Jde vždy tak trochu o napínavou podívanou, když pozorujeme, jaký vztah mají naše děti ke zvířatům a jak se pak později formuje jejich pouto k jejich vlastnímu psovi. Všechno chce svůj čas a vy jako správní rodiče si uvědomujete, že vy budete těmi, kdo budou celou situaci korigovat a řešit výchovné a jiné problémy, které v těchto vztazéch mohou nastat. Rozhodně by vás to nemělo odradit od toho dopřát svému dítěti psa. Je to jedno z nejkrásnějších životních představení, která vám umožní sledovat krásné chvilky, které ti dva budou společně prožívat a budou formovat jejichch budoucí život.

Důvěra je dobrá, ale kontrola je lepší

Nikdy nenechávejte děti se psem samotné! Ačkoli jste přesvědčení, že mezi vaším psem a vaším dítětem vládne vzájemná důvěra, buďte ostražití vždy, když jsou spolu. Opustí-li totiž vůdce smečky (rodiny) společný prostor, kdo má nyní převzít kontrolu? Vy jste jediná osoba, která může zasáhnout ihned, jakmile zpozorujete, že mezi dítětem a psem vzniklo nedorozumění, a předejít tak případnému konfliktu a vyhnout se nebezpečné situaci.

Vyhýbejte se pohledu do psích očí

Jednou z prvních zásad, které byste měli dítěti vštípit, je to, aby se nedívalo psovi nikdy zblízka přímo do očí. Zvlášť malé děti, které jsou v rodině s velkými psy, k tomu mají velmi blízko. Pes by se mohl cítit ohrožený pohledem zblízka do očí, a to by mohlo vést k fatálním důsledkům. Proto dítěti vysvětlete, že se to nedělá, protože psi to nemají rádi.

Když je pes v rodině dříve než dítě

Zcela jiná je situace, kdy pes je v rodině dříve, než na svět přijde dítě. Razantní zvýšení těhotenského hormonu BETA-HCG v krvi je vysvětlením, proč váš pes ví dříve, než vy sama, že jste těhotná. Skokové navyšování tohoto hormonu v prvních dnech a týdnech těhotenství způsobuje, že těhotná žena jinak voní, což váš pes neomylně pozná. V tomto období se může začít váš pes chovat jinak, buďto bázlivě a nejistě, nebo přátelsky až rozrušeně. Pokud kvůli výkyvům nálad těhotná žena změní své chování a navyklé postupy vůči psovi, může to psa mást. Buďto situace využije a pokusí se usilovat o vyšší příčku v hierarchii rodiny, nebo se naopak podřídí a nebude si jist svým postavením v rodině. Tehdy je třeba dopřát psovi mazlení a blízký kontakt a dát mu příležitost pocítit dítě, které nosíte. Tak se správným způsobem posílí vaše vzájemná důvěra a pes vaše dítě přijme velmi dobře.

Odpovědnost je vždy na rodičích

Pamatujte, že ať už přišel váš pes do rodiny za jakýchkoli okolností a v kterékoli době, je na vás, jako na rodičích, být zodpovědní jak za chování svého dítěte, tak za chování svého psa. Pes patří vám a je na vás, abyste naučili své děti, jak se k němu mají správně chovat. Pozitivní podporou svému dítěti ukážete, že může mít i větší podíl na výchově a péči o psa. Pamatujte také na to, že na každý vztah dítěte se psem je třeba pohlížet individuálně.