Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Tento 14 cm velký ptáček sedá na vyvýšené větévce, vrcholku stromu nebo na drátu a pozoruje okolí. Najednou prudce, třepotavě vzlétne a zase se na svou pozorovatelnu vrací. A málokterá moucha, která letěla kolem, unikne. Domovem lejska jsou světlé listnaté lesy, nebo krajina s dostatkem keřů, tedy i vhodné zahrady a parky. Patří mezi ohrožené druhy – pomoci mu můžeme vyvěšením polobudek a nepoužíváním pesticidů. Zimuje v tropické Africe.
Potrava: Lapá létající hmyz v prudkých výpadech, které podniká ze stromů, keřů a občas i ze země.
Hnízdění: V mělké dutině, rozsoše stromu nebo v polobudce staví miskovité hnízdo z trávy, mechu, listí a pírek a mezi květnem a červencem párek odchová 3–5 mláďat.


Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)

Podobně velký, ale nápadněji zbarvený příbuzný lejska šedého dává přednost vyšším polohám. (Samička je hnědobílá podobně jako sameček mimo hnízdní období.) Vyhledává lesy listnaté či smíšené, nevyhýbá se ani zahradám, pokud skýtají vzrostlé stromy. Ve stejném prostředí žije i velmi podobný a blízce příbuzný lejsek bělokrký, oba druhy se mezi sebou kříží. Na zimu odlétá do tropické Afriky.
Potrava: Hmyz loví výpady z pozorovatelny nebo ho obírá z listů stromů a hledá na zemi. Příležitostně sezobne i semeno či bobuli.
Hnízdění: K založení rodiny potřebuje dutinu ve stromu nebo hnízdní budku. Vystele ji suchou trávou, mechem a listy a mezi dubnem a květnem v ní samička snese 5–9 vajíček.

Lejsek malý (Ficedula parva)

Náš nejmenší a také nejvzácnější lejsek žije v listnatých lesích, především horských a podhorských bučinách, nebo i v doubravách a smíšených lesích nižších poloh. Vždy však vyžaduje lesy přirozené, kde nechybí staré stromy. Takových zbylo velmi málo, i proto se dnes jedná o silně ohrožený druh ptáčka. Zimuje v Indii, odlétá již koncem srpna a vrací se až v květnu.

Potrava:Hmyz a další bezobratlé obírá z listů, větví a kmenů stromů, v jejichž náruči tráví většinu času.

Hnízdění:Hnízdečko si buduje v dutinách a výklencích stromů, v košaté koruně mu někdy postačí i úkryt v rozsoše větví. Hnízdní kotlinku vystele jemno trávou, mechem, kořínky, pavučinami a pírky. V červnu v ní vychovají 4-7 mláďat.