obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Atlas ptáků: vlha a mandelík s duhovými křídly, dudek s čírem

Hýří barvami a vypadají, jako by přilétli z tropických pralesů. Také že vlha i mandelík tam mají příbuzné. Ale skutečně patří do naší přírody, i když jsou stále vzácnější.

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Za tímto exoticky vyhlížejícím ptákem nemusíme cestovat do vzdálených končin. Hnízdí i u nás, i když velmi vzácně – patří mezi silně ohrožené druhy. V Africe zimující vlha je teplomilná a spatřit ji můžeme na prohřátých stráních jižní Moravy, jen zjara a na podzim vzácně i severněji. Hojnější je na jihu a východě Evropy. Společenské vlhy rády vysedávají na větévkách keřů vedle sebe. V rozpětí pestrých křídel měří až 40 cm.
Potrava: Vlhy loví hmyz v letu, za delikatesu považují vosy a včely. Raději jim však dříve, než je spolknou, uštípnou žihadlo.
Hnízdění: Hnízdí v norách, které si samy vyhrabou v břehu či v zemi. Často tvoří kolonie. Rodiče mezi květnem a červencem odchovají kolem pěti mláďat.

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Mandelík hajní (Coracias garrulus)

Podobně jako vlha, i tyrkysový mandelík jako by přilétl z jiného světa. Hnízdí u nás velmi vzácně – patří mezi kriticky ohrožené druhy. Dříve býval mnohem častější, proměna krajiny mu však nesvědčí. Potřebuje pestrou mozaiku křoví a luk, staré stromy, sady, step. Na jihu Evropy je hojnější. Žije v malých hejnech, zimuje v Africe. Barvy křídel, především ve svatebním šatu, jsou oslnivé. V rozpětí mandelík měří přes 50 cm!
Potrava: Mandelíci loví hmyz i malé obratlovce. Kořist vyhlížejí z větve, podobně jako vlhy. Na podzim zobou i ovoce.
Hnízdění: Vyhledávají dutiny ve stromech, pukliny ve skalách, opuštěná hnízda vran. Mezi květnem až červnem pár odchovává kolem pěti mláďat, krmí je celý měsíc.

Mandelík hajní (Coracias garrulus) Mandelík hajní (Coracias garrulus) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Zdá se nepřehlédnutelný, je až 28 cm dlouhý s rozpětím až 48 cm. V lesní mozaice světla a stínu se však díky strakatému zbarvení překvapivě snadno ztratí. Nápadnou chocholku umí vztyčit i sklopit. Dříve u nás býval hojný, dnes je silně ohrožený. Chybí mu staré stromy s dutinami, šetrně obhospodařované pastviny, zdravá krajina bez insekticidů. Zimuje v Africe a na jihu Evropy. Jeho hlas zní jako upupupu, odtud jeho latinské jméno.
Potrava: Živí se většími druhy hmyzu, které hledá obvykle na zemi, často v trusu zvířat. Příležitostně slupne i drobného obratlovce.
Hnízdění: V dutinách velkých stromů, případně skal a zdí, pár odchová mezi dubnem a červencem 3–8 mláďat. Zavděk vezme i prostornou budkou.

Dudek chocholatý (Upupa epops) Dudek chocholatý (Upupa epops) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Akční letáky