Včely jsou v našich zahradách nesmírně důležité. Jsou důležitými opylovači květin a plodin. Včelám samotářkám můžeme pomoci tak, že jim poskytneme bezpečné místo pro úkryt a hnízdění. Různé druhy materiálů poskytnou možnost hnízdění i mnoha dalším druhům hmyzu, například čmelákům, lumkům, zlatoočkám, škvorům, vosám a pestřenkám nebo slůnéčkům sedmitečným. Aby měl hmyz klid, měly by být hmyzí hotely umístěny na chráněných místech, kde nebude hmyz rušen. Na takovém místě může hmyzí hotel zůstat i po několik let.

Důmyslná stavba i lehký přístřešek

Může to být jak poměrně komplikovaná stavba, tak i jednoduchý, na výrobu nenáročný úkryt, který zvládnou s malou pomocí i děti. Pro výrobu nejjednodušších typů postačí plastová trubka naplněná stébly dutého rákosu, nebo bambusu a zavěšená na strom či na plot. Jako hmyzí hotel často poslouží větší blok dřeva, kus kmene starého stromu, nebo pár dřevěných trámků. Sestrojit ho můžete i z několika kovových mříží a vyplnit ho různým materiálem. Výplň pak přizpůsobíte velikosti hmyzu, který by v něm měl získat obydlí a hnízdiště.

Které materiály upotřebíte

Ideálním materiálem pro základnu hmyzího hotelu je pochopitelně přírodní dřevo. Nejklepší je dřevo bukové nebo dubové, které má vyšší tvrdost. Dřevo nijak neupravujeme, vyhneme se tak použití látek, které by mohly být pro hmyz nebezpečné. K témuž účelu se hodí i dřevěné palety, ovšem povrchově neošetřené. Ze stejného dřeva, které jsme použili na výrobu základny, vytvoříme i jednotlivá okénka, nebo mřížky či poličky, které budeme dále vyplňovat různým materiálem. Jako výplňový materiál se skvěle uplatní prakticky vše, o čem předpokládáme, že se bude hmyzu hodit. Mohou to být jílové i hliněné cihly, dřevobetonové cihly, keramické květináče, nebo jejich střepy, proděravělé dřevěné bloky, šišky, dutá stébla trav, rákosu, seno, sláma, bambus, duté stonky křídlatky, případně dřevěná polínka s různě velkými předvrtanými otvory. Vrstvit můžete na sebe také dřevěné třísky a malá polínka, a ta pak ukládat naležato. Hmyz se zabydlí v meziprostorech.

Koloběh hmyzího života

Již v ten samý týden, kdy hmyzí hotel umístíte na konečné stanoviště, můžete očekávat první nájemníky. Hmyz si dovnitř úkrytů nanosí pyl, který mu poslouží jako ideální potrava. Následuje fáze kladení vajíček a pak přijde zavíčkování otvorů. K zavíčkování používá každý druh hmyzu jiný materiál. Poté, co se začnou z vajíček líhnout larvy, krmí se zásobami nastřádaného pylu a velmi rychle rostou. Přibližně po čtyřech týdnech se nasycené larvy ukryjí do svých kokonů a v nich pak přezimují. Jaro následujícího roku je vyláká ven, kam se skrze víčka larvy prokoušou. Koloběh hmyzího života dále pokračuje opakujícím se životním cyklem hmyzích potomků další generace.

Jaké hmyzí obyvatele lze očekávat

Nejen jako opylovači jsou mnohé hmyzí druhy na našich zahradách nesmírně vítány. Další jejich užitečnou funkcí je hubení škůdců, kteří by naši zahradu připravovali o plodiny. Například nenápadné zlatoočko obecné se živí převážně listovými mšicemi, drobnými housenkami a roztoči. Během své dvoutýdenní vývojové fáze mohou larvy zlatooček zahubit 450-500 listových mšic. Nebo si smlsnou až na 12 tisících vajíček roztočů.

K přírodnímu hubení mšic je nejlepší škvoří populace. Škvoři pojídají nejen listové mšice, ale i svilušky chmelové a vajíčka a larvy dalšího škodlivého hmyzu. Proto jsou škvoři pro zahradníky velmi užiteční. Své úkryty škvoři začínají obsazovat od května, zatímco přes den se škvoři skrývají v dutinách, v noci jsou aktivní. Škvoří příbytky můžeme nasazovat přímo na drobnější větvičky.

Pro celoroční opylování divoce rostoucích rostlin jsou zcela nepostradatelní čmeláci. Ti patří k našemu nejkrásnějšímu a nejužitečnějšímu hmyzu. U nás žije 12 druhů čmeláků, ovšem celkově jejich počty kriticky klesají, jsou velmi ohroženi a mnohé druhy už zcela vymizely. To je důvod, proč je nyní musíme chránit více než dříve. Někdy se pro čmeláky zhotovují speciální samostatné příbytky, které nazýváme čmelíny. Mívají rozměry obvykle: š 38 x v 38 x h 54 cm. Dají se ale koupit i hotové, stejně jako některé druhy hmyzích hotelů, zvláště těch menších.

Příroda vám poděkuje

Čmeláci, některé vosy, ani samotářsky žijící včely medonosné nevytvářejí kolonie. Proto je tak důležité, abychom pro ně budovali příbytky – hmyzí hotely, v jejichž chodbičkách si zajistí, že jejich rod nevymře a bude v další sezóně opět pokračovat. I když vytvoříte jen miniaturní hmyzí hotel, který bude velikostně odpovídat jen ptačí hnízdní budce, uděláte toho pro naši přírodu dost. A to už stojí za to, co myslíte? Pro inspiraci k tvorbě vašeho originálního hmyzího hotelu navštivte naši Pinterestovou nástěnku. Třeba se vám zalíbí hmazí hotel se stříškou osázenou netřesky a rozchodníky, nebo vás upoutá hmyzí hotel umístený ve vykotlaném kmeni starého stromu.