Řád: pěvci (Passeriformes), čeleď: pěnkavovití (Fringillidae)

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Je 18 cm dlouhý, i díky silnému zobáku a vzpřímenému postoji působí impozantně. Obývá listnaté lesy i dostatečně zarostlé a rozmanité parky a zahrady. Na jihu Evropy vyhledává olivové háje a ovocné sady. Je stálý, přilétá i na krmítka.
Potrava: Živí se plody a semeny všeho druhu, zobák má jako louskáček. Na třešních ho zajímá především pecka, kterou snadno rozlouskne, jazykem vybere semeno a zbytek vyplivne.
Hnízdění: Hnízdo z větviček, kořínků a lišejníků si staví v korunách starých, košatých stromů. Samička do něj mezi dubnem a květnem snese 4–5 vajíček. Mláďata krmí hmyzem a nedozrálými semínky.


Čížek lesní (Carduelis spinus)

V zimě se u nás tento 12 cm dlouhý ptáček potuluje v početných hejnech v lužních lesích i sadech. Na jaře část čížků odletí zpět na sever, část zahnízdí na našich horách, a to velmi vysoko – i v oblastech kolem 1400 m n. m. V předjaří samečci hvízdají, trylkují a vrzavě švitoří na vrcholcích stromů či v letu.
Potrava: Živí se semínky bříz, olší, borovic, smrků a modřínů. Balancuje přitom na větvičkách podobně jako sýkorky. Rád zaletí do krmítka na slunečnice.
Hnízdění: Hnízdo si párek staví velmi vysoko na větvi rozložitého jehličnanu. Splétá je z větviček, kořínků a stébel, zamaskuje lišejníkem a vystele chlupy a pírky. Mezi květnem a červencem snese samička 4–5 vajíček i dvakrát.

Konopka obecná (Carduelis cannabina)

Společenská konopka žije po celý rok v hejnech. Ptáci 14 cm dlouzí, s rozpětím až 25 cm, létají ladně vedle sebe. Sborově trylkují a švitoří. Žijí v zemědělské krajině, na horských loukách či v lužních lesích. U nás hnízdí, zimují i protahují. Samičky nejsou červené, samci v zimě blednou.
Potrava: Semena rostlin a plody keřů sbírá hejno konopek společně na zemi.
Hnízdění: Hnízda si staví v malých koloniích, v hustých keřích. Do teple vystlaných hnízdeček ze stébel a kořínků kladou samičky 4–6 vajec, mezi dubnem a červencem snůšku zvládnou i třikrát. Mláďata krmí hmyzem a nezralými semeny.