Psy mohou v zimě postihnout katary až záněty horních cest dýchacích doprovázené kašlem, kýcháním, někdy zvýšenou teplotou, nechutenstvím a tělesnou únavou. Onemocnění je virového původu, často navíc komplikované přítomností některých bakterií. Mezi chovateli se v takových případech hovoří o takzvaném psincovém kašli, na němž se podílejí různé škodlivé vlivy, jako jsou třeba znečištěné životní prostředí výfukovými zplodinami automobilů, kouř z cigaret a řada různých alergií.

Kde hrozí nákaza?

Chřipkové onemocnění psů se nejsnáze šíří tam, kde bývá větší počet zvířat pohromadě, jako jsou například výstavy, společný výcvik, ale také při vycházkách v parcích, kde se psi stýkají. Vzájemně se očichávají, společně dovádějí a tak mají maximální možnost si vzájemně předávat infekci.

  • Onemocnění se přenáší kapénkovou infekcí při vdechování kapiček nosního hlenu nemocných psů nebo psů nemocných zatím skrytě, tedy v inkubačním stadiu.
  • Prostydnutí psa třeba při deštivém počasí a v chladném povětří nebo mimořádné tělesné zatížení je už jenom krůček od vzplanutí chřipky našeho čtyřnohého kamaráda.

Proto doporučuji uvedených, negativně na zdraví psa působících vlivů se vyvarovat. A když už se první příznaky objeví, pak neváhat a nechat ho odborně ve veterinární ordinaci vyšetřit, aby se předešlo případným dalším komplikacím.

Otužilci a mazlíci

Psi zvyklí žít po celý rok v podmínkách „studeného odchovu“ na dvorku v boudě bývají daleko více odolní vůči onemocnění způsobenému chladem než zvířata, která po většinu času přebývají v městských vyhřátých bytech a zatěžují je časté změny teploty