obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akvarijní ryby: parmička čtyřpruhá, siamská a zlatá

Parmičky, ač tropické akvarijní rybky, jsou příbuzné s naším kaprem, s nímž sdílí stejnou čeleď. Patří k velmi oblíbeným, čiperným a poměrně velkým hejnovým rybkám, na jejichž rychlé plavání a souhru v hejnu je zábavná podívaná v každém okamžiku.

Parmička čtyřpruhá (Barbus tetrazona)

Výrazně barevná parmička pocházející z Indonésie dorůstá až 6 cm délky. Kromě nejčastější formy s čtyřmi výraznými pruhy může být i zelená s výrazně červenými ploutvemi či albinotická.

Dobře se cítí pouze v hejnu, které by mělo čítat nejméně 5 rybek, raději více. Společenské rybky pak plují svorně pospolu a hejno skýtá krásný pohled. Ovšem k mnohým jiným druhům se nechovají příliš ohleduplně – mohou jim okusovat ploutve, dále výrůstky jako jsou dýchací „nitky“ labyrintek, malé rybky zase mohou honit a obtěžovat. Do společného akvária se proto hodí jen se stejně velkými či většímu, spíše rychlými druhy bez velkých ploutví.  

Nádrž a kvalita vody

Vzhledem ke své pohyblivosti potřebuje hejno parmiček prostornou, především dostatečně dlouhou nádrž – nejméně 80 cm. Teplota by se měla pohybovat mezi 23-26°C, na její další parametry, pokud je čistá, nejsou parmičky náročné. Mají rády silnou filtraci spojenou s prouděním vody. Ovšem poku má dojít k rozmnožování, musí voda dosáhnout teploty 28°C, pH by se mělo pohybovat mezi 6-7 a tvrdost vody okolo 5°.

Parmička čtyřpruhá (Barbus tetrazona) Parmička čtyřpruhá (Barbus tetrazona) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Potrava

Parmičky čtyřpruhé jsou všežravé. Krmit je lze suchým krmivem pro býložravce i všežravce, uvítají zpestření v podobě živé potravx: nitěnky, perloočky, larvy komárů a pokomárů.  

Parmička zlatá (Puntius semifasciolatus)

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Rozmnožování

Všechny parmičky je třeba rozmnožovat v oddělené nádrži. Většina parmiček volně plovoucí jikry požírá, proto se rodiče ihned po vytření odlovují. Vhodné je osázení jemnolistými rostlinami.

Tato až 7 cm dlouhá parmička pocházející z jihovýchodní Číny je ještě rychlejší a aktivnější než předchozí druh. Potěší každého, kdo si v akváriu přeje čiperně plující a dobře viditelné rybky. Cítí se proto dobře pouze pokud má dostatek prostoru k plavání. Miluje proudící vodu, nádrž pro jejich chov by proto měla být opatřena silným filtrem.

Je také hejnovým druhem a chovat ji lze pouze v hejnu o nejméně pěti rybkách. Ovšem na rozdíl od parmičky čtyřpruhé se chová k ostatním obyvatelům akvária mírumilovně, pouze plaché a lidumilné druhy ryb by mohla svým neustálým rychlým plaváním obtěžovat.

Parmička zlatá (Puntius semifasciolatus) Parmička zlatá (Puntius semifasciolatus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kvalita vody a potrava

Teplota vody by se měla pohybovat mezi 19-24°C, ideální je slabě kyselá a středně tvrdá.

Tyto všežravé rybky se krmí schým krmivem pro všežravce, pro zpestření rostlinným krmivem i živými nitěnkami, komářími larvami apod.

Parmička černopruhá alias parmoun siamský (Crossocheilus siamensis)

Tento zajímavý druh pochází z jihovýchodní Asie a dorůstá až délky 15 cm. Ve větších nádržích je tato rybka velmi ceněná pro svou schopnost likvidovat přemnožené řasy, které pečlivě seškrabuje ze dna, dekorací, listů rostlin i ze stěn.

Vhledem k velikosti a pohyblivosti vyžadují parmičky siamské skutečně prostornou, nejméně stolitrovou nádrž. Stejně jako u ostatních parmiček jde hejnový druh, chovat je vhodné nejméně 4 jedince.

Parmička siamská (černopruhá) Crossocheilus siamensis) Parmička siamská (černopruhá) Crossocheilus siamensis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

Kvalita vody a potrava

Ideální teplota vody s pohybuje mezi 22-24°C, rybky jso velmi citlivé na její čistotu. Vhodné je alespoň v části nádrže husté osázení rostlinami a dostatek dekorací.

V mládí tato parmička dává přednost řasám, později potřebuje i další potravu, sušené krmivo pro všežravce i býložravce i živé krmení jako jsou nitěnky, larvy komárů a pakomárů, perloočky. Řasy však konzumuje i nadále, po celý svůj život který může trvat až 10 let. V běžných podmínkách ji však rozmnožovat nelze.

Akční letáky