Na správném chodu a funkci celého těla má vliv mnoho proměnných, bez jejichž rovnováhy se dostáváme do složité situace. Mezi faktory, na které při této příležitosti nesmíme zapomínat, je krevní tlak, který ovlivňuje další pochody v organismu, včetně funkce ledvin. Jak je může poškodit?

Co dělat a jak se chovat k ledvinám v případě vysokého tlaku? Podívejte se na youtube, kde se v kanálu National Kidney Foundation dozvíte víc:

Zdroj: Youtube

Na tlak si musíme dávat pozor

Nejprve bychom si měli ujasnit, co je vlastně krevní tlak. Jde v podstatě o sílu, jakou působí krev na stěny cévního systému. Při jeho běžných hodnotách se o tuto veličinu prakticky nestaráme a bereme ji jako samozřejmost, ale pokud se začne vymykat z normálu, pociťujeme příznaky takové odlišnosti. Pokud tedy lékař naměří vyšší hodnoty než jsou 120–130/70–85 mm Hg, měli bychom velice zpozornět.

Vysoký tlak je horší

Nízký tlak může způsobit únavu, ospalost a někdy dokonce i mdloby a další zdravotní komplikace, ale ještě problematičtější a také hůře řešitelný, je tlak vysoký. A právě ten při dlouhodobějším působení může poškodit také ledviny, a to dokonce prakticky nevratným způsobem.

Rychle nebo pomalu, ale jistě

Je třeba si uvědomit, že závisí na míře odlišnosti skutečného krevního tlaku od normálu. Ať je zvýšen mírně nebo velmi, ledviny sice poškozuje v obou případech, jen v případě opravdu markantně vysokého tlaku je jeho působení na zmiňovaný orgán rychlé, zatímco ten mírně zvýšený působí dlouhodobě a změny jsou pozvolné. To však neznamená, že nakonec nemůže dojít k jejich fatálnímu poškození.

Ledviny v ohrožení

Co se děje v ledvinách při vysokém krevním tlaku? Jeho působením může dojít k zúžení cév, kterými tím pádem nemůže za daný čas protékat odpovídající množství krve. Jak víme, ledviny jsou v těle proto, aby takzvaně čistily krev, tedy aby z ní odstraňovaly škodliviny, které se v této životadárné tekutině nastřádají za jejího oběhu tělem. Pokud ale nejsou schopny tuto svoji funkci vykonávat skutečně naplno, dochází k dalším s tím spojeným problémům a není daleko ke katastrofě.

Otoky nejsou to nejhorší

Ledviny neodstraňují z těla jen škodlivé látky, ale také přebytečnou vodu. Dovedeme si tedy jistě představit, jak to dopadne, když se tekutiny začnou v těle hromadit, místo toho, aby přirozeně odcházely. To je také důvod častých otoků, které pacienty s nemocnými ledvinami provázejí. Navíc se zde dostáváme do začarovaného kruhu, protože vyšší obsah vody v těle dále působí na zvyšování krevního tlaku a cesta ven z tohoto bludiště je stále složitější.

Kdy kontaktovat lékaře?

Ledviny a krevní tlak jsou zkrátka propojeny do té míry, že se vzájemně neoddělitelně ovlivňují. Vysoký krevní tlak poškozuje ledviny a poškozené ledviny napomáhají, či lépe řečeno nemohou bránit dalšímu zvyšování tlaku. Tento kolotoč se může rozeběhnout i vinou jiného onemocnění, které má na krevní tlak vliv. Proto je třeba zdraví ledvin hlídat i v případech, které s nimi zdánlivě nesouvisí. Při jakýchkoliv, byť začínajících, problémech je tedy dobré se pro jistotu poradit s lékařem.

Související články

Zdroje: www.kidney.org, www.novinky.cz, www.mojemedicina.cz