Vikingové byli svobodní skandinávští bezzemci a mořeplavci, kteří během 8. až 11. století podnikali námořní loupeživé a obchodní výpravy ze Skandinávského poloostrova do severní Afriky. Runy jsou grafické znaky, které jsou patrně odvozené z etruského a řeckého písma. Používaly se zejména ve Skandinávii a na britských ostrovech.

První runové nápisy pocházejí pravděpodobně z roku 150 n.l. Runová abeceda byla v souvislosti s přijímáním křesťanství postupně nahrazována latinkou, nicméně její používání ke speciálním účelům vydrželo na švédském venkově až do začátku 20. století. Runový horoskop vychází z víry, že každý jedinec dostává svou runu do vínku už při narození, kdy je rozhodováno o jeho talentu a budoucí povaze.

Fehu (29. června – 14. července)

Runa majetku a zisku, která je charakteristická pro jedince, kteří stojí nohama pevně na zemi a pohybují se především v materiálním světě. Býváte značně prozíraví a opatrní a často se vám daří v obchodních záležitostech. Vašimi vzácnými vlastnostmi bývá ambicióznost, houževnatost a vytrvalost. Letos se zaměřte na hledání rovnováhy ve svém životě a veškerou zodpovědnost držte jen ve svých rukách.

Uruz (14. července – 29. července)

Runa rychlosti a síly je typická pro jedince s nespoutanou energií. Býváte plni nadšení a dobré nálady. Milujete svobodu a nesnášíte veškerá omezování. Umíte si na bedra naložit pořádnou zátěž a nezlomit se. Jestliže chcete v tomto roce dosáhnout něčeho nového, přeberte veškerou iniciativu na sebe a poučte se z událostí roků 2010 a 2011. Dá vám to ten správný směr nejen v práci, ale i v osobním životě.

Thurisaz (29. července – 13. srpna)

Runa chaosu, která na první pohled působí spíše negativně, ale ve výsledku to tak není. Jste totiž trošku bohém a člověk umělecky zaměřený. Právě v jisté neuspořádanosti nacházíte svou sílu a veškerou inspiraci. Jste prostě odvážní a máte silné odhodlání dělat si věci po svém. V případě, že chcete z tohoto roku vytěžit maximum, důvěřujte hlavně sobě. Jestliže se vám podaří letos navázat vztah, bude osudový.

Ansuz (13. srpna – 29. srpna)

Runa moudrosti a duchovní sféry. Jste člověk spirituálně laděný s bohatým vnitřním životem. Většinou vás příliš nezatěžuje každodenní všední život, protože se často obracíte do vlastního nitra a na život nazíráte filozofickým pohledem. V roce 2022 si najděte pomocníka mentora, naučí vás pohlížet na věci ze správné perspektivy. Vztahy, které letos navážete, budou opravdu dlouhodobé a naplněné štěstím.

Raidho (29. srpna – 13. září)

Runa cestování a objevování je charakteristická pro jednice, který je velmi neposedný a neustále přelétá sem a tam. Jste velmi komunikativní a spojení s druhými je pro vás naprosto klíčové a přirozené. Bez něho jste jakoby bez života. Protože už nějaký čas procházíte procesem transformace, nebude to jinak ani v letošním roce, bude vás to však už stát mnohem méně sil. Vsaďte na svůj instinkt a zůstaňte otevření novým podnětům.

Kenaz (13. září – 28. září)

Runa naděje, zdraví a ženské energie. Neznamená to, že se jedná o zženštilost, jestliže jste muž, umíte požívat ženský typ síly, která je méně agresivní a empatičtější. Jedinci této runy jsou velmi pozitivní a starostliví. Je pro vás velmi důležité, aby bylo všechno ve vašem životě i v životě vašich blízkých naprosto v pořádku. Během podzimu se setkáte s něčím, po čem už dlouho toužíte. Velice vás posune vpřed každodenní řád a pořádek, díky čemuž navážete zajímavé kontakty.

Gebo (28. září – 13. října)

Runa dávání a vstřícnosti. Jste velmi otevřený a vřelý člověk, který často upřednostňuje blaho druhých před svým vlastním. S velikou ochotou rád pomáháte druhým a jste neskutečně empatičtí. Tento rok zažijete velké změny a budete bilancovat své materiální hodnoty. Nezapomínejte na intuici, povede vás tím správným směrem.

Wunjo (13. října – 28. října)

Runa štěstí a úspěchu, ale také pohodlnosti je charakteristická pro osoby, které mají rádi svůj klid a své pohodlí. Jen zbytečně nepropadejte lenosti, někdy stojí za to vybičovat se k radikálním činům. Máte rádi vše v harmonii a nesnášíte zbytečné spory. Tento rok je ideální nastolit jisté změny, zaměřte se především na své zdraví. Pomůže vám každodenní rutina a odměny.

Hagalaz (28. října – 13. listopadu)

Runa náhlých zvratů vám dává do vínku jistou dávku spontánnosti a improvizace. Protože jste dost horkokrevní, často nejprve jednáte, až poté záležitosti promýšlíte. Hagalaz je zároveň runa problémů, se kterými si vždy obstojně poradíte. V tomto roce na vás čeká velká výzva, kdy o sobě zjistíte, kým vlastně jste a jak vás vnímají ostatní. Pamatujte na to, že rozhodující není to, co se stane, ale jak to přijmete. Najděte v sobě dostatek vděčnosti.

Nauthiz (13. listopadu – 28. listopadu)

Runa umírněnosti je typická pro jedince, kteří mají vždy chladnou hlavu a v životě si vystačí s málem. Jste skromní a nenápadní, ale zároveň i přemýšliví, silní a vytrvalí. Je na vás vždy spoleh a co slíbíte, to vždy dodržíte. Nesnášíte riskování a zbrklost. V roce 2022 vás čekají mnohá neočekávaná překvapení. Naslouchejte druhým a dejte jim plnou důvěru. Zlepšete své každodenní zdravotní návyky. Dobro, které dopřejete sobě i ostatním, bude zcela jistě dostatečně odměněno.

Isa (28. listopadu – 13. prosince)

Runa ochrany a bezpečí. Jste velice opatrní a neradi riskujete. Předem vždy zvážíte každý svůj další krok, jen to zbytečně nepřehánějte. Tato runa naznačuje také jistou odtažitost a citový chlad. Přestože jste velmi věrní a loajální jedinci, míváte problémy s komunikací o svých pocitech a emocích. Letos vás čekají pozitivní změny, a to jak v profesním životě, tak i v tom osobním. Při řešení problémů vsaďte na svůj instinkt. Když si nebudete někdy vědět rady, vraťte se ke svým kořenům.

Jera (13. prosince – 28. prosince)

Runa hojnosti a spravedlnosti. Čestnost a bezúhonnost je pro vás vždy na prvním místě a vždy je na vás spoleh. Jste velmi ambiciózní a perfekcionisté, kteří si neodpustí žádnou chybu. Milujete přepych a pohodlný život. Buďte letos kreativní a vyjděte vstříc novým známostem, možnému flirtu a sportovním výzvám. Na sklonku roku budete stát před důležitým rozhodnutím, které značně ovlivní vaši budoucnost. V případě, že si nebudete vědět rady, vyhledejte mentora, pomůže vám.

Eihwaz (28. prosince – 13. ledna)

Runa kontinuity a tradic charakterizuje zásadové jedince. Máte rádi dodržování již zavedených postupů a neradi improvizujete. Plánujete dlouhodobě a vždy v širších souvislostech. Stěžejní hodnotu má pro vás rodina. Tento rok můžete očekávat milostné výzvy, a tak povolte uzdu své fantazii a naučte se improvizovat.

Perthro (13. ledna – 28. ledna)

Runa tajemna a záhad. Patříte svým způsobem mezi introverty, kteří si žijí bohatým vnitřním životem a příliš se nesocializují. Jen tak někoho si k tělu nepustíte. Umíte si však dostatečně užít svobodu a nenecháte se omezovat. Letošní rok můžete zažít jistá zklamání. Dojdete k názoru, že už vás nebaví jen nezávazně flirtovat a ve skutečnosti prahnete po plnohodnotném protějšku. Čekají vás jisté finanční úspěchy díky střízlivému hospodaření.

Algiz (28. ledna – 13. února)

Runa pomoci a ochrany. Lidé vás milují pro vaše příjemné chování a díky tomu jste velice oblíben ve společnosti. Dokážete ostatní velice dobře uklidnit, od srdce potěšit a rád o ně pečujete. Na základě předchozích událostí se konečně rozhodnete, kterým směrem se bude ubírat vaše další životní cesta. Možná se vše neobejde bez bolesti, ale bude to pro vás svým způsobem osvobozující. Během tohoto roku se zaměříte na své kořeny a domov. Smlouva, jež uzavřete počátkem března, by pro vás měla být z dlouhodobého hlediska prospěšná.

Sowilo (13. února – 27. února)

Runa vítězství a slávy. Patříte mezi šťaslivce, kteří jsou dokonalými miláčky štěstěny. Často jste velmi populární a s bravurou umíte pobavit každou společnost. Úspěchu si umíte náležitě užít. Vaše charisma je prostě okouzlující. Jste slunce celého runového horoskopu. Jste plný touhy, která vás naplňuje natolik, že máte vnitřní pocit brzké exploze. Mějte však víru, že vesmír ví, proč vás zpomaluje. Nechte věcem samovolný průběh, nemusíte se obávat, že by stagnovaly. Vsaďte na komunikaci a absolvujte nějaký kurz, který vám v tom pomůže. A trpělivost, prosím.

Teiwaz (27. února – 14. března)

Runa soutěživosti a vůle. Je typická svou silnou mužskou energií. Proto máte v sobě jistou dávku bojovnosti a vždy velké ambice. Oplýváte opravdu silnou pevnou vůlí a často i tvrdohlavostí. Nenecháváte se zbytečně ovlivňovat a toužíte být ve všem nejlepší. Počátek letošního roku pro vás nastoupil v rychlém tempu a uklidní se až v druhé polovině roku. Držte pevně otěže nového cyklu hned od počátku a investujte do něho. Úspěch vás čeká v mnoha oblastech.

Berkan (14. března – 30. března)

Runa domova a rodiny. Domácí krb je pro vás nejdůležitější aspekt života. Jste ztělesněním klidné domácí pohody a většinu své energie věnujete budování příjemného zázemí. Oceňujete v životě jakoukoliv maličkost, harmonickou atmosféru a štěstí. Veškeré každodenní zážitky si užíváte naplno. V letošním roce buďte za každých okolností realisté. Jděte si pevně za svými sny, ale vždy vyhodnocujte všechna fakta. Udělejte si reálný plán a pečlivě jej dodržujte, chce to jistý řád.

Ehwaz (30. března – 14. dubna)

Runa pohybu a komunikace. Patříte mezi bravurní řečníky a jste neustále nabušeni energií, která vás bez ustání žene vpřed. Jste velmi energičtí s nepřehlédnutelným charismatem a je vás všude plno. Máte neskutečně bohatý vnitřní život plný barev. Vaše slova mají vždy plnohodnotný význam a nikdy nejsou prázdná, jste opravdu hloubavá osobnost. Letos vás čeká pokrok a úspěch. Zamyslete se, co vše byste chtěli uskutečnit v první polovině roku, která je pro vás velmi příznivá. Transformace, které opravdu uskutečníte, vám pomohou úspěšně změnit vaši současnou finanční situaci v následujících letech. Buďte si však nadále věrni, v tom je vaše hodnota!

Mannaz (14. dubna – 29. dubna)

Runa řádu a organizace. Ve svém životě máte jasnou strukturu a hierarchii. Jste dokonale pečliví a zdravě zdrženliví, proto skvěle ovládáte vzájemnou spolupráci s kýmkoliv a dokážete s přehledem řídit druhé. Nemyslíte jen sobecky na sebe a máte ve svém nitru zakořeněnou pevnou víru v jakési vyšší celospolečenské dobro. Těšte se na jaro! Vesmír vám konečně dopřeje skutečný domov. Právě to vám přinese do života nové možnosti a obrovské změny.

Laguz (29. dubna – 14. května)

Runa proměnlivosti a impulzivnost. Vaším charakteristickým znakem bývá netrpělivost. Pěstujte pevnou vůli a zabraňte ve svých reakcích nevypočitatelnosti. Ovšem vykompenzuje to vaše empatie, představivost a přesná intuice. Máte prostě runu umělců. Rok 2022 bude pro vás ve znamení opravdové lásky a neskutečné romantiky. Potřebu svobody zpracujte, mohla by vás brzdit. Mějte otevřenou mysl a využijte svou intuici, protože ta vám dává ten správný směr.

Ingwaz (14. května – 29. května)

Runa bezpečí a dokončení. Patříte mezi důsledné jedince s pevným odhodláním. Ve chvíli, kdy se pro něco rozhodnete, zpravidla to dotáhnete do zdárného konce. Nevzdáváte se a jste nesmírně trpěliví a tvrdohlaví. Letošní rok je pro vás specifický tím, že se vám jakékoliv úsilí plnohodnotně vrátí. Proto následujte své sny, nebojte se létat s hlavou v oblacích a převezměte plnohodnotnou kontrolu nad vlastním životem.

Othala (29. května – 14. června)

Runa rodu a vědomostí. Velký význam má pro vás kontinuita a předávání dědictví napříč celým vaším rodokmenem. S úctou respektujete minulost, ze které se chcete vždy poučit a vzít si náležitá ponaučení. Othala je runou intelektuálů a všech lidí, kteří se rádi vzdělávají. Letos vám startuje další dvanáctiletý cyklus. Vzpomeňte si na rok 2010. Události se budou jakoby opakovat, ale vaše situace bude mnohem lepší. Vesmír vám letos otevírá dveře ke šťastnému životu. Komunikujte s blízkými, jaké cíle máte a jak jich chcete dosáhnout.

Dagaz (14. června – 29. června)

Runa světla a pokroku, která je maximálně pozitivní. Jste významnou osobností, která často zastává vedoucí funkci ve společnosti. Většinou máte jasné vize a nebojíte se zkoušet nové věci. Přestože máte dobré srdce, ne vždy hrajete podle pravidel, a to by se vám nemuselo vyplatit. Letošní rok hraje do karet vašemu osobnímu rozvoji, tak se zaměřte na své přednosti. Největšího úspěchu dosáhnete v pracovní oblasti a vaše kariéra může úspěšně stoupat. Záleží na vaší iniciativě a pomohou vám skupiny a organizace, do kterých náležíte.

Zdroje: www.viking.style, www.sonsofvikings.com, www.fajntip.cz