Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Typický pták zemědělské krajiny, závislý na mezích a křovinách podél pastvin, se stal ohroženým druhem. Napodobuje zpěv svých ptačích sousedů i jiné zvuky, pročež býval držen v klíckách. Na zimu odlétá do jižní a východní Afriky. Je až 18 cm dlouhý, samička je svrchu hnědá, s vlnkovaným bříškem.

Potrava: Ťuhýk proslul kuriózními spižírnami – přebytky si napichuje na trny keřů. Číhá na větvi a loví větší druhy hmyzu, někdy i drobné hlodavce či ptáče. Horní část zobáku má zahnutou podobně jako dravci. Pole ošetřená insekticidy potravu neskýtají, a tak začal lovit i hmyz v okolí popelnic.

Hnízdění: Hnízdo v nitru hustého keře si staví z travin, peří, mechu. Rodiče odchovají nejvýše mláďat za sezónu.

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Největší z evropských ťuhýků je až 26 cm dlouhý. Při číhání na sloupech a drátech sedí bez hnutí, na větévkách udržuje balanc ocasem. Má podobné nároky na domov jako ostatní ťuhýci a patří mezi ohrožené druhy. Zpívá tiše a napodobuje své sousedy. Na zimu odlétá na jih Evropy a vystřídá se s ťuhýky ze severu. Podobně zbarvený je silně ohrožený ťuhýk menší, vzácně hnízdící na jižní Moravě.

Potrava: Loví brouky, saranče, drobné savce, ptáky i plazy. Přebytky si napichuje na trny nebo zaklíní ve vidlici větví. Číhá na větvi i v třepotavém letu. Větší úlovky si upevní, aby je v klidu naporcoval.

Hnízdění: Hnízdo z větviček a trávy ukrývá v hustém keři nebo v koruně stromu. Za sezónu párek vychová nejvýše sedm mláďat.

Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)

Našeho nejvzácnějšího, silně ohroženého ťuhýka můžeme spatřit v dolním Polabí nebo na jihu Moravy. Je to teplomilný pták stepní krajiny s hustými keři a stromy, slunných vinic a sadů. Je až 19 cm dlouhý, samička je zbarvena podobně, ale matněji. Zimuje v subsaharské Africe. Bříško i hrdlo má bílé nebo nažloutlé.

Potrava: Z pozorovatelny na větvi se vrhá za většími kusy hmyzu, drobnými savci, ptáky i ještěrkami. I tento ťuhýk si tvoří na trnech spíže na horší časy.

Hnízdění: V koruně stromu splétá hnízdo ze všeho, co najde v okolí, od klacíků a travin po kousky igelitu a šňůr, zvenku ho často vyšperkuje květy a pírky. Má jen jednu snůšku za sezónu - mláďata dokrmuje ještě měsíc po vylétnutí z hnízda, než se naučí lovit sama.