Pro každého majitele psa je zvíře vlastně jedním z členů rodiny. Pokud je tedy v jakémkoliv ohrožení, znamená to jistou dávku stresu. Na prvním místě je potřeba zachovat klid, zhodnotit situaci a přitom vědět, jak rozpoznat základní příznaky akutního stavu a co přesně dělat.

Jak poskytnout první pomoc psovi a vyhodnotit jeho akutní stav? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Yoggies TV:

Zdroj: Youtube

Algoritmus cABCDE

Záchranáři běžně využívají při své práci s lidmi v ohrožení osvědčené schéma cABCDE, které byste měli nejen znát, ale také ho umět prakticky využít. V podstatě se jedná o rychlé komplexní vyšetření a zhodnocení míry akutního stavu psa. Co přesně tato zkratka znamená?

c – Critical bleeding neboli život ohrožující zevní krvácení

Před celkovým vyšetřením psa se ujistěte, jestli nemá silné zevní krvácení. V opačném případě je nutné okamžitě zastavit zdroj krvácení pomocí tlakového obvazu nebo škrtidla. Pokud se jedná jen o drobná povrchová zranění, nechte ošetření až na závěr a pokračujte dalším krokem.

A – Airway neboli průchodnost dýchacích cest

V případě, že je pes při vědomí a normálně dýchá, má dýchací cesty průchodné. Jestliže je v bezvědomí, měli byste zjistit, zda tento stav nenastal právě jejich neprůchodností. Prověřte tedy jeho ústní dutinu, případně odstraňte možnou překážku. Vytáhněte psovi jazyk z tlamy a nechte ho volně viset.

B – Breathing neboli dýchání

Následně zhodnoťte dechovou frekvenci ohroženého psa. V optimálních podmínkách fyzického a psychického klidu bývá v hodnotách 10 až 30/minutu. Zkontrolujte tedy barvu sliznic, jakmile mají modrofialovou barvu, vypovídají o nedostatečném okysličení tkání.

Pak prověřte, zda zvířeti nehrozí pneumotorax, stav, kdy dojde ke vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. V takovém případě je potřeba zabránit dalšímu vnikání vzduchu do hrudní dutiny. Využít k tomu můžete pevný igelit, který přiložte na ránu a zafixujte jej obvazem okolo hrudníku psa. Následně je nutné rychle dopravit zvíře k veterinárnímu lékaři.

Pokud pes nedýchá, nebo se nadechuje pouze lapavě, zahajte neprodleně kardiopulmonální resuscitaci. Komprimujte hrudník s frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu do hloubky 1/3−1/2. Psa resuscitujte nejlépe na levém boku, kdy se masáž srdce provádí na pravé straně hrudního koše. Pokud probíhá masáž srdce, kdy pes leží na zádech, stlačujte psa ve středu hrudní kosti.

C – Circulation neboli krevní oběh a krvácení

Dalším krokem je zjištění tepové frekvence. Nejlépe na tepně na vnitřní straně stehna nebo na levé straně hrudního koše. Tepová frekvence u psů velkého růstu je přibližně 60 až 100 /minutu, u menších 80 až 120/minutu a u štěňat 120 až 160/minutu. Pes, který je v bezvědomí a se špatně hmatatelným pulsem a nízkou tepovou frekvencí, poukazuje na šokový stav, tzn. například velkou ztrátu krve či jiné závažné stavy.

D – Disability neboli postižení

Následně je u psa nutné prověřit stav vědomí.  Podívejte se také na jeho zornice a prozkoumejte, zda jsou obě stejně velké a také zjistěte, jestli mu necukají oči ze strany na stranu. Pokud pes běžným způsobem reaguje na určité podněty, je jasné, že je při vědomí. Pokud na ně nereaguje, je v komatickém stavu neboli bezvědomí. Pes může být i v tzv. suporózním stavu, kdy zareaguje jen na bolestivý podnět a opět upadá zpět do nevědomí. Podívejte se i na jeho oční zornice a prozkoumejte, zda jsou obě stejně velké a také zjistěte, jestli mu necukají oči ze strany na stranu. Veškeré poruchy vědomí vyžadují okamžitý transport k veterináři.

E – Exposure neboli další příznaky

Jako poslední krok prohlédněte celé tělo psa a zjistěte, jestli nemá nějaké známky poranění, otoky, kožní změny a stejně všechny končetiny, zda náhodou nemá zlomeninu. Při zvracení nebo průjmu sledujte jejich frekvenci a obsah. Pozorní buďte i na možnou přítomnost krve nebo parazitů. Určitě zkontrolujte nejen držení těla, ale i stav břicha, jestli není nafouklé, anebo naopak nezvykle propadlé. Změřte psovi teplotu, jestli nemá i horečku. Běžná teplota těla je u nich 37,5 až 39 °C. Pokud je tedy vyšší, je nutné zvířeti zajistit tepelný komfort.

Související články

Zdroje: www.pesweb.cz, www.veterinaveltrusy.cz, www.prvnipomocpropsy.cz