obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak se vyhnout srážce auta se zvěří? A co dělat, pokud se nehoda stane?

Přes 3000 nahlášených dopravních nehod může za rok zavinit srážka s lesní či domácí zvěří. K nejhorším kolizím patří srážka se srnkou, laní nebo divočákem.

Krajinou, kde zvěř může přecházet, se nevyplatí jezdit příliš rychle, zvláště v noci. Nehodě často může zabránit, když řidič věnuje pozornost „svítícím očím“ při okrajích silnice (vrstva v sítnici, která zvěři umožňuje lepší vidění i za tmy, odráží dokonale světlo z reflektorů). Když už zvěř na silnici vejde, je vhodné ztlumit dálková světla, která ji mohou oslnit a prodlužovat dobu, za kterou silnici přejde. Srnky téměř nikdy nechodí samy, proto pokud nám jedna přeběhne přes cestu dříve, na místo dojedeme, je třeba stejně zastavit. Další na sebe obvykle nenechají dlouho čekat.

Srnec má vždy přednost Srnec má vždy přednost Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Když ke srážce přesto dojde…

Máte-li starší vůz bez havarijního pojištění, pak oprava důsledků takových setkání může dosahovat značných hodnot. Aniž byste museli investovat do dražšího havarijního pojištění, některé pojišťovny nabízejí ochranu v podobě cenově výhodného připojištění přímého střetu se zvířetem, které je součástí balíčku pojištění přírodních rizik. Balíček obvykle dále zahrnuje riziko poškození kabeláže a plastů v motorové části například kunou, nebo standardní rozsah živelních událostí od vichřice, krupobití, po častý pád stromu na auto.

Věděli jste, že po srážce se zvířetem...

  • ...nemusíte volat policii, jestliže nehodu odnesl pouze váš vůz?
  • ...máte povinnost nahlásit událost příslušnému mysliveckému sdružení? (I zvěř, která po srážce odběhne, posléze často podlehne vnitřním zraněním. Dohledání jí může zkrátit utrpení.).
  •  ...naložit a odvézt sraženou zvěř je trestný čin krádeže?
  • ...řidiči nehrozí pokuta – srážka se zvířetem je brána jako škodní událost?  

Nebezpečí srážky se zvěří je vyšší v noci Nebezpečí srážky se zvěří je vyšší v noci Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Srážka s autem, která není člověku nebezpečná, stojí ročně život i ohromné množství dalších zvířat, například ježků a jezevců.

Akční letáky