Utéct před letními vedry někam k vodě nebo do chladivého stínu je pro mnoho zaměstnanců nesplnitelný sen. Do práce chodit musí, i když venku panují extrémní teploty. Jak na tuto situaci pamatuje zákoník práce?

Vysoké teploty představují zátěž

"Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům," tak praví zákoník práce. Zaměstnavatel tedy musí řešit například i vysoké teploty, nevyhovující příjem tekutin nebo nedostatečný přísun čerstvého vzduchu, které mají negativní vliv na zdraví pracujících osob. Maximální přípustné teploty na pracovišti se liší podle druhu práce a její fyzické náročnosti, záleží na tom, zda vykonáváte administrativní práci nebo těžce pracujete v továrnách nebo na stavbě. Například pro práci v kanceláři je optimální teplota v rozmezí 20 až 27 °C. Pokud vyšplhá až k 31 °C, je zátěž pro organismus velmi vysoká a zaměstnanci vzniká nárok na ochranné nápoje. V případě, že rtuť teploměru dále stoupá a dostává se až nad hranici 36 °C, musí být během pracovního procesu začleněny bezpečnostní přestávky, kdy má zaměstnanec nárok odpočívat. I ty se však započítávají do pracovní doby.

Nastavení klimatizace

Práce v klimatizované kanceláři je během letního období nesporně výhodou. Trávit pracovní dobu v rozpálených budovách určitě není nic příjemného, na druhou stranu byste si však během pracovního dne neměli připadat jako na severním pólu. Při použití klimatizace je nutné řídit novelou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která stanovuje teplotní podmínky v závislosti na druhu práce. Jestli se vaše práce odehrává převážně v sedě, pracujete u počítače, provádíte kontrolní činnosti nebo manipulujete pouze s lehkými předměty, nastavte klimatizaci na 24,5 °C. Práce s větší pohybovou aktivitou spojená s lehkou činností rukou jako je řízení vozidel, montáže menších zařízení či práce u pokladny v obchodě jsou spojeny s větší námahou a proto by teplota neměla přesáhnout 23 °C.

Volný přístup k pitné vodě

Dostatečný příjem tekutin je také jedním z klíčových faktorů pro zdravé fungování organismu. Zaměstnavatel má povinnost zajistit všem zaměstnancům přístup k pitné vodě a tedy i možnost dodržovat pitný režim. Splnění podmínek ohledně zásobování pracoviště pitnou vodou obstará ve většině případů vodovodní kohoutek, některé firmy jsou vybaveny automatem na vodu nebo zaměstnanci dostávají vodu v lahvích. Za určitých podmínek navíc vzniká zaměstnanci nárok na tzv. ochranný nápoj, který by měl snižovat zátěž organismu vyvolanou teplem nebo chladem. Nemusí se vždy jednat jen o čistou vodu, nápoj však nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Dokonce může obsahovat i určité množství alkoholu, jeho podíl ale nesmí překročit 1 hmotnostní procento (pro mladistvého zaměstnance nesmí být alkohol obsažen). Při kancelářské práci se doporučuje klasická pitná voda, při namáhavější fyzické práci zaměstnavatel poskytuje i minerální vody nebo iontové nápoje. Druh a množství nápoje odpovídá fyzické náročnosti práce i teplotě na pracovišti. Například při osmihodinové směně v kanceláři, kde panuje teplota 34 °C je to 1,62 litru za pracovní dobu.