obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Víte, které léky reagují mezi sebou a které s bylinkami či potravinami?

V množství užívaných léků často platí přímá úměra: Čím vyšší věk, tím více léků polykáme. Ne vždy však tušíme, že léky mohou reagovat nejen mezi sebou, ale také s některými potravinami či bylinkami.

Nebezpečí spojené s nevhodným užíváním léků či s jejich reakcí na jinak zcela neškodné potraviny je dlouhodobě podceňováno. Podle průzkumu agentury Stem/Mark pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) každý desátý obyvatel České republiky při užívání léků nikdy (!) nedbá instrukcí lékaře nebo informací obsažených v příbalovém letáku. Čtvrtina dotazovaných přiznala, že někdy užívá léky v jiné dávce než doporučené. Pouze polovina pacientů je pak užívá skutečně disciplinovaně.

Nedodržování pokynů lékaře v případě užívání několika léků přitom představuje závažný problém. Při interakci léčiv dochází k vzájemnému působení účinných látek, které následně mohou získat velmi odlišné vlastnosti. Nevhodná kombinace léčiv může mnohonásobně zvýšit účinky jednotlivých léků, či je naopak zcela potlačit. Důsledky těchto kombinací tak mohou mít velmi vážný dopad na pacientovo zdraví.

kombinace více léků může způsobit nežádoucí účinky kombinace více léků může způsobit nežádoucí účinky Zdroj: Archiv ireceptar.cz

„Jsou známy interakce léčiv, kdy účinek léku vzrostl stonásobně. Je to jako předepsat sto tablet na nespavost denně. Podobné, i když menší změny v účincích může způsobit i obyčejný ovocný džus,“ říká PharmDr. Josef Suchopár ze společnosti Infopharm.

Možnost nežádoucích účinků výrazně stoupá v případě, že pacient bere denně pět a více léků, což u starších lidí není až tak neobvyklé. Chyba přitom vždy nemusí být na straně lékařů — v České republice neexistuje elektronická databáze vydaných léků, praktičtí či odborní lékaři předepisující jednotlivé léky tedy ani nemusejí vědět, které další léky pacient užívá.

Ne vždy škodí

Většina lékových interakcí může pacienta za určitých podmínek ohrozit, někdy se však naopak toto vzájemné ovlivnění, zvýšení nebo snížení účinku léku využívá při léčbě. Příkladem žádoucích interakcí jsou lékové kombinace zesilující účinek léčivých látek, například při léčbě bolesti či vysokého krevního tlaku, nebo kombinace cytostatických léčiv (používají se v protinádorové léčbě). Tímto způsobem se lze vyhnout zbytečnému zvyšování dávek. Další žádoucí interakcí může být i kombinace potlačující účinek léčivé látky — tento způsob se využívá při léčbě otravy organismu.

kombinací léků lze zvyšovat či potlačovat léčivý účinek kombinací léků lze zvyšovat či potlačovat léčivý účinek Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Důsledkem vzájemného působení léčiv, potravin, nápojů či doplňků stravy mohou být:

  • zvýšení nebo snížení léčivého účinku,
  • zvýšení nebo snížení nežádoucích účinků,
  • jiné změny účinků,
  • poškození zdraví nebo dokonce smrt

Pozor na potraviny

Málokdo také tuší, že nežádoucí interakci mohou způsobit i některé potraviny, nápoje, byliny nebo doplňky stravy. Účinek některých přitom může být pouze krátkodobý — několikahodinový. U některých ovšem přetrvává i týdny. To je i případ extraktu z třezalky, který může ovlivňovat účinnost léčiv až 14 dní, mimo jiné může způsobit i to, že hormonální antikoncepce neplní svou úlohu!

Účinek léků nejčastěji ovlivňují alkohol, třezalka, grapefruit, pomerančová šťáva.

Poměrně známým „nepřítelem“ léků je grep, nežádoucí účinky ve spojení s nimi ovšem mají všechny citrusové plody. Platí přitom jednoduché pravidlo, že čím větší plod, tím vyšší účinek na léky má.

alkohol a léky nejsou dobrá kombinace alkohol a léky nejsou dobrá kombinace Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zatímco grep tedy zvyšuje například účinek léků na vysoký tlak 2x, pomelo už 3x. Proto bychom nikdy neměli tyto léky zapíjet například grepovou šťávou a citrusové plody bychom měli konzumovat až s odstupem několika hodin.

Na které bylinky si dát pozor?

Třezalka tečkovaná může ovlivňovat účinky hormonální antikoncepce, antidepresiv, léků na „ředění“ krve (např. warfarin), imunosupresiv a některých protinádorových léků. Opatrní v užívání třezalky by měli být ti, kdo užívají tetracyklin č nesteroidní antirevmatika — bylinka totiž zvyšuje citlivost na UV záření. Prodlužuje také účinek anestetik, vysadit bychom ji měli tedy alespoň dva týdny před plánovanou operací. V kombinaci s potravinami bohatými na tyramin (je obsažen například v kyselém zelí či sýrech) může dojít ke zvýšení krevního tlaku až do míry ohrožující život. 

třezalka tečkovaná Třezalka tečkovaná může ovlivňovat účinky hormonální antikoncepce Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Česnek může způsobovat alergické reakce — kontaktní zánět kůže, kopřivku, otok podkoží nebo reakce vznikající kvůli zvýšené citlivosti na UV záření. Zvyšuje účinek léků na „ředění“ krve (např. warfarin) a riziko krvácení, naopak snižuje účinnost HIV antivirotik. Konzumace více než sedmi stroužků denně může mít nepříznivé účinky na trávicí trakt a způsobovat alergické reakce.

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný by neměl být dlouhodobě podáván při užívání léků na „ředění“ krve. V kombinaci s ibuprofenem může zvyšovat krvácivost. Dlouhodobé užvání může způsobit trávicí obtíže, bolesti hlavy nebo alergické kožní reakce.

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) v kombinaci s ibuprofenem může zvyšovat krvácivost Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) v kombinaci s ibuprofenem může zvyšovat krvácivost Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Prozkoumejte své léky

Zatímco například ve Švédsku lékař předepisuje léčiva on–line a vidí tedy nejen, jaké další léky pacient užívá, ale může ihned také zjistit vzájemné interakce, u nás takovýto systém s výjimkou několika pracovišť neexistuje. Užitečnou službu proto všem pacientům a koneckonců i lékařům může prokázat speciální webová poradna na adrese www.znamsveleky.cz, kterou spustila počátkem v červnu 2014 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci se společností Infopharm.

Do internetového formuláře před odesláním vypíšete všechny své léky a jejich dávkování a také e-mailovou adresu pro zpáteční odpověď. Do dvou až sedmi dnů by mělo přijít zhodnocení: Zda se některé léky nedublují, zda mezi nimi neprobíhají interakce a kterým potravinám a nápojům bychom se při jejich užívání měli vyhnout.

Závěry nevycházejí z příbalových letáků výrobců, nýbrž z odborných lékařských studií či publikací a byly konzultovány i se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Akční letáky