Úrazy po zásahu bleskem bývají velmi vážné, často dokonce tragické. Nebezpečí sníží správné chování při bouřce. Proč bychom se během bouřky neměli schovávat pod stromem nebo v prohlubních? A co nám hrozí i ve zdánlivém bezpečí v domě?

Přímý zásah bleskem bývá smrtelný

Pravděpodobnost přímého zásahu bleskem je sice malá, ale jeho důsledky jsou často fatální. Není divu, přestože je blesk záležitost velmi krátká, jeho síla je nezměrná. Blesk je elektrostatický výboj, u nějž může proud dosahovat hodnot až kolem 30000 ampérů (pro srovnání, obyčejná žárovka o výkonu 100 wattů odebírá ze sítě proud zhruba 0,4 ampér). Při takovém zásahu působí na tělo obrovská dávka elektrického proudu o velmi vysokém napětí.

Přímý zásah pronikne do postiženého obvykle v oblasti hlavy či ramen. V místě, kde prochází do těla, způsobí silné popáleniny třetího stupně. Na kůži obětí bývají dočasně k vidění i tzv. bleskové obrazce, které mají podobu větévek, lístků apod. V oblasti hlavy úder blesku způsobí závažná poškození, narušení lebečních kostí či měkkých mozkových plen. Výjimkou nejsou ani svalové křeče, poškození mozkových center, ztráty zraku či sluchu, poruchy dýchaní nebo dokonce zástava srdce. Vnitřní orgány postiženého si v mnoha případech odnáší trvalé poškození. Následky se projevují až s dostupem času a mohou být i smrtelné.

Při bouři do dřepu

Závažnost poranění velmi závisí na mnoha dalších okolnostech. Někdy důsledky zásahu zmírní třeba slaný pot na povrchu těla, po kterém je proud sveden. Jindy mohou trup a hlavu uchránit vodivé předměty (například sluchátka), které odvedou většinu proudu jiným směrem. Kovové předměty v kontaktu tělem však mohou naproti tomu zhoršit konečné popáleniny. I v dalších případech mohou předměty z kovu uškodit. Zvyšují pravděpodobnost zásahu bleskem pokud ční nad postavu člověka. Jedná se třeba o rozevřený deštník, kterým se chráníte před deštěm nebo zahradní náčiní, které se snažíte ukrýt. Rozhodně nevybalujte ani selfie tyč, abyste ulovili co nejlepší záběr běsnících živlů. Rozhodující vliv na zdravotní důsledky má i plocha těla, kterou úder blesku zasáhl. Ideální pozicí při bouřce je proto poloha v podřepu, s nohama co nejblíže k sobě. Ruce přitiskněte na uši a hlavu skloňte mezi kolena.

Vedlejší výboje si vás najdou

V suchu nejste ani tehdy, pokud blesk zasáhne volný prostor, strom či sloup v okolí. Hlavní úder jde sice mimo lidské oběti, snadno se ale stanete cílem vedlejšího blesku. Při zásahu do pole nebo louky se šíří zemí do okruhu dvaceti metrů a mohou nepřímo zasáhnout osoby zdržující se v okolí. Pokud po takové zemi kráčíte, vaše nohy spojí dvě místa o různém napětí (tzv. krokové napětí) a do těla pronikne proud. Takové nepřímé zásahy pronikající do těla končetinami nepředstavují fatální nebezpečí jako přímý zásah. Minou totiž životně důležité orgány v těle a oběť pocítí většinou nepříjemné křeče svalstva. Ze stejného důvodu se během bouřky nemáte schovávat pod stromem. Koruna a kmen sice odnesou hlavní zásah, část proudu ale ohrozí i člověka v blízkosti stromu.

Ani doma nejste v bezpečí

Přesto, že domy jsou spolehlivě chráněny díky uzemnění, i tady hrozí riziko nepřímého zásahu. Pokud je hromosvod nespolehlivý nebo neodborně nainstalovaný, nebezpečí se zákonitě zvyšuje. Při bouřce zavřete okna a vypojte všechny spotřebiče ze sítě. Blesk by se mohl šířit rozvodnou sítí a velkým přepětím elektrické přístroje ničit. Nedoporučuje se během bouře telefonovat, část proudu se může do domu dostat skrz telefonní přípojku. Dobrým vodičem je též voda, proto i vodovodní potrubí může dovnitř domu přivést blesk.

Jak se chovat při bouřce

  • Neopouštějte bezpečí budovy vybavené hromosvodem.
  • V otevřené krajině se vyhýbejte kopcům a holým pláním.
  • Bezpečný úkryt nepředstavují osamocené stromy nebo vyčnívající skály.
  • V přírodě se schovejte do hustého lesa nebo alespoň mezi nízký porost se stromy a keři.
  • Při bouří se nekoupejte ve vodě.
  • Pro úkryt nejsou vhodné prohlubně, kam stéká voda.
  • Pokud nenaleznete vhodný úkryt, je vhodná pozice ve podřepu, s nohama co nejblíže k sobě, hlavu skloňte mezi kolena.
  • Jednotlivci jsou před bleskem bezpečnější než skupiny lidí, proto je vhodné držet si odstupy několik metrů.