To, že jedovaté rostliny představují určité nebezpečí, samozřejmě neznamená, že je budeme ničit, vždyť právě mezi nimi najdeme celou řadu rostlin prospěšných především pro výrobu léčiv, dokonce i zákonem chráněných, a v neposlední řadě nádherných na pohled. Ale je třeba je dobře znát a na zahradě k nim především malým dětem znemožnit přístup, nebo je opravdu bedlivě hlídat. A zrovna tak na procházce přírodou.

Něžná i nebezpečná sasanka

Velmi vážnou otravu i s následkem smrti může údajně způsobit už 30 snězených rostlin.

Nádherné bílé koberce květů sasanky hajní (Anemone nemorosa) jsou ozdobou vlhčích lesů v čase, kdy začínají rašit stromy.

Všechny části rostliny obsahují alkaloid ranunkulin, saponiny a organické kyseliny. Otrava způsobená požitím sasanky je doprovázena zvracením, průjmy, může způsobit i zánět ledvin.

  • Děti, které sasanky trhají, si mohou přenosem šťávy do očí vyvolat zánět spojivek.
  • Čerstvá nať je jedovatá i pro dobytek, ovšem sušením se ovšem jedovatost ztrácí.

Eskymáci údajně čerstvou šťávu využívají jako součást šípového jedu. V lidovém léčitelství sasanka kdysi sloužila jako prostředek proti revmatismu.

Vonnou královnu lesů raději netrhejte

Konvalinka vonná (Convallaria majalis) patří mezi nejkrásnější planě rostoucí květiny u nás. Křehká krása a podmanivá vůně přímo svádí k jejich utržení a přenesení alespoň na kratičký čas domů. Konvalinky rostou téměř po celé Evropě. Nejčastěji je najdete v listnatých lesích, v křovinách, v horách rostou na kamenné suti na horských loukách. Konvalinka má ráda vlhčí stanoviště a je vápnomilná.

Celá rostlina včetně květů je silně jedovatá a dokonce i voda, ve které byly květy delší dobu, obsahuje nebezpečný výluh jedovatých alkaloidů. Alkaloidy se ovšem po zpracování využívají na výrobu léků především na povzbuzení srdeční činnosti.

V přírodě bychom je měli nechat růst a kvést na jejich místě, ve stinném koutě zahrady vypěstované do vázy utrhnout můžeme. Ovšem jakákoliv manipulace s konvalinkami by měla být opatrná a vždy je nutné důkladně si umýt ruce.

Narcis bílý

Narcis (Narcissus pseudonarcissus) patří mezi nejčastější jarní cibuloviny našich zahrádek. Jeho listy a stonky ovšem obsahují alkaloid scilain, květy a cibule pak alkaloidy tazetin a lykorin.

Po požití některé části rostliny hrozí nevolnost a průjem, k uzdravení ovšem stačí běžná první pomoc: vyvolání zvracení, živočišné uhlí a dostatek tekutin.