Šedý zákal neboli zhoršení zraku způsobené ztmavením oční čočky, nemusí nutně znamenat konec aktivního a plnohodnotného života. Včasná diagnóza a léčba, spolu s aktivním přístupem k životu, mohou pomoci toto nepříjemné onemocnění překonat a zachovat postiženému jedinci pevné duševní i fyzické zdraví. Naštěstí lze tuto oční chorobu včas řešit rychlou a bezbolestnou operací.

Co je to šedý zákal a jak se projevuje? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Vědecké Kladivo:

Zdroj: Youtube

Slovo odborníka

„Zhoršený zrak, ale i sluch, se výrazně podílí na psychice ve všech možných ohledech, ať už jsou to kognitivní funkce, orientace, přirozená schopnost ve světě fungovat, která i tak u seniorů s přibývajícím věkem klesá. Dá se tedy říci, že zhoršení zraku vede ke spoustě obtíží,“ podotýká psychologický poradce Mgr. Petr Šusta, Ph.D.

Šedý zákal neboli katarakta

V současné době se jedná o poměrně časté onemocnění očí, které postihuje především starší osoby. V České republice se s ním potýká každý pátý člověk nad 65 let a jeho výskyt s postupujícím věkem narůstá.

Projevuje se zhoršeným viděním, kdy dochází k rozostření, mlhavému vnímání a citlivostí na světlo. Šedý zákal má však také nepříjemné dopady na lidskou psychiku. Které jsou ty nejčastější?

Pocit ohrožení

Zhoršené vidění v důsledku šedého zákalu představuje pro seniory značnou překážku v běžných aktivitách, čímž značně omezuje jejich běžné možnosti. Neschopnost věnovat se koníčkům a činnostem, které jim dříve přinášely radost, může vést k dlouhodobé frustraci a pocitu deprivace. Výsledkem je ztráta sociálních kontaktů a pocit osamělosti.

Špatný zrak také vyvolává nejistotu a obavy z pohybu v prostoru, což vyvolává nepříjemný pocit úzkosti a někdy až paranoiu. K tomu se přidává i neschopnost číst knihy, sledovat televizi a věnovat se dalším volnočasovým aktivitám, což celkově zhoršuje kvalitu života.

Ztráta soběstačnosti a užitečnosti

Šedý zákal přináší i další omezení, která negativně ovlivňují soběstačnost seniorů. Neostrý zrak je často připraví o možnost řídit automobil, což znamená omezení v setkávání se s blízkými přáteli a rodinou, v účasti na kulturních a společenských akcích a celkově snižuje jejich samostatnost.

Ztráta soběstačnosti a nutnost spoléhat se na pomoc druhých může vést k pocitům závislosti, jistého ponížení a obtěžování okolí. Ztráta soběstačnosti negativně ovlivňuje jak duševní, tak i fyzický stav seniorů. Postupně se zhoršuje paměť a kognitivní funkce a snižuje se i sebevědomí a motivace.

Řešením je umělá čočka

Protože je šedý zákal u seniorů častou chorobou, měli by lidé ve vyšším věku preventivně navštěvovat očního lékaře jednou za jeden až dva roky. Pokud je problém včas odhalen, je možné podstoupit operační zákrok, kdy je poškozená zkalená čočka nahrazená novou, umělou.

Související články

Zdroje: www.zena-in.cz, www.medicina.cz, www.idnes.cz