Každý z nás má krevní skupinu, která je mu dána oběma rodiči. Bohužel řada jedinců mnohdy ani v dospělosti netuší, jaká krev jim vlastně koluje v žilách. Jedná se však o informaci, o níž byste se měli zajímat, a to z mnoha důvodů.

Můžete se snadno dostat do situace, kdy je tato informace životně důležitá. A když znáte svou krevní skupinu, můžete také účinně předcházet některým rizikům nebezpečných chorob. Podle vědců je například jedna skupina mnohem více náchylná k mrtvici.

Jak rozpoznat mrtvici neboli cévní mozkovou příhodu se podívejte na tomto YouTube videu na kanále FTV Prima:

Zdroj: Youtube

Krevní skupina jako včasná prevence

Vědci došli na základě dlouhodobých výzkumů k výsledkům, že krevní skupina člověka souvisí kromě mnoha dalších věcí také s rizikem předčasné mozkové mrtvice. Pracovali se všemi dostupnými údaji z genetických studií o ischemických mozkových příhodách, k nimž došlo u dospělých lidí do 60 let zablokováním průtoku krve do mozku.

Vědci z University of Maryland využili data 17 000 pacientů, kteří mrtvici utrpěli, a 600 000 osob, které mozkovou příhodu neprodělali. Následně se zaměřili na souvislost mezi mrtvicí a geny, které určují krevní skupiny.

Riziková je krevní skupina A

Ve výsledku se prokázalo, že lidé, kteří měli nejčastěji mozkové příhody, jsou jedinci s krevní skupinou A, a to o 16 %. Znamená to, že by od mládí neměli podceňovat pravidelná vyšetření a testy. Souvisí to i se srážlivostí krve, která je u této skupiny výrazně vyšší, a tudíž hrozí zvýšené riziko vzniku krevních sraženin.

Potvrzující slova odborníka

„Pravděpodobně je to způsobeno faktory, jež mají na starosti srážlivost, stejně jako další cirkulujícími proteiny, které hrají roli ve vývoji krevních sraženin," řekl hlavní autor a cévní neurolog Steven Kittner z University of Maryland.

Související články

Zdroje: www.ndtv.com, www.actualno.com, www.sciencemag.cz