obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co radí začátečníkům zkušený chovatel papoušků?

Papoušci mají pověst skvělých domácích společníků. Jejich přední český chovatel Karel Vinš z Unhoště se jim věnuje přes čtvrt století a vlastní jich na třicet druhů. O své zkušenosti se podělil i se čtenáři Receptáře.

Jsou papoušci opravdu tak vzácní, jak se tvrdí?

Vzácné jsou téměř všechny druhy papoušků, snad kromě některých silně přemnožených australských. Někde jsou papoušci doslova na vyhynutí, protože jim ubývají přirozené podmínky k hnízdění. Globální oteplování, kácení pralesů ve Střední a Jižní Americe a masový odchyt ptactva v 70. letech minulého století jsou hlavními příčinami rapidního poklesu papoušků. Mnohé státy je chrání, například Brazílie už v roce 1976 zakázala odchyt a vývoz amazónka bělobřichého, který je v této zemi téměř vyhuben.

Stav je tak kritický, že Evropská unie v roce 2004 zakázala dovozy papoušků z volné přírody. Jsou povoleny dovozy pouze z odchovů chovatelů a z ptačích farem. Problém je ale v tom, že tyto dovozy nestačí pokrýt poptávku hlavně po amazoňanech, amazóncích a z afrických druhů žádaných papoušků šedých, konžských, kapských, žlutotemenných a červenobřichých.

amazoňan modročelý amazoňan modročelý Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tento stav má jistě vliv na ceny.

Ceny se každým rokem mění. Nejlacinější byli právě papoušci odchycení ve volné přírodě, tedy z dovozu. Domácí odchovy jsou naopak nejdražší. Některé druhy se v zajetí nechtějí rozmnožovat nebo nechtějí odchovávat mladé – buďto je samičky nekrmí, nebo se mláďata špatně líhnou a chovatelé je musí držet při životě v umělých líhních a inkubátorech a pak je ručně krmit. Také náklady na krmení, léky a elektrickou energii jsou poměrně vysoké a podle toho cena ptáků stoupá. Rozhoduje i fakt, jaký je o daný druh zájem a kolik se takových papoušků v daném roce odchovalo.  

Vám se ale daří odchovávat papoušky jak americké, australské, tak i africké.

mládě korely chocholaté mládě korely chocholaté Zdroj: Archiv ireceptar.cz Papouškům je potřeba vytvořit přirozené podmínky, aby se chtěli pářit a potom i vysedět a odchovat mladé. Některé druhy dokonce hnízdí v zimě, i když v přírodě je jejich chovná sezona zpravidla od března do června.

Když udržuji ve voliérách teplotu kolem 18 °C, zahnízdí například z jihoamerických papoušků amazoňané a z afrických žakové, papoušek konžský a senegalský. Důležité není jen teplo, ale také krmení a hnízdní podmínky.

O vás je známo, že pro hnízdění papoušků vyrábíte speciální umělohmotné budky.

Dřevěné budky nebo vydlabané části kmenů a jejich vybavení jsou podle mých zkušeností k hnízdění nepraktické. Zvláště bidélka, pletivo nebo žebříčky, které jsem dával ptákům na lezení, aby se dostali z hnízda nahoru k vletovému otvoru. Když papoušek sedí na vajíčkách, má dlouhou chvíli a tak si hraje: okusuje budku nebo žebříček a tím je ničí. Proto jsem hledal jiný materiál.

  • Nechal jsem ptáky hnízdit v plastových rourách z tvrzeného PVC, místo dřevěných bidélek a žebříčků jsem dovnitř vkládal tyčky z hřebínkové ocele – jsou v budkách volně položené a dosahují ode dna k vletovým otvorům. Po výstupcích, které jsou na nich vylisovány, pták vyleze, aniž by mu klouzaly nohy.
  • Stěny budek jsou hladké, takže se o ně nemůže zranit a nemůže je ani okusovat. Nejdůležitější ovšem je, že v těchto budkách papoušci rádi hnízdí.
  • Každá budka má uzavírací otvor, kterým kontroluji hnízdo a vyjímám mláďata, abych je okroužkoval. Otvorem také měním i výstelku, když je znečištěná.

papoušek vlkovaný - andulka papoušek vlkovaný - andulka Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nerušíte hnízdící ptáky častými kontrolami?

U některých druhů papoušků musí být chovatel opatrný, třeba papoušci senegalští jsou na to hákliví. Když jsou vyrušeni, dokáží ze strachu zabít mláďata. Kontroluji všechny páry bez problémů, protože jsem je takzvaně na rušení naučil. Od chvíle, kdy ptáky vypustím do voliéry nebo do klece, na ně mluvím a beru je do ruky. Oni si na mne zvyknou a moje návštěva je pak neruší. Samici můžu dokonce na vajíčkách nadzvednout. Pokud papoušci nejsou zvyklí na chovatele, může do budky pouze tehdy, když ji pták opustí.

Jak se chovají v páru papoušci dokrmovaní ručně? Nejsou příliš závislí na chovateli a ptačího partnera si nevšímají?

Není problém sestavit kvalitní chovné páry z ručně dokrmených papoušků. Chovatel je ale asi po roce od narození musí nechat být, aby se víc věnovali svému novému partnerovi. Prostě si s papouškem už nesmí hrát, protože všichni ručně dokrmení ptáci jsou k člověku velice přítulní.

Které druhy byste doporučil začínajícím chovatelům?

Určitě by měli začínat s australskými papoušky, kteří nejsou na chov tak nároční a snadno se rozmnožují. Jsou to především andulky, rozely a korely. Pak by měli přejít na amazónky a teprve po získání dalších zkušeností na větší papoušky, například na amazoňany. Chov papoušků jim vřele doporučuji, je zajímavý a krásný.

Akční letáky