obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Bažant diamantový, skvost ve voliéře: rady chovatele

Bažanty chováme, co pamatuji. První pár bažantů diamantových nám kdysi přenechal kamarád, který odcházel na vojnu a hledal někoho, kdo by se o ně postaral.

Bohužel se nám nepodařilo odchovat další potomky, i když se několik kuřat vylíhlo. Kuřátka byla zpočátku čilá, ale kolem třetího či čtvrtého dne začala ztrácet stabilitu, padala a nebyla schopna se zvednout. Podle mého názoru byli kohout a slepička z jednoho hnízda a úhyn byl projevem příbuzenského rozmnožování.

Křížení s bažantem zlatým plemeni neprospívá

Po této zkušenosti jsem se rozhodl získat nové chovné páry bažanta diamantového (Chrysolophus amherstiae). Problém ovšem nastal s čistokrevností. Vzhledem k tomu, že bažanti diamantoví byli méně rozšíření a špatně se sháněli, zvláště slepičky, používal se do chovů rozšířenější bažant zlatý, jehož geny jsou dominantnější. To mělo a doposud má neblahý vliv na kresbu peří, zejména kohoutů. Bažanti mají matnější barvu, spíše nažloutlý než jasně černobílý krční límec, světlejší až nažloutlé běháky a břicho s barevnými peříčky, místo aby bylo čistě bílé. Křížení zlatých a diamantových bažantů zkrátka páchá v chovech velké škody a trvá několik generací, než se tato chyba napraví.

Bažant diamantový rád sedává na bidýlku Bažant diamantový rád sedává na bidýlku Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Voliéra pro párek bažantů

Bažanty jsem umístil do voliéry o rozměrech 350x150x200 cm. Na noc vyhledávají nejvyšší místo, kam je žene pud ochrany před predátory. Je proto třeba, aby se do voliéry vešlo několik bidel z dubových nebo ořechových větví. Doporučuji bidla kulatá, bažanti totiž při spánku křečovitě zatnou stojáky kolem kulatiny a nespadnou. Chováme jen pár bažantů diamantových, tedy kohouta a slepičku, takže jim uvedený rozměr voliéry stačí. Pokud by chtěl někdo chovat například kohouta a tři slepičky, bylo by potřeba prostor zvětšit. Čím větší, tím lepší, hlavně v době rozmnožování, kdy si každá slepička najde klidné místo k vysezení mladých. V literatuře se doporučuje, aby jeden kohout měl minimálně tři slepice.

Odchov bažantích kuřat

Slepice snese kolem dvanácti vajec. Ve většině případů snáší jedno vejce za dva dny. Snáší je do vyhrabaného důlku v zemi, takže odpadá starost s výrobou hnízda. Na vejcích pak sedí 23 dní, což je o dva dny déle, než sedí drůbež. Vejce zpočátku odebíráme, a to z bezpečnostních důvodů (máme je více pod kontrolou), slepice je může zastudit, rozklovat, vyhání ji kohout a po vylíhnutí mohou kuřata v nepříznivých klimatických podmínkách prochladnout a uhynout.

bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae) bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pud kvokání není u všech slepic stejný. Zvláště slepice odchované v líhních tento pud nemají. Sice snášejí, ale nenasednou.

Vejce vysezené kvočnou

Sebraná vejce umisťujeme pod slepičí kvočny. Používáme zakrslé rousné nebo kočinky, tedy plemena malého vzrůstu. Pod kvočnu nejdříve dáváme bažantí vejce a třetí den slepičí, aby se dříve nevylíhla právě slepičí kuřata. Může se stát, že kvočna opustí hnízdo před vylíhnutím bažantů, nebo mají slepičí kuřata dvou až třídenní náskok a malý bažantíci jsou odstrkováni a velmi znevýhodněni, proto společně s nimi ještě líhneme zakrslé druhy drůbeže, u nás to jsou sebritky stříbrné, které se po vylíhnutí velikostí podobají bažantům. Někdy bažanty diamantové líhneme s bažanty zlatými. Nemáme obavy, že bychom je nepoznali, kuřata bažanta diamantového jsou mnohem tmavší a především mají tmavé nohy, zatímco kuřata bažantů zlatých jsou světlejší a mají nohy žluté. Pokud bychom neměli kvočnu, lze líhnout v líhni a pak narozeným kuřatům svítit, což je asi nejbezpečnější způsob odchovu.

bažant diamantový ve voliéře bažant diamantový ve voliéře Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Přirozený odchov

Když bažantí slepice snese více vajec – a může jich být až dvacet –, některá ve voliéře necháme, aby je vyseděla. Podle našich zkušeností je odchov s bažantí mámou nejefektivnější. Bažantíci rychleji rostou a po několika týdnech už spí na nejvyšším místě ve voliéře. Nechat slepici sedět na později snesených vejcích má jednu velkou výhodu: V tu dobu se kohout pomalu dostává z nejintenzivnějšího toku, je mírnější, slepici s největší pravděpodobností nechá v klidu sedět a už o ní nebude jevit takový zájem.

Jak rozeznat u mladých bažantů kohouta od slepice?

Okolo osmého týdne jejich života pouhým okem poznáme, zda máme kohouty či slepice. Kohout má světlé oko, slepice tmavě hnědé a rozdíl se zvětšuje s přibývajícím věkem. Je to nezaměnitelný znak v rozpoznávání pohlaví. Kohout do své barvy přepelichává na jaře následujícího roku.

Krmení a preventivní péče

Bažanty krmíme obilím (pšenicí), kukuřicí (spíše v zimě) a směsí, ve které jsou všechny potřebné vitaminy. Podáváme jim také trávu a v malém množství brambory. Vitaminy je možné dávat i do pití.

bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae) bažant diamantový (Chrysolophus amherstiae) Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Minimálně jednou do roka preventivně odčervujeme, používáme Metrozol, který ředíme do vody. Začervení bylo nejčastější příčinou úhynu v našem chovu, proto tomuto problému věnujeme náležitou pozornost.

Zateplená voliéra

Zimu bažanti přečkávají bez problémů, i několikadenní mrazy kolem –30 °C zvládli bez komplikací, bylo ale nutné voliéru obalit igelitem, aby jí neprofukoval studený vítr. Jediný problém je se zamrzající vodou. Pokud napadne sníh, bažanti ho zobou místo vody, ale i tak je třeba jim alespoň jednou denně připravit pití.

A jak je to s ochočením? Naši „diamanťáci“ nás zcela jistě poznají. Můžeme je krmit i z ruky. Když však přijde k voliéře cizí člověk, jsou neklidní a splašeně létají.

Akční letáky