obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Atlas ptáků: kos horský, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý

Mají společné to, že jsou vzácní a ohrožení. Horskému kosu chybí klidná divočina, bramborníčci zase potřebují kulturní krajinu, která je však pestrá, kvetoucí a zdravá.

Kos horský  (Turdus torquatus)

Vzácný, silně ohrožený bratr kosa černého je téměř stejně velký, ovšem samec i samička mají na hrudi bílý půlměsíc, kontrastující s černým peřím (u samičky tmavohnědým). Jeho melodický zpěv je drsnější a prostší. Žije v jehličnatých horských lesích, na stráních a v roklích. Po dávném ústupu ledovce jsou hory ostrůvkem, na kterém zůstal.
Potrava: Loví bezobratlé, hledá borůvky a další plody. Při tahu na jihoevropská či severoafrická zimoviště se posilňuje ovocem.
Hnízdění: Hnízdo z větviček, lišejníků a travin staví samička buď nevysoko na silné větvi smrku, nebo v keři, mezi kořeny či ve skalce. Mezi květnem a červencem mohou rodiče odchovat jednu až dvě pětičetné snůšky, pokud ovšem nejsou rušeni.

Kos horský  (Turdus torquatus) Kos horský (Turdus torquatus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)

Kolem 12 cm dlouhého ptáčka můžeme spatřit, jak vysedává na keři, bodláku nebo sloupku v otevřené krajině, vyhlíží hmyz nebo hvízdavě a cvrčivě zpívá. Nesvědčí mu však chemizace zemědělství, nedostatek šetrně sečených luk a křovinatých mezí a patří mezi ohrožené druhy. Zimuje na severu Afriky a na Arabském poloostrově. Samička je oproti letnímu šatu samečka nenápadná, hnědavě proužkovaná.
Potrava: Na zemi i za letu loví bezobratlé, sbírá semena plevelů.
Hnízdění: Hnízdí na zemi ve vyšší trávě, kde si ze stébel splétá kulovité hnízdečko vystlané chlupy a pírky. Mezi květnem a červencem mohou rodiče vyvést až dvě pětičetné snůšky, pokud jim v tom nezabrání rychlé žací stroje.

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)

Podobně jako bramborníček černohlavý je druhem kulturní krajiny, v důsledku její proměny ubývá a stal se ohroženým. K životu potřebuje vlhké, podmáčené louky a pastviny, na nichž hnízdí, s křovinami a remízky, kde může vysedávat a zpívat. Libý zpěv připomíná červenku, melodii prokládá vrzáním. Vyskytuje se spíše ve vyšších polohách. Na zimu odlétá do Afriky a na Arabský poloostrov.
Potrava: Na zemi hledá především bezobratlé, dále semena plevelů a plody rozmanitých rostlin.
Hnízdění: Mezi trsy trávy nebo nízkým křovím si splétá hnízdo ze stébel. Mezi květnem až červnem mohou rodiče i dvakrát odchovat až šest ptáčat. Potřebují k tomu však jen extenzivně obhospodařované louky.

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akční letáky