obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Atlas ptáků: vlha a mandelík s duhovými křídly, dudek s čírem

Hýří barvami a vypadají, jako by přilétli z tropických pralesů. Také že vlha i mandelík tam mají příbuzné. Ale skutečně patří do naší přírody, i když jsou stále vzácnější.

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Za tímto exoticky vyhlížejícím ptákem nemusíme cestovat do vzdálených končin. Hnízdí i u nás, i když velmi vzácně – patří mezi silně ohrožené druhy. V Africe zimující vlha je teplomilná a spatřit ji můžeme na prohřátých stráních jižní Moravy, jen zjara a na podzim vzácně i severněji. Hojnější je na jihu a východě Evropy. Společenské vlhy rády vysedávají na větévkách keřů vedle sebe. V rozpětí pestrých křídel měří až 40 cm.
Potrava: Vlhy loví hmyz v letu, za delikatesu považují vosy a včely. Raději jim však dříve, než je spolknou, uštípnou žihadlo.
Hnízdění: Hnízdí v norách, které si samy vyhrabou v břehu či v zemi. Často tvoří kolonie. Rodiče mezi květnem a červencem odchovají kolem pěti mláďat.

Vlha pestrá (Merops apiaster)Vlha pestrá (Merops apiaster)Autor: Archiv ireceptar.cz

Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Podobně jako vlha, i tyrkysový mandelík jako by přilétl z jiného světa. Hnízdí u nás velmi vzácně – patří mezi kriticky ohrožené druhy. Dříve býval mnohem častější, proměna krajiny mu však nesvědčí. Potřebuje pestrou mozaiku křoví a luk, staré stromy, sady, step. Na jihu Evropy je hojnější. Žije v malých hejnech, zimuje v Africe. Barvy křídel, především ve svatebním šatu, jsou oslnivé. V rozpětí mandelík měří přes 50 cm!
Potrava: Mandelíci loví hmyz i malé obratlovce. Kořist vyhlížejí z větve, podobně jako vlhy. Na podzim zobou i ovoce.
Hnízdění: Vyhledávají dutiny ve stromech, pukliny ve skalách, opuštěná hnízda vran. Mezi květnem až červnem pár odchovává kolem pěti mláďat, krmí je celý měsíc.

Mandelík hajní (Coracias garrulus)Mandelík hajní (Coracias garrulus)Autor: Archiv ireceptar.cz

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Zdá se nepřehlédnutelný, je až 28 cm dlouhý s rozpětím až 48 cm. V lesní mozaice světla a stínu se však díky strakatému zbarvení překvapivě snadno ztratí. Nápadnou chocholku umí vztyčit i sklopit. Dříve u nás býval hojný, dnes je silně ohrožený. Chybí mu staré stromy s dutinami, šetrně obhospodařované pastviny, zdravá krajina bez insekticidů. Zimuje v Africe a na jihu Evropy. Jeho hlas zní jako upupupu, odtud jeho latinské jméno.
Potrava: Živí se většími druhy hmyzu, které hledá obvykle na zemi, často v trusu zvířat. Příležitostně slupne i drobného obratlovce.
Hnízdění: V dutinách velkých stromů, případně skal a zdí, pár odchová mezi dubnem a červencem 3–8 mláďat. Zavděk vezme i prostornou budkou.

Dudek chocholatý (Upupa epops) Dudek chocholatý (Upupa epops) Autor: Archiv ireceptar.cz

Akční letáky