Jestliže chcete lépe pochopit svého psa a snadněji odhalit na co zrovna myslí, nemusíte být zrovna psím psychologem! Naprosto postačí, když budete psa pečlivě pozorovat a naučíte se rozumět jeho řeči těla. Díky tomu lze velice dobře pochopit jeho chování a momentální emoce.

Hlava

Nejvíce toho u psů vyčtete nejen z výrazu obličeje, ale i z jednotlivých pozic hlavy. Pokud má pes hlavu nakloněnou do strany, znamená to, že je soustředěný, chce vám naslouchat a pochopit vás. Když má zvíře hlavu skloněnou, zpravidla je vystrašený a cítí se podřízený. Jakmile však hlavu zvedne nahoru, vyjadřuje nadšení či zvědavost, ale v některých případech se jedná i o projev agrese.

Uši

Velice mnoho vyčtete také ze psích uší, kterými zvíře vyjadřuje širokou škálu emocí, od radosti až po strach. Klidní a spokojení psi mají uši v pozici, která je pro ně přirozená. Když psi uši napřímí, jsou zpravidla v pozoru a ve střehu. Uši přitažené k hlavě vypovídají o stavu nouze, strachu a jisté submisivitě. Když má pes uši skloněné směrem dozadu, vyjadřuje přátelské pocity a často tak dává najevo, že vás váš čtyřnohý miláček respektuje jako šéfa smečky.

Srst

Mnohé lze také odpozorovat ze stavu psí srsti. Pes, který má naježenou srst, je zpravidla rozrušený. Jev se odborně nazývá piloerekce a projevuje se nejčastěji na chlupech na zádech, podél ramen a nad ocasem. Pes bývá v těchto chvílích vzrušený a agresivní a často má tendence bránit nejen sebe, ale i své blízké. Pokud je pes dlouhodobě vystresovaný či nemocný, může se objevit zvýšené línání.

Ocas

Jistě jste si všimli, že i ocas je pro psa důležitým komunikačním prostředkem. Když s ním zvíře mává ze strany na stranu, zpravidla vyjadřuje spokojenost a vřelé přátelství. Jakmile pes dělá ocasem kolečka, je naprosto nadšený a projevuje radost. Nejistotu a strach lze zpozorovat u psa, když má ocas svěšený a často zatažený mezi nohama. Jedná se o reflexní pohyb, kdy si snaží pes chránit svou citlivou část těla, a to je břicho. Opakem je pak ocas vztyčený, který charakterizuje, že je pes ve střehu a je připraven k případnému útoku.

Tlama

Pokud se pes cítí klidně a v bezpečí, má zpravidla tlamu mírně otevřenou a uvolněnou. Když je pes šťastný, poznáte to podle toho, že se nezdráhá vás olizovat. Pes se zavřenou tlamou nebo sevřenou čelistí je neklidný a nervózní. Jakmile psi cení zuby a k tomu vrčí, dávají varování před nebezpečím, které pociťují. Pro mnoho psů je také typické olizování rtů s následným zívnutím. Jedná se o běžný fyziologický reflex, kterým se psi uklidňují, když se cítí být pod nátlakem.

Související články

Zdroje: www.agroman.cz, www.zooo.cz, www.sportovni-kynologie.cz