Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

Pěnice hnědokřídlá je jako doma v hustých keřích a živých plotech. Žije na křovinatých stráních nížin i hor, zahradách i příkopech. Trylkový zpěv přednáší z větviček či drátů, zpívá i za letu. Je 14 cm dlouhá. Zimuje v subsaharské Africe, přilétá proto až v květnu.

Potrava: Na jaře sbírá hmyz a pavouky v houští, poté se vykrmí bobulemi. Zvláště černý bez, ptačí zob, zimolez či pámelník ji potěší. Plododárné a trnité keře mohou pěnice na zahrady přilákat.

Hnízdění: Úhledné hnízdečko z trávy schovává nejraději do ostnitého keře. Zahnízdí třeba v ostružinách nebo šípku. Až pětičetnou snůšku odchovají rodiče mezi dubnem a červencem i dvakrát, vajíčka zahřívají a mláďata krmí oba.

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Nejvzácnější z našich pěnic je dlouhá do 16 cm. Vyskytuje se jen v teplejších oblastech a ubývá v nich kvůli mýcení křovin, které jsou stejně jako u ostatních pěnic jejím domovem i obživou. Patří proto v naší republice mezi silně ohrožené druhy. Zpěv, který se ozývá z hustého křoví strání, náspů, mezí i zahrad připomíná pěnici slavíkovou, ale tóny jsou ostřejší a zpěv někdy proloží cvrčením. Zimuje ve východní Africe, odkud přilétá v květnu a kam odlétá už v srpnu.

Potrava: Hmyz a pavouky obírá z keřů, později hledá bobule.

Hnízdění: Hnízdo ukrývá do trnitých keřů nebo do hustého podrostu pod nimi. Mezi květnem a červnem oba rodiče vysedí a vychovají 4–5 ptáčat.

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

Zpěv sedmihláska připomíná řadu jiných druhů, které s oblibou napodobuje. Imitace prokládá svým flétnovým a švitořivým, libým zpěvem a čepýří u toho peří na hlavičce. Přeslechnout ho nelze, přehlédnout však velmi snadno. Zpívá skryt v listoví stromu. Je 13–15 cm dlouhý. Původně vyhledával listnaté, smíšené a lužní lesy s bujným podrostem. S jejich úbytkem se vyrovnal tak, že zčásti přesídlil do dostatečně zelených zahrad a parků nižších a středních poloh. Zimuje v Africe.

Potrava: Na listech a větvičkách stromů hledá hmyz. Na sklonku léta zobe i různé bobule.

Hnízdění: Hluboké hnízdo si staví ve vidlici větví. Mezi květnem až srpnem rodiče odchovají 4–5 mláďat.