Tím prostředkem je rouška, čili mechanická ochrana, která od počátku vzbuzovala mezi laickou veřejností mnoho kontroverzí a ani odborníci nebyli ohledně jejího přínosu zajedno. Česko bylo v nošení roušek a jejich propagaci průkopníkem, a jak se zdá, další výzkumy mu dávají za pravdu.

Vědci z Univerzity v Edinburghu se efektivitou roušek zabývali v nové studii, jejíž výsledky přinesl odborný časopis Royal Society Open Science. A jejich závěry jsou velmi povzbudivé. Tvrdí, že při správném použití mají roušky efektivitu 99,9 % a jsou mnohem účinnější než další propagovaný prostředek proti šíření nákazy, rozestup.

Při pokusech vědci použili jednak figuríny s nasazenými rouškami a fluorescenční vodu, jednak dobrovolníky s rouškou i bez ní (v obou případech byla použita chirurgická rouška s jednovrstvou výplní). Chtěli zjistit, jak se chovají kapénky, které jsou považovány za jednoho z hlavních přenašečů nového koronaviru. Kapénky vznikají při kašli, kýchání, mluvení či zpívání. Výsledky ukázaly, že nasazené roušky snížily počet kapének ve vzduchu až 1 000x. Účinnost roušek trumfla i rozestupy neboli dodržování sociální vzdálenosti. Vědci dokonce došli k závěru, že pokud jste bez roušky v doporučované vzdálenosti dva metry od člověka, který kašle, dostane se k vám více než desetitisícinásobek kapének ve srovnání s člověkem, který by stál ke kašlajícímu o půl metru blíž, ale měl nasazenou roušku. Zúčastnění odborníci se proto shodli, že roušky velmi účinně blokují respirační kapénky, a tím i nákazu.

Za používání roušek se staví i přední český imunolog Jaroslav Svoboda, který hovořil pro DVTV. Podle jeho názoru je rouška v současné době prvním krokem k vakcíně, neboť podstatně redukované množství viru, které se případně i přes roušku dostane do dýchacích cest, neparalyzuje imunitní systém, ale naopak může vyvolat buněčnou imunitu. Laicky řečeno, rouška propustí jen tak malé množství případného viru, že to organismus nepoškodí, ale posílí to jeho imunitu, což je vlastně princip očkování.

Přestože je nošení roušek někdy únavné a nepříjemné, hlasy odborné veřejnosti se čím dál častěji přiklánějí k jejich účinnosti a prospěšnosti. Názory typu, že virus je mnohem menší než otvory v roušce, a proto rouškou volně prochází, takže nemá smysl ji nosit, už se zdají být novými zjištěními překonané. Bude ještě chvíli trvat, než se podaří naočkovat potřebnou část populace. Do té doby máme šanci chránit sebe i okolí levně, dostupně a účinně – rouškou.

Zdroj: video.aktualne.cz, www.aazdravi.cz