obrázek z archivu ireceptar.cz
Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kdo bydlí v budce ze špalku?

Zdeněk Neubauer z Vidonína nabízí návod na ptačí budku vydlabanou ve špalku. Možná jste už jednu vyrobili z řeziva. Vyzkoušejte i tu, které se říká kmenová, a nechte se překvapit, kdo v ní zahnízdí. Některá z šesti druhů sýkorek? Rehek zahradní? Brhlík lesní? Lejsek šedý?

Ptačí budku lze vyrobit z čehokoliv, ale čím víc splyne s přírodou, tím lépe. Navíc řada druhů ptáků hnízdí především ve stromových dutinách, ale jen některé si je dokážou samy vydlabat. Jiné jsou odkázány na výskyt doupných stromů. Těch je však málo, a tak se může tzv. kmenová budka stát skvělým ptačím příbytkem.

Přirozený vzhled budky vyrobené ze špalku chrání její obyvatele před dravci a rovněž může přilákat ke hnízdění druhy, které se před jinými umělými hnízdišti mají na pozoru. Třeba sýkoru lužní či sýkoru babku.

ptačí budka ze špalku ptačí budka ze špalku Zdroj: Archiv ireceptar.cz Sehnat dutý špalek je složitější, proto budku vyrobíme ze zdravé části kmene. Základem je špalek o průměru 18 až 20 cm a výšce 25 až 30 cm, na kterém ponecháme kůru, případně i zbylé výčnělky větví.
ptačí budka ze špalku ptačí budka ze špalku Zdroj: Archiv ireceptar.cz Stěny necháme 2,5 až 3 cm silné a zbytek odvrtáme, a to buď do tří čtvrtin špalíku, takže vznikne přirozené dno, nebo vytvoříme „trubku” a dno zaslepíme dnem, které vsuneme dovnitř, abychom zamezili prosakování dešťové vody.
ptačí budka ze špalku ptačí budka ze špalku Zdroj: Archiv ireceptar.cz Osvědčilo se mi připevnit ke stříšce zespodu odřezek kulatiny, který zasunu do prostoru budky a ze stran přichytím šroubky či hřebíky zasunutými do předvrtaných děr. Vítr stříšku neodfoukne a budku lze snadno čistit.
ptačí budka ze špalku ptačí budka ze špalku Zdroj: Archiv ireceptar.cz Na zadní stranu z vnějšku připevníme dvě poloviny užší kulatiny, které zabrání, aby se budka, přichycená na kmen pruhem lina, řemenu apod., otáčela. Vnitřní stěny budky necháme hrubé.
ptačí budka ze špalku ptačí budka ze špalku Zdroj: Archiv ireceptar.cz Nahoře špalík šikmo seřízneme, abychom na dutinu mohli nasadit stříšku. Budka bude sloužit menším ptákům, proto vyvrtáme vletový otvor o průměru 27 až 34 mm.

Akční letáky