Naučit se číst výrazy ve tváři psa je klíčovým krokem k lepšímu porozumění a vztahu mezi člověkem a jeho čtyřnohým přítelem. Psi, stejně jako lidé, využívají mimiku k vyjádření svých emocí a potřeb. Jejich obličejová mimika se vyvíjela tisíce let, a dnes nám může mnoho říci o jejich pocitech.

Podívejte se na video z tvorby YT kanálu Reader´s Digest – Co doopravdy znamená výraz v obličeji vaše psa

Zdroj: Youtube

Jedním z nejčastějších výrazů je tzv. „velrybí oko“, což je stav, kdy pes ukazuje bělmo svých očí. Tento výraz často signalizuje strach, úzkost nebo nejistotu. Může se objevit například, když se pes cítí ohrožený nebo nekomfortně. Pokud vidíte tento výraz, je dobré zpozornět a pokusit se zjistit, co psa zneklidňuje.

Dalším výrazem, který může mnoho prozradit, je upřený pohled. Pokud se pes dívá přímo na vás s měkkým, láskyplným pohledem, pravděpodobně se cítí šťastný a uvolněný. Naopak tvrdý, intenzivní pohled může signalizovat výzvu nebo potenciální agresi. V takovém případě je nejlepší dát psovi prostor a nesnažit se jej dále provokovat.

Vyhýbání se očnímu kontaktu je dalším důležitým signálem. Psi, kteří odvracejí pohled, často dávají najevo, že nechtějí konflikt a snaží se uklidnit situaci. Toto chování může být projevem pokory nebo snahy zmírnit napětí v prostředí.

Olizování rtů je dalším častým projevem stresu. Pokud pes rychle olizuje své rty, může to znamenat, že je nervózní nebo neklidný. V kombinaci s dalšími znaky, jako jsou sklopené uši nebo ztuhlé tělo, je to jasný signál, že pes potřebuje zklidnění a bezpečí.

Zvedání horního rtu, odhalování zubů nebo vrásnění nosu jsou jasnými projevy agrese nebo obrany. Pes se takto snaží ukázat svou sílu a odradit potenciální hrozbu. Pokud zaznamenáte tyto výrazy, je důležité nepřibližovat se a pokusit se situaci uklidnit na dálku.

Na druhé straně, když má pes jazyk vyplazený a tváří se uvolněně, může to být znakem absolutní relaxace. Psi také často používají tento výraz během hry, nebo když se cítí velmi pohodlně ve svém prostředí. Je to jasný signál, že se pes cítí šťastný a bezpečný.

Naklánění hlavy je často spojováno se zvědavostí nebo snahou lépe slyšet. Tento roztomilý projev je často viděn u psů, kteří se snaží porozumět novému zvuku nebo výrazu člověka.

Úsměv na psí tváři, ačkoliv nemusí vypadat přesně jako lidský úsměv, je také důležitým indikátorem. Když má pes otevřenou tlamu, jazyk volně visí a celé jeho tělo je uvolněné, můžeme si být jisti, že je šťastný a spokojený.

Mžourání očí může signalizovat potěšení nebo spokojenost, ale také zdravotní problém, pokud je pouze na jednom oku. Pomalu mrkající pes je obvykle uvolněný a spokojený, zatímco rychlé mrkání může být znakem stresu nebo nepohodlí.

Zívání není vždy jen projevem únavy. U psů může také znamenat stres nebo pokus o uklidnění situace. Pokud pes zívá v napjaté situaci, snaží se tímto způsobem uvolnit napětí.

Uzavřená tlama je dalším znakem nepohodlí. Pokud pes náhle zavře tlamu a přestane pantat, může to znamenat, že se cítí ohrožen nebo nekomfortně. Tato změna v chování by měla být vnímána jako varování, že pes může přejít do defenzivního nebo agresivního stavu.

Když pes stáhne uši zpět, často to znamená strach nebo úzkost. Uši nastražené do strany mohou signalizovat, že se pes snaží vyhnout konfliktu nebo uklidnit situaci.

Rozšířené zornice jsou jasným znakem vzrušení nebo strachu. Psi, kteří jsou vystresovaní nebo nadšení, mají zornice rozšířené, což je jasně viditelné na jejich očích.

Porozumění těmto výrazům a schopnost číst psí obličej je klíčové pro budování silného a zdravého vztahu s našimi mazlíčky. Psi jsou schopni vyjádřit širokou škálu emocí a potřeb prostřednictvím své mimiky, a je na nás, abychom se naučili tyto signály správně interpretovat.

To nám nejen pomůže lépe porozumět našim psím přátelům, ale také přispěje k jejich bezpečí a spokojenosti v našem společném soužití.

Související články

Zdroj: rd.com