obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Atlas ptáků: tetřev, tetřívek a jeřábek, divocí kuři z hlubokých lesů

Tok tetřeva je legendární, stejně tak jako tetřev sám, a podobně je tomu u tetřívka. Jeřábek je méně známý, ale o nic méně zajímavý. Kurovití lesní ptáci jsou však dnes velmi vzácní…

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

Náš největší lesní kur, jehož kohout váží až 6kg, mizí spolu s přirozenými horskými lesy. Na Šumavě přežívá sotva 200 posledních, na dalších pohořích se vyskytuje ojediněle. Potřebuje klid a přirozenou, samovolnou obnovu lesa, která mu na Šumavě nebyla kvůli kůrovcové hysterii dopřána – nyní se situace zlepšuje a je vidět, že les má schopnost uzdravit se sám.

Potrava: v podrostu pod stromy hledá plody, semena a hmyz, v zimě zobe pupeny. Potřebuje čistou vodu a také mraveniště, kukly mravenců jsou vítanou lahůdkou.

Hnízdění: Při svém legendárním toku kohout na chvíli skutečně neslyší a nevnímá. Když okouzlí kropenatou slepičku, seskočí z větve a pokračuje na zemi. O 5-12 mláďat, která vysedí v důlku na zemi, se stará sama. Vyroste jich jen malá část, hubí je rozmary počasí i přemnožení divočáci.

  tetřev hlušec Tetrao urogallus tetřev hlušec Tetrao urogallus Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)

Sotva poloviční než tetřev, o to barevnější tetřívek žije na horských rašeliništích, loukách a vřesovištích, mezi klečí, v řidších lesích s bohatým podrostem. V zimě se na noc zahrabává do sněhu. I tetřívek je ohrožený a na našich horách vzácný. Vadí mu lesní hospodaření, rušení (i modelovými letadýlky), bezohlední turisté a lyžaři. Před sto lety byly loveny tisíce tetřívků, aniž by ubývali, dne jich u nás sotva 1000 zůstává. Klid pro sběr potravy, tok a hnízdění je pro ně otázkou přežití.

Potrava: Podobně jako tetřev sbírá plody, semena, bezobratlé a stejně jako jemu mu je v žaludku pomáhají rozmělnit kamínky, které polyká.

Hnízdění: Po úchvatném toku samečků se kropenaté slepičky se spáří s vítězem soubojů. Ve hnízdě z trávy a vlastního peří vysedí 6-12 vajíček, mláďata vodí samy.

  tetřívek obecný tetřívek obecný Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia)

Náš nejmenší kurovitý pták žije v lesích jehličnatých či smíšených na horách i níže – ovšem musí být přirozené, s bohatým podrostem, houštinami i světlinami. I jeřábek patří mezi silně ohrožené druhy, lesní hospodaření ho vytlačilo na okraje republiky. Těžce snáší vyrušování a v pustých smrkových monokulturách nenajde obživu. Žije skrytě, spatřit ho je vzácnost. Většinu dne pobíhá po zemi v houští, nocuje na větvích, v zimě i v zahrabu na zemi.

Potrava: Živí se bylinami a hmyzem, na podzim plody (bez následků sezobne i pro nás jedovatý rulík), v zimě pupeny, semeny, jehnědami.

Hnízdění: Jeřábek žije v párech, ale až 12 vajíček vysedí v měkce vystlaném důlku slepička sama. Oba pak kuřátka vodí, slepička je zahřívá. Již za dva týdny přejdou z hmyzí stravy na rostlinnou a dovedou létat.

  jeřábek lesní jeřábek lesní Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akční letáky