obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Čipování psů bude povinné. Kdy čipovat psa?

O tom, zda by měli či neměli být povinně čipováni všichni psi, jste možná vedli už nejednu debatu i vy se svými přáteli anebo dalšími majiteli psů. Většinou je čipování kvitováno jako velmi přínosná záležitost, najdou se však i hlasy, které vystupují silně proti.

Zastaví čipování nelegální množírny?

Aplikace čipu se nemusíte obávat. Aplikace čipu se nemusíte obávat. Zdroj: Shutterstock.com / Billion Photos

Novela veterinárního zákona, kterou Senát schválil 16. srpna 2017, počítá s povinným čipováním psů v České republice od roku 2020. Otázka povinného čipování byla tentokrát otevřena hlavně v souvislosti s takzvanými množírnami. Naše země se stala „rájem“ nepoctivých množitelů psů, kteří vydělávají na němých tvorech, z nichž doslova ždímají poslední zbytky sil, aby je přiměli se rozmnožit a přivést na tento svět další a další nemocná, postižená anebo dokonce mrtvá zvířata.

Ano, stejná zvířata, na která my chovatelé našich mazlíčků nedáme dopustit. Množitelé se tak na nich dopouštějí takzvaného týrání chovem, které je dle našich současných zákonů sice již právně postižitelné. Všichni, kdo se o tuto problematiku zajímají, však vědí, že ne vždy jsou množitelé opravdu potrestáni. Povinné čipování psů může pomoci tomuto nešvaru ne možná zcela zabránit, ale alespoň výrazně ztížit množitelům situaci.

8 výhod čipování

  • zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
  • při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
  • lepší průkaznost identity psa 
  • snadnější monitoring chovu psů
  • lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat
  • umožnění kontroly psů při prodeji
  • usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren
  • snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)

Nevýhody plošného čipování

  • nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi - registr čipů
  • náklady s tím spojené
Štěně by mělo být čipováno ještě před cestou od chovatele k novému majiteli. Štěně by mělo být čipováno ještě před cestou od chovatele k novému majiteli. Zdroj: Shutterstock.com / Vadim Zakharishchev

Čip sám o sobě je jen číslo

Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat na žádné konkrétní datum. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích pacientů. Pak už je další postup na vás.

Jak získat zápis v registru?

V momentě načipování víte ovšem jen vy a váš veterinář, že

Ztracení čipovaní psi evidovaní v registru se vrátí k majiteli velmi rychle. Ztracení čipovaní psi evidovaní v registru se vrátí k majiteli velmi rychle. Zdroj: Shutterstock.com / Lucky Business

 daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí-li se váš načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho psa nespojí ani s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a jeho čip nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů.

Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu z nálepek s čárkovým kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii doručte na místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou poštu, odešlete do Národního registru majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní mikročip vašeho psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.

Kolik stojí čipování?

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300-550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.

Sankce za nedodržení

Kvůli zajištění veterinárního dozoru budou pravděpodobně povinně podléhat čipování psů útulky pro zaběhnutá a opuštěná zvířata. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20-100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Měly by mít totiž i preventivní, nejen represivní význam.

Díky povinnému čiování by tak měla mít veterinární správa mnohem větší šanci zjistit, že to či ono zvíře pochází právě z množírny. I když toto opatření pravděpodobně nepovede k naprostému vymýcení množíren, dojde alespoň k usnadnění a urychlení konání kontrolních orgánů v tomto směru.

I města a obce mají své registry. I města a obce mají své registry. Zdroj: Shutterstock.com / Migle Narbutaite

Pro všechny, kdo chtějí pomoci

Již dnes je možné mnoha způsoby podpořit spolky a útulky, které se starají o zaběhnutá, týraná, odložená a nežádoucí zvířata. Převážnou většinu z nich pochopitelně tvoří psi a v těsném závěsu jsou to kočky. Existuje celá řada možností jak tyto spolky a útulky podpořit a jedním ze způsobů je i zakoupení čipu, kdy z částky, kterou zaplatíte, poputuje část na podporu daného útulku.

A až přijde na řadu povinné čipování psů, zamysleme se nad tím, komu prospěje a ne nad tím, komu přidá na administrativě anebo ubere z peněženky pár desítek korun. Každý zachráněný život se počítá a životy všech psů, koček a dalších našich společníků za to přece stojí.

Akční letáky