Krom prázdnin je léto taky sezonou bouřek. Šance, že do vás blesk udeří, je podle některých odborníků mizivá, jen asi jedna ku třem milionům. Přesto je dobré vědět, jak se při bouřce určitě nechovat a také jak zabezpečit elektrospotřebiče.

Rozzlobení bozi

Bouřky odjakživa vzbuzovaly respekt. Dříve se věřilo, že když bouří, znamená to, že se na lidstvo zlobí bohové. Jak ve společnosti začalo převládat křesťanství, bouřka zůstala stále hněvem, i když pouze jednoho boha. A aby od sebe lidé nebezpečí s ní spjaté odvrátili, zapalovali hromničky, svíčky posvěcené v kostele 2. února na svátek Hromnice, a modlili se za lidi, úrodu, stavení i zvířata.

Kromě pověr, že bouřku přivoláte, když utrhnete květ rozrazilu rozekvítku, nebo že při bouřce se kazí mléko a jídlo, existují také relevantnější informace spojené s tímto přírodním jevem. Například počítání vzdálenosti bouřky.

Jak je daleko?

Třeba poučka, že máme změřit čas uplynulý mezi úderem blesku a hromem a následně jej vydělit třemi. Výsledek pak má označovat vzdálenost v kilometrech, která nás od bouřky dělí. Zvuk se totiž šíří rychlostí zhruba 330 metrů za sekundu, což znamená, že zhruba za tři vteřiny urazí jeden kilometr.

Hasiči pak radí: "Bouřka je nejnebezpečnější do vzdálenosti tří kilometrů." To se rovná časové prodlevě zhruba devíti vteřin mezi bleskem a následným hromem. Naopak v naprostém bezpečí podle odborníků budete, pokud mezi bleskem a hřměním napočítáte do třiceti, tedy pokud je od vás bouře vzdálená alespoň deset kilometrů.

Při bouřce neutíkat!

Ano, to se skutečně doporučuje. Ne však proto, že by rychlost pohybu jako taková blesky přitahovala. Ale proto, že při běhu má člověk zpravidla mnohem delší kroky. Právě vzdálenost nohou se pro něj může nakonec stát tragickou. Pokud blesk udeří někde ve vaší blízkosti, pravděpodobnost, že běžce výboj zasáhne, je za běhu mnohem větší.

Říká se, že při bouřce byste si měli lehnout na zem. S tím však odborníci rozhodně nesouhlasí. Proč? Podívejte se ve videu ČHMI:

Zdroj: Youtube

Jak se tedy správně při bouřce chovat?

V první řadě se doporučuje plánovat venkovní aktivity se zřetelem na předpověď počasí, která by výskyt bouřek měla téměř s jistotou včas předvídat. Pokud ale už venku jste, a bouřka přichází, snažte se najít vhodný úkryt. Tím rozhodně není kraj lesa, osamělý strom, místo pod převisem nízkých skal nebo menší stavení bez hromosvodu. Vhodnou ochranu před bouřkou představují obecně veškeré stavby chráněné hromosvodem nebo budovy s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí. V přírodě se můžete schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.

Za riziková se považují vyvýšená místa či otevřený terén, kde se doporučuje bouřku přečkat v podřepu s nohama a rukama u sebe. Rozhodně si však nelehejte! Čím menší plochou budete se zemí spojeni, tím lépe. Vyhněte se i vodním plochám a tokům a nedoporučuje se zdržování ani na podmáčené půdě, která může vést elektrický náboj na velkou vzdálenost.

Pokud máte u sebe kovové předměty, je více než vhodné je během bouřky odložit. Fungují totiž jako hromosvod. Včetně třeba úplně obyčejného deštníku.

Vypojit, či nevypojit?

Do sítě zapojená televize nebo jiný spotřebič určitě nezvyšuje pravděpodobnost, že by do domu blesk udeřil – chrání ho hromosvod. Nicméně vypojením spotřebičů ze zásuvek předcházíte jejich možnému poškození v důsledku úderu blesku.

„Téměř polovina Čechů se nějakého poškození majetku v souvislosti s bouřkou obává. Častěji to pociťují lidé v menších obcích, zatímco obyvatelé velkých měst toto riziko trochu podceňují," říká Petr Baudyš z divize Secure Power společnosti Schneider Electric.

Řada lidí se mylně domnívá, že při bouřce stačí vyhodit jističe. Jenže jejich vzdálenost od kontaktů v zásuvkách je tak malá, že elektrický impulz přeskočí i tak. Při úderu blesku vzniká takzvané atmosférické přepětí. Jestliže blesk zasáhne vodič, v krátkém úseku projde okruhem obrovské množství energie, která může nejen zničit veškerou elektroniku, ale v horším případě dokonce způsobit požár.

Ochranu před touto situací zajistí svodiče napětí neboli přepěťová ochrana. Jedná se o zařízení, ať už jsou to vylepšené zásuvky nebo prodlužovačky, jejichž nákup se pohybuje v řádu stovek korun, které však účinně chrání připojená zařízení před přepětím v napájecí síti. To může nastat nečekaně, a nejen kvůli bouřce.

Když už k poškození spotřebičů v důsledku přírodních jevů dojde, je dobré mít uzavřené kvalitní pojištění domácnosti, kdy se vyplatí pojistnou smlouvu rozšířit o pojištění proti přepětí. Tereza Procházková ze srovnávače Klik.cz doporučuje dát si pozor při výběru nejen pojistného produktu, ale také konkrétní pojišťovny. Nejnižší cena pojištění a nízká spoluúčast může být sice lákavá, ale v pojistném plnění vám můžou také zbýt jen oči pláč.

Související články

Zdroje: časopis Receptář, youtube.com, meteopress.cz