I při omrzlinách se mohou objevit puchýře.
Zdroj: Avatar_023 / Shutterstock.com

Co dělat s omrzlinou: Jaká je první pomoc a kdy už vyhledat lékaře

Mnoho lidí se domnívá, že nebezpečí omrzlin na ně číhá až při silných mrazech. Přitom abychom si přivodili omrzliny, teplota nemusí být ani pod nulou. Navíc zdaleka není jediným faktorem, který má na případný vznik omrzlin vliv.

Omrzlina (congelatio) vzniká působením nízkých teplot na kůži a v podkoží. U člověka je to teplota pod 15 °C, ale většinou musí být mnohem nižší, a to pod 4 °C. Vše výrazně urychluje působení větru a vlhkosti. Svými projevy omrzliny tak trochu připomínají popáleniny. I v tomto případě závisí na stupni poškození tkáně. Základním rozdílem mezi omrzlinou a popáleninou je vyjma teploty, která na organismus působí, je skutečnost, že vznik a průběh omrzlin je značně závislý na odolnosti organismu. Zvýšené nebezpečí omrzlin hrozí malým dětem, ale také lidem konzumujících alkohol a kuřákům.

Zvlášť dobře bychom měli před mrazy chránit malé děti. Zvlášť dobře bychom měli před mrazy chránit malé děti. Zdroj: lexeisido / Shutterstock.com

Nejvíce náchylné jsou na tvorbu omrzlin periferní části těla (prsty horních i dolních končetin, brada, nos, ušní boltce), které mají tendenci rychleji prochladnout. Dříve se dělily omrzliny na několik stupňů podobně jako popáleniny. Teď se přistupuje spíše na dělení podle síly poškození - od lehkých omrzlin, které nejsou příliš nebezpečné a projevují se jen znecitlivěním prstů, až po těžké omrzliny, kdy hrozí trvalé následky - zčernání a odumření tkáně.

První pomoc – čím dříve, tím lépe

K prvním příznakům vznikajících omrzlin patří snižování citlivosti kůže a změna její barvy ze zdravě růžové na bílou. Lehké omrzliny je možné poměrně snadno léčit. Postiženou část umístíme do prostředí s kontrolovanou pokojovou teplotou. Pokud části oděvu přimrzly, tak je nestrháváme. Zcela nevhodný je silný zdroj tepla (oheň, kamna, ohřívací polštářky nebo fén), protože na necitlivé kůži snadno vznikají hluboké popáleniny. Důrazně se nedoporučuje postižená místa třít, ani propichovat puchýře.

  • Jako velmi vhodný způsob se hodí vlažná vodní lázeň. Postupně přidáváme teplejší vodu až do teploty těla. Pokud nemáme možnost umístit končetinu do teplého místa, můžeme ji nouzově zahřívat kontaktem s teplejší částí těla (klín, podpaží). Doba ohřívání se tím ale prodlouží.
  • V případě těžších omrzlin je třeba vyhledat odbornou lékařskou pomoc. Vyvarovat bychom se měli situace, při které dojde k zahřátí promrzlého místa a jeho opětovnému zmrznutí.

Zdroj: cs.wikipedia.orgwww.prirodovedci.czwww.vitalia.czppp.zshk.cz

Akční letáky