Na rakovině plic mívá zásadní podíl kouření.
Zdroj: Chinnapong / Shutterstock.com

Neohrožuje vás rakovina plic? První příznaky jsou nenápadné

Karcinom plic patří mezi nejčastější onkologické příčiny smrti u mužů. Podle Světové zdravotnické organizace na něj ročně zemře dohromady 1,3 milionu osob. Z 80-90 % může za tento typ rakoviny kouření. U 10-15 % případů však onemocní nekuřáci. Vina se přičítá genetickým predispozicím nebo znečištěnému vzduchu. Jaké má rakovina plic příznaky?

Není snad lepšího pocitu, než se zhluboka nadechnout. To nám umožňují plíce, jejichž funkcí je výměna plynů mezi organismem a zevním prostředím. Pomáhají jim průdušky a průdušnice. Zhoubné nádory plic a průdušek se, ze všech nádorů v oblasti dýchacích cest, vyskytují nejčastěji.

Druhy nádorů rakoviny plic

Hlavními typem nádoru je bronchogenní karcinom. Na jeho vzniku se podílejí jak vnitřní, tak vnější faktory, především kouření. Maligní nádory se dělí podle svého složení na nádory nemalobuněčné a nádory malobuněčné. Malobuněčný karcinom rychle roste a vytváří metastázy. Neléčí se chirurgicky, ale chemoterapií a radioterapií. Nemalobuněčný karcinom roste pomaleji a také metastázuje. V časném stádiu nemoci ho lze chirurgicky odstranit. V pokročilém stádiu se využívá opět chemoterapie a radioterapie.

Kouření škodí i lidem kolem vás I vdechování kouře, tedy pasivní kouření, může za vznik rakoviny plic. Zdroj: Shutterstock.com / Zabavna

Kouření a rakovina plic

Kouření cigaret přispívá ke vzniku karcinomu plic nejvíce. Cigaretový kouř obsahuje více než 60 známých karcinogenů jako jsou radioizotopy, polyaromatické uhlovodíky nebo nitrosaminy. Některé studie potvrdily, že také nikotin může hrát v tomto onemocnění svou roli. Potlačuje totiž imunitní odezvu těla. 

Rakovina plic a jiné vlivy

I vdechování kouře, tedy pasivní kouření, může za vznik rakoviny plic. K rozvoji karcinomu může dojít i po vystavení radonu, azbestu nebo znečištěnému vzduchu. Konkrétně jde o výfukové plyny nebo látky, které se uvolňují při spalování dřeva, uhlí, zvířecího trusu nebo zbytků rostlin při vaření nebo topení.

Jak se nádory plic projevují?

Počáteční stádium nemoci může být zcela bez příznaků. Zde jsou však některé, které by vás měly varovat.

Rakovina plic Důležité je naslouchat svému tělu. Zdroj: SciePro / Shutterstock.com

Příznaky rakoviny plic

1. Přetrvávající kašel

Na ranní kašel si mnoho lidí během času zvykne. Pokud vás však trápí i během dne a trvá déle než několik měsíců, měli byste zpozornět. Pokud vykašláváte krev, ihned se objednejte k lékaři.

2. Divné bolesti

Pocit skřípnutého nervu, který se zhoršuje s výdechem a nádechem. To je další příznak, jež vede k časnému odhalení nemoci. Nádor totiž může utlačovat některé nervy. Bolest se pak projevuje v oblasti zad, hrudi nebo vystřeluje do končetin.

3. Dušnost

Výmluvy na věk nebo kondici zde bohužel neplatí. Pokud se zadýcháváte i při běžných situacích, není něco v pořádku.

4. Záněty a infekce

O virech je známo, že způsobují karcinom plic u zvířat. Poslední studie ukazují, že toto nebezpečí hrozí i lidem. Pozor si dejte především, pokud trpíte na časté bronchitidy nebo zápaly plic. Ty mohou odstartovat nebezpečnou rakovinu. Mohou však být i jejím dalším příznakem. 

Na co si dát ještě pozor?

Zbystřit byste také měli, pokud se celkově necítíte dobře. Můžete mít pocit „knedlíku" v krku, bolesti svalů, únavy nebo otoky obličeje, krku a horních končetin. Rakovina plic totiž často metastázuje do mozku, kostí nebo jater. Sledujte tedy, zda nepociťujete tupou bolest v podžebří, nemáte rozmazané vidění nebo pocit nevolnosti. 

Zdroj: zdravi.euro.czwww.mou.czcancerres.aacrjournals.org

Akční letáky