Poruchy erekce mohou mít celou řadou příčin.
Zdroj: VGstockstudio / Shutterstock.com

Problémy s erekcí mohou mít řadu příčin. Které jsou ty nejčastější?

Někdy se na nedostatečné nebo chybějící erekci podepíše únava nebo stres, pokud ovšem potíže přetrvávají dobu delší než tři měsíce, může se jednat o příznak závažného onemocnění.

Stud v takovém případě není na místě, muž by měl skutečnost, že mu „to“ nefunguje jako dřív, zkonzultovat se svým lékařem.

Ten ho nejspíš důkladně vyšetří, případně pošle za dalším odborníkem.

Které choroby se za erektilní dysfunkcí mohou ukrývat?

Cukrovka (diabetes mellitus)

Právě cukrovkáři jsou typickou skupinou mužů, kteří by už v případě prvních potíží měli vyhledat lékaře. Ten jim obvykle doporučí tzv. páskový test, aby se zjistilo, zda jsou příčinou skutečně cévní problémy, nebo zda jde o problém psychický. Na druhý případ lze usuzovat, pokud ve spánku dochází k přirozené samovolné erekci.

Problémy s erekcí se u diabetiků vyskytují zhruba o deset let dříve než u zdravých mužů. Pacienti s cukrovkou 1. typu jsou na tom hůře, protože choroba je obvykle postihne v mladším věku a tak se u nich dříve projeví i erektilní dysfunkce.

Diabetici 2. typu trpí touto poruchou méně často a projevuje se u nich až ve vyšším věku. U části z nich se ovšem zkombinují faktory organické (postižení drobných cév) a psychické příčiny: Občasné „selhání“ je považováno za počátek konce sexuálního života. Vznikne začarovaný kruh nervozity, nejistoty a obav, které mohou opravdu skončit rezignací na intimní život.

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak patří k nejčastějším příčinám poškození cév, které má za následek i poruchu ztopoření pohlavního údu.

Měli bychom znát hodnoty svého krevního tlaku a hladinu cholesterolu. Měli bychom znát hodnoty svého krevního tlaku a hladinu cholesterolu. Zdroj: LeventeGyori / Shutterstock.com

Vysoký tlak nadměrně zatěžuje srdce, způsobuje i nadměrný průtok krve v tepnách, jehož důsledkem je jejich kornatění a zúžení. Tepny nejsou s to dopravit k orgánům dostatek kyslíku a živin, orgány kvůli nedostatečnému zásobení strádají a zhoršuje se jejich funkčnost.

Podobný důsledek má i vysoká hladina cholesterolu, který se usazuje na stěnách cév. Značná část pacientů má obě choroby současně, riziko poškození cév je u nich tedy mnohem vyšší.

Ateroskleróza

Co je porucha erekce

Tzv. erektilní dysfunkce, neschopnost dosáhnout nebo udržet dostatečné ztopoření pohlavního údu – erekci, brání úspěšnému uskutečnění pohlavního styku. Nejde tedy ani o neschopnost dosáhnout orgasmu či ejakulace ani o nedostatek chuti na sex.

Při tomto onemocnění se uvnitř cév usazují sklerotické pláty, které zužují jejich průsvit a snižují tak průtok krve.

Největším rizikem je zúžení cév vedoucích krev do hlavy a do srdce (riziko mrtvice a infarktu), zužovat se mohou i cévy penisu — ateroskleróza tedy významně přispívá ke vzniku erektilní dysfunkce.

Deprese

Depresivní onemocnění je s poruchami erekce spjato mimořádně úzce, uvádí se, že postiženo je devět z deseti pacientů. 

Poruchy erekce často provázejí depresivní onemocnění. Poruchy erekce často provázejí depresivní onemocnění. Zdroj: spixel / Shutterstock.com

Další příčiny

Erektilní dysfunkce doprovází poškození míchy či mozku, roztroušenou sklerózu, těžká onemocnění ledvin (trpí jí polovina pacientů odkázaných na dialýzu).

Častým dotazem bývá, zda její příčinou může být nezhoubně zbytnělá prostata. Na tuto otázku odborníci odpovídají záporně. Poruchy erekce mohou vznikat při poranění nervů vyskytujících se v okolí prostaty. Nezhoubné zbytnění pros-taty se ovšem obvykle řeší menšími zákroky, které nervy nepoškozují.

Něco jiného je ovšem pokročilá rakovina prostaty — ta může nervy, které jsou nezbytné pro vznik erekce, poškodit, negativní roli v tomto případě hraje i radikální operace a ozařování.

Čeho se vyvarovat?

Odhaduje se, že zhruba čtvrtina případů erektilní dysfunkce je následek užívání některých léků – například antidepresiv, některých léků na vysoký krevní tlak, onkologicklých preparátů. Po vysazení léků se porucha obvykle upraví. V žádném případě by se však pro jejich vysazení neměl pacient rozhodovat sám bez konzultace s lékařem!

Ke vzniku poruch erekce vede i nezdravý životní styl: přejídání, nadměrná konzumace alkoholu a kouření se na vzniku tohoto onemocnění podílejí asi jednou čtvrtinou.

Nikotin negativně ovlivňuje krevní tok v celém těle, tedy i v pohlavních orgánech. Nikotin negativně ovlivňuje krevní tok v celém těle, tedy i v pohlavních orgánech. Zdroj: Bplanet / Shutterstock.com

Podle výzkumu, který se prováděl v Austrálii, mají muži, kteří vykouří dvacet cigaret denně, o 40 % větší pravděpodobnost vzniku erektilní dysfunkce než nekuřáci. Ovšem i ti, kdo kouřili méně než uváděné množství, byli ke vzniku poruchy náchylnější o víc než 20 %. Vědci vliv kouření na vznik erektilní dysfunkce vysvětlují tím, že nikotin negativně ovlivňuje krevní tok v celém těle, tedy i v pohlavních orgánech.

Co s tím?

Prvním příznakem erektilní dysfunkce je změna kvality erekce: Buď není dostatečná, nebo muž není schopen udržet ji dostatečně dlouhou dobu. Při občasných selháních není třeba propadat panice, příčinou může být změna životní situace: nová partnerka, ztráta zaměstnání, nadměrná psychická nebo fyzická únava, stres, déletrvající nemoc.

Pokud porucha nemá zřejmou příčinu a trvá déle než tři měsíce, je na místě návštěva lékaře. Erektilní dysfunkce v důsledku poškození cév a dalších organických příčin se může rozvíjet roky a onemocnění, které se takto projevilo, už může významně poškozovat mužovo zdraví.

Podle odhadů trpí erektilní dysfunkcí po celém světě jeden muž z deseti, je to tedy nejrozšířenější sexuální porucha. Výskyt erektilní dysfunkce stoupá s věkem: Nad 40 let věku už jí trpí víc než polovina mužů. Nedá se ovšem říci, že stárnutí je příčinou poruchy erekce. To, že se vyskytuje u starších mužů častěji, souvisí s přítomností jiných onemocnění, jež k ní vedou.

Lékař bude v takovém případě nejdříve hledat příčinu potíží a zaměří se především na léčbu primárního onemocnění. Erektilní dysfunkce někdy díky tomu spontánně vymizí, v opačném případě lékař nejspíš doporučí některé z moderních řešení, například některou z mechanických pomůcek, navrhne operativní zákrok, nebo předepíše oblíbenou modrou tabletku.

V žádném případě nelze doporučit, aby si muž trpící erektilní dysfunkcí sám obstaral vytouženou pilulku. Ta sice působí především lokálně, ovšem může nepříznivě ovlivnit účinky jiných současně užívaných léků. Opatrní by měli být zejména pacienti se srdečně–cévním onemocněním, kteří užívají léky na bázi nitrátů. Vzájemná kombinace může být smrtelná!

Akční letáky