Ptáci se za hnízdní budky odmění lovem housenek a mšic
Zdroj: Shutetrstock.com / Ben Schonewille

Jak zabránit útokům strakapouda na hnízdící sýkorky?

Ptáci jako užiteční pomocníci zahradníka patří k pravidelným tématům Receptáře. Proto nás velmi těší snaha všech, kteří na svých zahradách poskytují létajícím opeřencům bezpečné zázemí. O tom, že nestačí na podporu hnízdění vyvěsit budku, svědčí následující dotaz čtenáře.

Pomůže oplechování vletového otvoru?

Na redakci se s dotazem obrátil Josef Velšík, kterému dění kolem budky s hnízdícími sýkorkami nebylo lhostejné: „Na trnce mám budku, ve které jsou zabydlené sýkorky. Sousedka mi řekla, že budku obletuje asi strakapoud, nebo něco podobného a že dokonce odnesl nějaké malé ptáčátko. Ale sýkorky tam stále jsou a zásobují budku nějakým jídlem, asi tam ještě jsou ptáčátka. Otvor do budky je větší, asi. 5 cm. Strakapoud ho ještě rozšířil zobákem. Mohu překrýt teď tento otvor destičkou s průměrem otvoru cca 3 cm? Neodradí to sýkorky? Jak "zastrašit" nebo čím odradit strakapouda, aby tady nelítal?“

Zabezpečení budky pro sýkorky před predátory

Věra Sychrová z České společnosti ornitologické doporučuje následující řešení:

Už při výrobě budek pro ptáky je potřeba myslet na to, pro který druh je budka určená a přizpůsobit tomu velikost budky a vletového otvoru. Pokud naši zahradu navštěvují například sýkory modřinky, vytvoříme vletový otvor o průměru 28 milimetrů. Pokud bychom udělali vletový otvor větší, hrozí několik rizik. Budku by zabrali větší ptáci, například sýkory koňadry a menší modřinky by byly z budky vytlačeny. Druhé riziko je ze strany predátorů, tedy lovců. Pokud je otvor příliš velký, například 5 centimerů, jak uvádí čtenář, do budky se snadno dostanou predátoři jako strakapoud, kočka nebo kuna. Proto je vhodné dodržovat doporučené velikosti budek a vletových otvorů. Máme je na webu birdlife.cz/vyroba-ruznych-typu-budek/

Už při výrobě budky musíme myslet na bezpečnost ptáků, kteří v ní budou hnízdit. Abychom ptáky ochránili například před strakapoudem, který zobákem rozšiřuje vletový otvor a vybírá ptáky a mláďata (a zároveň rozšířením vletového otvoru zpřístupní budku dalším predátorům), už při výrobě budky vletový otvor oplechujeme.

Ukázka vhodně oplechovaného vletového otvoru budky brhlíka lesního. Ukázka vhodně oplechovaného vletového otvoru budky brhlíka lesního. Zdroj: Ludmila Korešová

Na oplechování doporučujeme použít pozinkovaný plech o rozměrech cca 10x10 cm, v jehož středu vyřízneme nebo prorazíme otvor o cca 1-2 mm větší, než je vletový otvor v budce. Okraje plechu pečlivě zarovnáme a obrousíme, aby se ptáci při vlézání do budky o něj neporanili, a dobře připevníme, aby se ptáci za něj nezachytili drápkem. Stejným způsobem můžeme opevnit budku i z jiných stran, tj. zejména její boky a spodní část přední stěny. Ale pozor. Tyto úpravy nikdy neděláme, pokud v budce hnízdí ptáci. Ptáky by to mohlo vyplašit a pravděpodobně by budku opustili.

Všechny úpravy budek musíme nechat až na dobu po skončení hnízdění, tedy ideálně na podzim. Pokud na naši zahradu vyvěsíme budku, bereme na sebe velkou zodpovědnost. Proto je důležité myslet na správnou velikost budky, správné zabezpečení a umístění ještě předtím než budku definitivně vyvěsíme.

Co se týká strakapouda, určitě nedoporučuji ho jakkoliv plašit. Je třeba myslet na to, že i strakapoudi v tomto období hnízdí a i oni se musí nějak živit. Zní to možná krutě, ale v neoplechované budce s velkým otvorem našel strakapoud snadný zdroj potravy. Strakapoud patří k běžným predátorům hnízd sýkor, ale populaci sýkor to nijak neohrozí. Nemusíme se obávat, že by kvůli strakapoudům začaly sýkory ubývat. Sýkory totiž mívají 8-12 vajíček, takže se dokáží se ztrátami některých dobře vyrovnat.

Akční letáky