obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akvarijní ryby: nevšedně krásná a elegantní skalára

Skaláry patří k nejobdivovanějším akvarijním rybkám. Jejich ladný pohyb, krása a klidné vznešené chování okouzlí každého. Jsou snášenlivé a pečlivě se starají o potomstvo. Vyžadují prostornou a vysokou, bohatě osázenou nádrž.

Skaláry patří do čeledi Cichlid čili vrubozubcovitých (Cichlildae). Jejich domovem jsou jihoamerické řeky, kde se v pomalu tekoucích vodách elegantně proplétají mezi vodními rostlinami.

Jako akvarijní rybky se chovají především skaláry amazonské (Pterophyllum scalare), pocházející z povodí amazonky. Mně časté jsou vskutku obrovské skaláry vysoké (Pterophyllum altum) pocházející z Orinoka, či skaláry Dumeriliho (Pterophyllum dumerilii)

V akváriích se dnes vyjímají v mnoha prošlechtěných formách, které mají barvu bílou, tmavou, zlatavou. Mohou být i skvrnité či mramorované nebo s extra dlouhými ploutvemi. 

Vysoké a prostorné akvárium

Skaláry plují poměrně pomalu. Ale vzhledem ke své velikosti - díky dlouhým ploutvím dorůstají skaláry amazonské i přes 15 cm -  potřebují přesto hodně prostorné akvárium. Na rozdíl od většiny ostatních ryb, pro které je důležitá především délka nádrže, vyžadují skaláry akvárium vysoké – nejméně 50 cm, ale raději 80 cm a více. Skalára vysoká pak může na díky ohromnému rozpětí ploutví měřit na výšku přes 20 cm, čemuž musí odpovídat minimálně metrová výška nádrže. 

skalára vysoká (Pterophyllum altum) skalára vysoká (Pterophyllum altum) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Aby se cítily jako doma: teplota, rostliny, dekorace

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Skalárám amazonským vyhovuje teplota vody mezi 24-28°C, skalárám vysokým a Dumeriliho mezi 25-29°C.

Nádrž poskytovat volný prostor i část osázenou vzplývavými vodními rostlinami - vhodné jsou například zárkutichy (Vallisneria). Do popředí se hodí rostliny vytvářející růžice listů a nepříliš náročné na světlo, jako jsou některé šípatkovce (Echinodorus). Skalárám totiž nesvědčí příliš silné, přímé osvětlení, vhodnější je rozptýlené (není třeba se bát že je neuvidíte, jejich kráse dá vyniknout ještě lépe).

Jako dekorace jsou ideální kořeny, které mohou čnít i vzhůru, skaláry mezi nimi rády, stejně jako mezi rostlinami, pomalu proplouvají nebo na místě odpočívají. Substrát na dně by měl být spíše tmavý. 

Elegance v hejnu

Nejlépe bude skalárám v malém hejnu, ve kterém se obvyke zdržují i v přírodě (4-8 rybek). Mladé rybky časem utvoří páry (samce a samici nelze mimo dobu páření od sebe odlišit).

skalára amazonská (Pterophyllum scalare) skalára amazonská (Pterophyllum scalare) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V akváriu spolu se skalárami mohou žít i další druhy ryb, ale jen takové, které nebudou klidumilovné a rozvážné skaláry rušit a obtěžovat. Nehodí se proto příliš aktivní druhy a také parmičky čtyřpruhé, které mohou bezbranným skalárám okusovat krásné ploutve! Příliš malé rybky, jako jsou tetry neonové a paví očka skalárám vadit nebudou, ovšem malých rybek bude ubývat – pro skaláry jsou vítaným zpestřením jídelníčku. Vhodnými spolubydlícím jsou krunýřovci, pancéřníčci, kteří se postarají o zbytky potravy na dně, či klidné větší tetry a malé cichlidy.

Krmení

Skaláry jsou všežravé a vyžadují proto pestrou stravu. Tu zajistí speciální suché krmivo pro cichlidy, vítaným obohacením budou živé či rozmražené dafnie, buchanky a žábronožky solné. Je možné podat i trochu nítěnek, ale skaláry se jimi nesmí překrmit. Někdy si skaláry stravu rády zpestří i kouskem hlávkového salátu (pokud je doma „bez chemie“ vypěstovaný, je jeho podání bezpečnější).

skalára amazonská (Pterophyllum scalare) - u snůšky jiker skalára amazonská (Pterophyllum scalare) - u snůšky jiker Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rozmnožování

Skaláry se třou při teplotě vody 28°C, kterou je však třeba zvyšovat postupně. (pH by se mělo pohybovat mezi 6 a 6,5, tvrdost vody pak mezi 6-9°dH).

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nejvhodnější potravou pro potěr jsou čerstvě vylíhlé žábronožky solné.

Samička naklade jikry na pečlivě očištěný plochý list rostliny a sameček je oplodní. O snůšku se rodiče pečlivě starají, odstraňují nevyvíjející se jikry. Za dva až čtyři dny se vylíhne potěr a ještě pár dní se drží u listu. Rodiče pečují i o něj a maličké rybky chrání. Své potomky nikdy neohrožují a nežerou, proto s nimi mohou zůstat ve společné nádrži.

Akční letáky