V nošení roušky jako významné součásti boje proti pandemii koronaviru byla Česká republika průkopníkem. Ještě v březnu Světová zdravotnická organizace tvrdila, že nošení roušek nemá smysl a naopak se stávají rizikovým faktorem, neboť se při nesprávné manipulaci s nimi lidé mohou nakazit. Další hlasy zdůrazňovaly, že se v roušce shromažďují nečistoty a patogeny, které se kvůli teplému a vlhkému prostředí v nich snadno množí. Tyto nečistoty a patogeny zase dýcháme. Další odpůrci byli toho názoru, že virus je příliš malý na to, aby ho rouška mohla zadržet, a stejně jejími otvory, pro naše oko neviditelnými, volně pronikne.

Již v dubnu ale Světová zdravotnická organizace obrátila, a naopak doporučila, aby lidé v místech, kde se nákaza šíří a kde není možné udržet dostatečný odstup, roušky nosili, a to i podomácku šité. Změnu názoru zdůvodnila novými poznatky z výzkumů, ke kterým mezitím došlo. K rouškám alespoň ve vnitřních prostorách se postupně přidala většina euroatlantické civilizace a poslední výzkumy se shodují, že jsou skutečně účinné a chrání nejenom svého nositele, ale především jeho okolí. Nošení roušek doporučuje kromě Světové zdravotnické organizace i Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických.

Přitom je jejich princip ochrany velmi jednoduchý – zabraňují totiž šíření kapének, které lidé nevědomky vysílají do okolí při mluvení, kašlání či kýchání. Tyto kapénky, v případě nakaženého člověka obsahující virus, se mohou bez bariéry dostat až do vzdálenosti 2 metry, když kašleme, a až 6 metrů, pokud kýchneme. Kromě přenosu viru rouška také redukuje případnou míru virové nálože, která se do okolí dostává, přičemž čím větší virovou nálož člověk dostane, tím je vyšší riziko těžkého průběhu.

Roušky si můžeme zvolit buď jednorázové, které bychom ale měli v souladu s názvem použít jen jednou a nenosit je opakovaně, nebo látkové, které by se měly po každém použití vyprat. Látkové by měly být z takových materiálů, které se dají prát na 60 °C. Nosit se musí přes nos i ústa, občas viděné roušky shrnuté pod nosem svou funkci neplní.

Roušky jsou levnou, nenáročnou a účinnou ochranou, která až pětkrát snižuje riziko přenosu nákazy. Jejich nošení je důležitou součástí ostatních epidemiologických opatření, až dvakrát zvyšuje jejich účinek a vede ke snížení počtu covid-19 pozitivních lidí v populaci, snižuje počet těžkých případů i počet úmrtí. Je proto rozhodně namístě obětovat trošku pohodlí a roušky v požadovaných případech nosit.