Chameleon
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chováme chameleona

Chameleoni jsou fascinující. Kdo má touhu chovat chameleona doma, musí se dobře seznámit nejen s jeho speciálními nároky, ale také s jeho citlivou povahou. A vzít na vědomí, že bude svébytným společníkem, který žije ve svém vlastním světě...

Chameleoni se vyvinuli přibližně na konci křídy, a v té době žili dokonce i na našem území. Dnes je najdeme v tropech a subtropech Afriky, Madagaskaru, méně v Arábii a Indii a jediný druh žije v přírodě Středozemí. Je spočítáno přes 200 druhů a poddruhů, a to velmi různorodých – nejmenší druh měří téměř tři centimetry, největší zhruba metr.

"Buď jako chameleon - jedním okem se dívej do budoucnosti a druhým do minulosti" zní jedno madagaskarské přísloví, které vychází z jedné z mnoha chameleoních podivuhodností. Je to schopnost ovládat každé oko zvlášť a tedy klidně koukat dopředu i dozadu zároveň.

Chameleon Chameleon Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Terárium pro chameleona

 • Pro párek středně velkých chameleonů je třeba připravit terárium o rozměrech alespoň 100x100x200 cm, pro jedince stačí i o něco menší.
 • Pouze výjimky mezi jinak stromovými chameleony, pozemní druhy, potřebují prostornější základnu vybavenou vhodným substrátem podle prostředí, z něhož pocházejí, a úkryty.
 • Naprosto nezbytným vybavením terária musí být vlhkoměr a teploměr, neboť teplotu je třeba dodržovat přesně podle požadavků konkrétního druhu – a to v určitém gradientu, aby si mohli vybrat podle potřeby místo s maximální teplotou či místo chladnější.

Aby se cítil jako doma

Chameleóni obývají rozmanitá prostředí a tomu musí odpovídat i vybavení terária. Například obyvatelé tropických deštných lesů vyžadují:

 • obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

  Druhy pocházející ze sušších oblastí potřebují  i sušší terárium, téměř všichni vyžadují dobré vybavení větvemi a dostatečný prostor především do výšky, neboť jejich přirozeným pohybem je šplh a na stromech často tráví celý život.

  vlhkost mezi 70-90 %
 • celý prostor dobře vybavený stabilními větvemi, horizontálními, vertikálními i šikmo upevněnými
 • hojnost tropických rostlin, které pomáhají udržet vhodné klima a především zachycují rosu, kterou pak chameleoni pijí (Většině chameleonů miska s vodou nic neříká a tekutinu jim musíme podávat právě rosením terária.)

Chameleon je světlomil

Při nedostatečném osvětlení se zrak těchto výhradně denních zvířat může zhoršit natolik, že nejsou schopni lovit – a jinou než živou potravu chameleoni téměř nepřijímají.

Kvalitní osvětlení je pro tyto plazy otázkou zdraví i života – kromě UV záření, nezbytného pro zdravý vývoj kostí a obnovu kůže, potřebují dostatek světla i jejich oči. Až na výjimky chameleoni téměř neslyší a zrak je jejich hlavním smyslem. Oči přesně rozlišují až na kilometr daleko, umí přesně odhadnout polohu kořisti, jež je pak neomylně lapena jazykem.

Potrava

obrázek z archivu ireceptar.cz obrázek z archivu ireceptar.cz Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Potravu je vhodné přibližně jednou až dvakrát týdně obalit v sypkém minerálním a vitraminovém přípravku určeném pro terarijní zvířata.

Nejraději loví mouchy, větším předkládáme rovněž cvrčky. Množství je individuální podle velikosti a stavu zvířete, přibližné vodítko může být krmení středně velkého chameleona třikrát týdně dvěma až třemi cvrčky.

Samotář od mládí

Mnohá zvířata v izolaci strádají – nikoli však chameleoni, samostatní individualisté. I v přírodě se setkávají obvykle jen v období páření a jinak svůj život tráví klidným a soustředěným čekáním na kořist.

Chovat jednoho chameleona je tedy v pořádku – komplikovanější je naopak chov páru či skupiny. U druhů, jejichž příslušníci vůči sobě nejsou příliš nesnášenliví, je to možné, ovšem podmínkou je vhodně sestavená skupina – dva dospělí samci spolu dovedou bojovat velmi tvrdě, proto vždy volíme jednoho a více samic. Zvířata je třeba stále sledovat, zda nedochází k rozmíškám a především zda není slabším jedincům upírán podávaný hmyz.

Klid a pochopení

 • Chameleoni jsou velmi citliví na stres, proto je nikdy zbytečně nepřemisťujeme, nelekáme je prudkými pohyby ani otřesy.
 • K smrti je dovede vyděsit pohled na hada – jejich úhlavního nepřítele.

Strach z hadů je společný všem chameleonům, na jiné podněty reagují rozdílně. Je proto třeba svého miláčka pozorovat a postupně poznat, co mu svědčí a co nikoli. Svoje nálady nám bude dávat najevo i barvoměnou, která neslouží jenom k maskování, ale také k vzájemné komunikaci.

Foto autorka

Akční letáky