V prodejnách s akvaristickými potřebami lze dnes pořídit rozmanitá sušená krmiva, jejichž složení vyhovuje různým druhům ryb – býložravým, převážně masožravým, všežravým.

Tabletová krmiva jsou vhodná pro druhy, které hledají potravu na zemi, například sumečky, včetně těch, kteří svými přísavkovitými ústy čistí stěny akvária a rostliny od řas, ale přesto potřebují doplněk svého skromného jídelníčku. Přilepené na stěnu však tablety vyhovují i dalším druhům rybek, které je postupně oždibují.

Vločková krmiva se dále dělí podle velikosti druhu ryb. Pro mladé a drobné rybky se vyrábějí nejmenší vločky, pro větší druhy ryb jsou sousta objemnější. rybí potěr se živí nejjemnějším práškem.

Pozor na překrmování

Krmení se rybkám podává obvykle dvakrát denně a mělo by ho být tolik, aby naprostou většinu zkonzumovali do pěti minut. Nesnědené krmivo znečišťuje vodu. Překrmování není zdravé ani pro ryby, které pak tuční, trpí zdravotními problémy a mají kratší život.

Pokud odjíždíte na několik dní a rybky byly kvalitně a pravidelně krmené, pauza jim neuškodí. V dostatečně velké a dobře osazené nádrži si vždy něco k snědku najdou – dojedí zbytky potravy, řasy a podobně. U prodlevy delší než pět dní je však již třeba poprosit někoho o krmení, a k nádobce nejlépe přidat i odměrku pro správné dávkování (přičemž přibližnou vhodnou dávku již máte ze zkušenosti zjištěnou)

Nejen kvůli prostoru, ale i kvůli krmení a rybím exkrementům – některé druhy mají trávení značně nedokonalé - je velkou chybou přerybnění akvária, kde pak lze jen obtížně udržovat kvalitní vodu. Na jeden litr vody (nikoli celé nádrže včetně dekorací!) by měl připadnout nejvýše centimetr délky rybího těla – a raději méně.

Živé krmení rybky milují

Velmi chutným a oblíbeným zpestřením pro všechny ryby je živá potrava, jako jsou:

  • červíkovité nitěnky (Tubifex) náležející ke kroužkovcům korýšci žábronožky solné (Artemis salina)
  • patentky, larvy pakomárů (Chironomus)
  • korýšci tvořící vodní plankton, perloočky a buchanky
  • larvy komárů (Culex, Corethra)

Při krmení drobnou živou potravou je třeba dočasně vypnout filtrovací zařízení.

Živá potrava rybkám nejen nejvíce chutná, ale také je zaměstná lovem. Pro kondici, ve které jsou schopny se rozmnožovat, rybky většinou živou potravu i nezbytně potřebují.

Korýšky, patentky a nitěnky lez zakoupit v dobře zásobených akvaristikách (nejlépe živé, nebo alespoň mražené či sušené), sladkovodní korýšky, nitěnky a komáří larvy lze pak i nalovit v přírodě. Komáří larvy lze síťkou odlovit i ze sudu na dešťovou vodu, kde se zdržují u hladiny a dýchají vzdušný kyslík.

Pokud lovíte korýšky v přírodních tůňkách, neměly by v nich žít ryby – kvůli možnému přenosu parazitů do akvária. U komářích larev je také riziko vylíhnutí v komára, pokud se larva schová a rybky ji včas neuloví.

Větším masožravým druhům ryb se podávají i žížaly, druhům, které loví na hladině zase hmyz.