Datel černý (Dryocopus martius)

S červenou čapkou, délkou přes 40 cm a rozpětím křídel kolem 70 cm je velmi nápadný. Ale u nás vzácný a navíc plachý. Proto ho v lesích jen málokdy spatříme. Potřebuje vzrostlé stromy v rozsáhlých přirozených smíšených lesích, kterých u nás není mnoho. Ozývá se zvučným voláním a velmi hlasitým a rychlým tlukotem do větví. Obratně šplhá po stromech a rychle létá. Může se dožít až 10 let. Je stálý.
Potrava: Silným zobákem dobývá ze dřeva larvy hmyzu. Přidržuje se při tom pařáty a opírá ocasními pery. Pochutná si i na mravencích.
Hnízdění: Mezi dubnem a červnem samička snese 4–6 vajec do prostorné, obratně vytesané dutiny ve stromě. Na opuštěné dutiny datlů čeká mnoho zájemců.

Žluna zelená (Picus viridis)

Tento „zelený datel“ je do 33 cm dlouhý, s rozpětím křídel do 42 cm. Obratně šplhá, ale hodně času tráví i na zemi. Žije ve světlých lesích, v parcích, sadech i zahradách se vzrostlými stromy. V našich nížinách a pahorkatinách je žluna celkem hojná. Má výrazný hlas, na větve bubnuje jen občas. Je stálá, v zimě ji spatříme i na krmítku. Může se dožít až 10 let. Podobná je o něco menší žluna šedá, jejíž samec má červené pouze čelo, samička nikoliv.
Potrava: Žluna je specialistka na mravence, po nichž se pídí na stromech i na zemi. Chytá je dlouhým, lepkavým jazykem často přímo v mraveništi. Housenky pod kůrou hledá jen občas.
Hnízdění: I když je její zobák slabší než u datlů, vytesává si také hnízdní dutinu, nejraději v již zteřelém dřevu. V květnu či červnu samička snáší 4–7 vajíček

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

I když na to na první pohled nevypadá, i krutihlav patří do příbuzenstva datlovitých. Jeho krycí zbarvení dokonale splývá s kůrou stromů. Častěji než po kmenech šplhá mezi větvemi a poskakuje po zemi, kde je mezi listím rovněž nenápadný. Vzácně ho spatříme v listnatých lesích, parcích i zahradách spíše nižších poloh. Na zimu odlétá na jih Evropy nebo na sever Afriky. Může se dožít až 10 let. V ČR patří mezi silně ohrožené druhy a stále ubývá.
Potrava: Zobák krutihlava není uzpůsoben k dobývání hmyzu ze dřeva. Mravence, pavouky, larvy hmyzu i mšice hledá mezi listím i na zemi. Slupne i rozličné bobule.
Hnízdění: V dutinách, které vytesali datli, strakapoudi či žluny, snáší samička mezi květnem až červnem 7–10 vajíček.