obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Atlas ptáků: datel černý, žluna zelená, krutihlav obecný

Do řádů šplhavců (Piciformes) a čeledi datlovitých (Picidae) patří mnoho zajímavých ptačích druhů. V lesích, sadech i na zahradě můžete spatřit pestrou žlunu, vzácně i černého datla a podivuhodného krutihlava.

Datel černý (Dryocopus martius)

S červenou čapkou, délkou přes 40 cm a rozpětím křídel kolem 70 cm je velmi nápadný. Ale u nás vzácný a navíc plachý. Proto ho v lesích jen málokdy spatříme. Potřebuje vzrostlé stromy v rozsáhlých přirozených smíšených lesích, kterých u nás není mnoho. Ozývá se zvučným voláním a velmi hlasitým a rychlým tlukotem do větví. Obratně šplhá po stromech a rychle létá. Může se dožít až 10 let. Je stálý.
Potrava: Silným zobákem dobývá ze dřeva larvy hmyzu. Přidržuje se při tom pařáty a opírá ocasními pery. Pochutná si i na mravencích.
Hnízdění: Mezi dubnem a červnem samička snese 4–6 vajec do prostorné, obratně vytesané dutiny ve stromě. Na opuštěné dutiny datlů čeká mnoho zájemců.

datel černý Datel černý (Dryocopus martius) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Žluna zelená (Picus viridis)

Tento „zelený datel“ je do 33 cm dlouhý, s rozpětím křídel do 42 cm. Obratně šplhá, ale hodně času tráví i na zemi. Žije ve světlých lesích, v parcích, sadech i zahradách se vzrostlými stromy. V našich nížinách a pahorkatinách je žluna celkem hojná. Má výrazný hlas, na větve bubnuje jen občas. Je stálá, v zimě ji spatříme i na krmítku. Může se dožít až 10 let. Podobná je o něco menší žluna šedá, jejíž samec má červené pouze čelo, samička nikoliv.
Potrava: Žluna je specialistka na mravence, po nichž se pídí na stromech i na zemi. Chytá je dlouhým, lepkavým jazykem často přímo v mraveništi. Housenky pod kůrou hledá jen občas.
Hnízdění: I když je její zobák slabší než u datlů, vytesává si také hnízdní dutinu, nejraději v již zteřelém dřevu. V květnu či červnu samička snáší 4–7 vajíček

Žluna zelená (Picus viridis) Žluna zelená (Picus viridis) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

I když na to na první pohled nevypadá, i krutihlav patří do příbuzenstva datlovitých. Jeho krycí zbarvení dokonale splývá s kůrou stromů. Častěji než po kmenech šplhá mezi větvemi a poskakuje po zemi, kde je mezi listím rovněž nenápadný. Vzácně ho spatříme v listnatých lesích, parcích i zahradách spíše nižších poloh. Na zimu odlétá na jih Evropy nebo na sever Afriky. Může se dožít až 10 let. V ČR patří mezi silně ohrožené druhy a stále ubývá.
Potrava: Zobák krutihlava není uzpůsoben k dobývání hmyzu ze dřeva. Mravence, pavouky, larvy hmyzu i mšice hledá mezi listím i na zemi. Slupne i rozličné bobule.
Hnízdění: V dutinách, které vytesali datli, strakapoudi či žluny, snáší samička mezi květnem až červnem 7–10 vajíček.

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akční letáky