obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jaké je zvířecí milování

Jak rozmanitá je fauna, tak pestré jsou namlouvací rituály vedoucí k zachování rodu. Jak probíhají u medvědů, nosorožců, pum, opic, tučňáků, papoušků, čolků, žab, štírů a dalších zvířat?

Jen na jednu noc

Medvědi jsou samotáři, potulují se krajinou a snaží se, aby nebyli moc vidět. Když se však zamilují, ztratí hlavu a jejich rozum je ten tam. Však to znáte. Jsou hodně slyšet, značkují stromy a všemožně na sebe upozorňují. Není divu. V rozlehlých teritoriích by se zřejmě míjeli. Pokud se takoví dva jedinci opačného pohlaví potkají právě v době říje, důkladně se prozkoumají, vymění si informace o svých úmyslech, nějaký čas spolu chodí a dávají si najevo svou náklonnost, pak se teprve pomilují. A rozejdou. O medvíďata se pak stará medvědice sama, ovšem velmi pečlivě a obětavě.

páření medvědů páření medvědů Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Samotářem je také puma. Samec se prochází horami, dokonce opouští svá loviště, jen aby podle čichu našel samici. Sám také zanechává pachové stopy. I když se oba navzájem hledají, není jejich sbližování nijak přívětivé. Spíš než milence připomínají nedůvěřivé pocestné. Zejména samice dělá drahoty. Pumí samec se jí tak vlastně musí zmocnit, zuby si ji přidržet za kůži v zátylku. Oba při tom velmi hlasitě kňourají. Když je po všem, samice se otřepe a hrdě odkráčí s vědomím, že už svého minutového milence pravděpodobně nikdy nepotká.

Nosorožčí samice nosí mládě v průměru půl druhého roku, pak se o něj nejméně tři roky stará, takže vlastně dobrých pět let nemá o sex zájem. Nosorožčí býk ale nemusí být kvůli tomu smutný. Za prvé je rozený samotář, a za druhé se dokáže milovat i víc než hodinu. Ovšem preferuje jednu jedinou polohu, typickou pro všechny kopytníky. Předními končetinami spočívá na zádech své partnerky.

páření nosorožců páření nosorožců Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vůdčí osobností v rodinné skupině slonů je nejsilnější samice. Dospělí sloní býci se života takové skupiny neúčastní, žijí si sami pro sebe. Zájem projeví, když čichem zjistí, že je některá ze samic v říji. Snaží se jí být nablízku, ačkoliv se samice tváří, jako by ji to obtěžovalo. Nakonec k milostnému aktu svolí. Dobře ví, že má zpravidla pouze tři dny na to, aby mohlo být oplodněno její vajíčko. Jako protipól nemotornosti vybavila příroda sloního samce esovitě zahnutým a mimořádné dlouhým penisem. Ve vzrušeném stavu ho doslova courá po zemi.

Kdo koho svádí?

Opice dávají přednost skupinovému soužití. Samec se vzdálí od své původní tlupy, vyhledá si vhodné teritorium a začne k sobě lákat samičky. A protože v pralese není velký rozhled, činí tak hlasem. Doslova pláče. Opičí slečny se nechají omámit, přijdou, ale ke svému novému šéfovi se chovají chladně. Ani on nemá na nějaké harašení chuť. Změna nastane, když se některá samička dostane do říje. V jejím těle dozrávají vajíčka, uvolňují se z vaječníku a jsou schopna oplození. Opičák to cítí, vnímá také její koketování, nakrucování se a předvádění a to v něm probudí touhu. Pouze pro tuto chvíli, o věrnosti mimo říji nechce nic slyšet.

Opice se udrží na větvi v jakékoli situaci Opice se udrží na větvi v jakékoli situaci Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Když je v říjí klisna, hřebce doslova svede. Mluvíme o koních, zebrách či oslech žijících volně v přírodě. Zdomácnělým lichokopytníkům se do toho obyčejně pletou lidé. Klisna dává svoji chuť na milování okatě najevo. Jednak svým vyzývavým chováním, a pak také pachovými signály, které jsou obsaženy v její moči. Těm hřebec neodolá. Srovnání s člověkem není na místě, neboť hřebec si klisny nevšímá, pokud právě není v říji. Potom by se už nějaká ta podobnost našla. Klisna totiž koketuje, laškuje, dělá drahoty. Mnohdy takový roztoužený hřebec od ní musí snést nejednu ránu kopytem. Ani při samotném spojení nemusí být jeho partnerka vstřícná, takže se jí silnými zuby zakousne do krku, aby se vůbec udržel a dostál svým povinnostem.

Roztodivné jsou hry lásky

Někteří štíři bývají někdy nebezpeční sami sobě, proto se za normálních okolností nekamarádí. Neopatrnost jednoho končí hostinou druhého. Na konci zadečku mají jedový trn, proto se k sobě přibližují velmi obezřetně a zásadně čelem. Pach jim sice prozradí, že se setkali s opačným pohlavím, musí se však ještě ujistit, že to oba myslí vážně a jeden druhého nesežere. Uchopí se klepety, chvíli se přetahují, dělají úkroky do všech stran a bodcem mávají ve vzduchu. Při tomto tanci si vlastně vyznávají lásku, kterou naplní spojením. Ale tím ji také ukončí. Už se nepotřebují.

štír štír Zdroj: Archiv ireceptar.cz  

U čolků nedojde při milování k žádnému fyzickému kontaktu, prostě se nespojí. Sameček při zvláštním vodním tanci ukáže samičce, kam na dno tůňky uloží v jakémsi obalu své spermie, samička si je pak kloakou sebere, uschová je v sobě, a když nadejde čas a její vajíčka jsou zralá, použije je k oplodnění. Vajíčka naklade a dál se už o ně nestará. Každý druh čolka dodržuje při tanci přesné pohyby, takže se samička nesplete a nevezme si spermie od samečka jiného druhu.

Žáby musí mít pro páření a rozmnožování určité vodní prostředí, proto se ze svých domovů vydávají na cestu i několik kilometrů. Hromadné žabí milování se tam pak odehrává asi týden. Je zajímavé, že si některé samičky pro jistotu nesou do míst zaslíbených samečky na zádech a dvojici takřka není možné od sebe oddělit. Sameček se sv vyvolené drží velmi pevně.

Žabí sameček se vozí na zádech své vyvolené Žabí sameček se vozí na zádech své vyvolené Zdroj: Archiv ireceptar.cz

U brouků stojí za pozornost víc než samotný akt namlouvání jiná věc. Samečci každého druhu mají jiný tvar penisu. Vypadá vlastně jako klíč. A samička téhož druhu má ten správný zámek. Případná nevěra tedy není technicky možná.

Sám sobě milencem
Zdá se, že může být docela příjemná výhoda, když je živočich hermafrodit. Čili sameček a samička v jedné osobě. Třeba hlemýžď. Ale sám si nevystačí, protože by časem zdegeneroval. Potřebuje lásku jiného jedince. Pouze při namlouvání tolik nehledí na ženský či mužský rod. A vlastně ani při milování. Když se takoví dva páření chtiví hlemýždi potkají, přiblíží se k sobě svými chodidly a z otvůrků začnou vystřelovat jakési svazky vláken, kterými se k sobě přitáhnou, aby si mohli vyměnit své samčí pohlavní buňky. Potom se rozejdou a oba fungují jako samičky. Nechají v sobě dozrát vajíčka a ta pak vypouštějí v podobě malých průhledných korálků.

hlemýžď hlemýžď Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V dobrém i zlém...

Samečci ptáků při svém namlouvání tančí, chlubí se svým peřím, zpívají a předvádějí se. Chtějí tím imponovat samičce a přitom dát případnému sokovi na srozuměnou, že s ním nebudou jednat v rukavičkách, pokud se neuklidí do patřičně vzdálenosti. Jsou tu však rozdíly.

Kormorán třeba skládá materiál na hnízdo k nohám své milé, aby jí dokázal, že mu nejde jen o sex, ale také o domácnost. Čáp zase sedne na loňské hnízdo, přiláká čápici, a když přiletí dvě, klidně se dívá, jak o něj svádějí boj. S vítězkou pak počne novou generaci.

U jeřábů při námluvách tančí sameček i samička. Dávají si tak najevo, že jsou oba silní a že svoji sílu chtějí využít k vzájemné ochraně. Jeřábi se totiž nehodlají jenom milovat, ale hlavně spolu trvale žít. Obvykle jsou si věrní po celý život.

Zásnubní tance jeřábů jsou úchvatnou podívanou Zásnubní tance jeřábů jsou úchvatnou podívanou Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Také tučňáci uzavírají pevná manželství, což je v jejich případě praktické. Žijí totiž v dost nehostinných podmínkách. Ačkoliv pobývají ve velkých hejnech, manželé se bezpečně poznají. Když například u tučňáků císařských jeden opatruje vajíčko, druhý se vydává na několikadenní cestu za potravou a při návratu suverénně zamíří ke své zákonné polovičce. Samec tučňáka Humboldtova zase svoji paní žárlivě střeží a nedovolí jí, aby vyšla se svého úkrytu. To jí raději přinese modré z nebe až do postele.

Pár tučňáků vychovává v tvrdých podmínkách jedno mláďě Pár tučňáků vychovává v tvrdých podmínkách jedno mláďě Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Běžně mohou papoušci svůj zobák používat jako zbraň, zamilovaným papouškům však slouží jako ruka, která dovede pohladit. Samičky svému vyvolenému jemně natřásají peříčka, láskyplně ho krmí, samečci mazlení opětují, ochotně nastavují hlavičku, protože jim to oběma dělá moc dobře. Možná proto je takové papouščí manželství pevné a oba jsou si věrní. Respektovat jejich potřebu stálého partnera je třeba i při jejich domácím chovu, samota je pro ně trápením.

Akční letáky