého světa. Trochu stranou zájmu veřejnosti však zůstává jedna otázka: nemůže mít nový koronavirus dlouhodobé následky?

Tuto otázku se lékaři i vědci stále snaží zodpovědět. Výsledky jejich zkoumání však nejsou příliš povzbudivé. Naznačují, že mnoho pacientů pociťuje i po úspěšném vyléčení z nemoci covid-19 dlouhodobou únavu, bolesti hlavy a dezorientaci. U pacientů, které postihla ztráta čichu, může návrat tohoto smyslu do původního stavu trvat i měsíce. Ještě nepříjemnější je přetrvávající dušnost, s kterou mnozí lidé i po uzdravení stále bojují.

Vědci z Oxfordské univerzity se nyní ve své nové studii soustředili na problematiku covidu-19 z pohledu psychického zdraví. Posuzovali, zda je prodělání covidu-19 spojeno se zvýšenou mírou následných psychiatrických diagnóz a také zda je předchozí psychiatrická diagnóza rizikovým faktorem pro nákazu covidem-19. V mnohém překvapivé výsledky autoři studie zveřejnili v odborném medicínském časopisu The Lancet Psychiatry. Tato studie využívá lékařské záznamy 69 milionů lidí z USA, z nichž 62 354 mělo oficiálně potvrzenou diagnózu covid-19.

Původní obavy lékařů, že by pacienti po překonání covidu-19 mohli ve zvýšené míře čelit riziku psychických problémů, se bohužel ve studii potvrdily. Celá pětina zkoumaných pacientů, kteří předtím netrpěli žádnými psychickými problémy, se po vyléčení z covidu-19 do tří měsíců začala potýkat s potížemi psychického rázu. Nejčastěji se jednalo o deprese, nespavost či úzkosti. Potíže těchto lidí byly tak velké, že vyhledali lékařskou pomoc. U pacientů nad 65 let se častěji objevila demence. Lidí trpících obdobnými problémy, třeba v mírnější formě, proto může být reálně mnohem více, protože ne každý (zatím) vyhledal lékaře. Pacienti po covidu-19 podle výsledků studie čelili těmto problémům mnohem častěji než lidé, kteří prodělali jiné nemoci či zdravotní příhody, jako je například chřipka nebo zlomenina.

Nekvalitní spánek může mít mnoho příčin Nekvalitní spánek může mít mnoho příčin Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Zároveň vědci došli k závěru, že předchozí psychiatrická diagnóza může být rizikovým faktorem pro nemoc covid-19. Vypadá to tedy, že mezi duševním zdravím a onemocněním způsobeným novým typem koronaviru může být užší souvislost, než se na první pohled zdá.

Tato zjištění jsou samozřejmě dále zkoumána a rozvíjena. Pokud by se závěry potvrdily a covid-19 skutečně způsoboval dlouhodobé zdravotní problémy fyzického i psychického rázu, znamenalo by to pro zdravotní systémy jednotlivých zemí dosud nevídanou zátěž. Dá se proto jen odhadovat, jak by se jejich fungování proměnilo. Stejně tak by dlouhodobé zdravotní následky u velkého množství lidí kladly značné nároky na sociální systémy jednotlivých států, potažmo ekonomiku. Zdá se proto, že vyléčením covidu-19 problémy nemusí končit.

Zdroj: www.aazdravi.cz, www.thelancet.com

Akční letáky