Jestliže jsme majiteli fenky, kterou jsme se rozhodli nechat nakrýt, musíme k odchovu přistoupit velice zodpovědně. Není nic smutnějšího než pohled na zbídačená a podvyživená štěňata a matku. Ke krytí feny se rozhodneme teprve tehdy, budeme-li mít splněny základní podmínky:

 • dostatek času k péči o fenu a štěňata
 • odpovídající prostor
 • dostatek materiálních prostředků, neboť odchov není levná záležitost.

K péči o fenu-matku a štěňata patří nejenom krmení, ale i veterinární zajištění. Také musíme mít alespoň rámcovou představu o zájemcích o budoucí štěňata.

Krmení březí fenky

Fena musí být před nakrytím v dobrém výživném stavu.

 • Nesmí být podvyživená, neboť mateřství na ni klade velké nároky.
 • Neměla by být ani přetučnělá, protože v takových případech nastávají problémy se zabřeznutím.

Jak by měl vypadat jídelníček?

 • Na nové krmivo převádíme fenu pozvolna, během několika dní. V první polovině březosti podáváme feně stravu, kterou je běžně krmená.
 • Od druhé poloviny březosti přejdeme na krmivo určené pro březí a kojící feny. Nabídka na našem trhu je velmi široká, avšak ne všechna krmiva jsou kvalitativně srovnatelná. Určitým ukazatelem kvality je cena, ale pozor – neplatí to všeobecně. Napoví i podrobný a co nejkonkrétnější přehled použitých surovin. Nejdůležitější je, aby fena krmivo s chutí přijímala a aby po něm neměla dietetické problémy (průjem, zácpu apod.).
 • Není důležité, zda zvíře dostává granule v suché formě či namočené. V druhém případě ovšem musíme dohlédnout, aby byla krmná dávka zkonzumována čerstvá, později by totiž mohla zkvasit!
 • Každý pes musí mít vždy k dispozici dostatek vody, při výživě suchými granulemi je to absolutní nezbytnost. Pokud by nebyla voda stále k dispozici, může být dokonce ohrožen život psa.

Stravování v době porodu – placenta je nejlepší výživný dopink

Je-li fena v pořádku, přijímá potravu až do dne porodu bez komplikací. V den porodu dbáme především na dostatek čerstvé vody, granule již feně nedáváme. Vhodné je pouze syrové vajíčko.

Fenu necháme zkonzumovat aspoň jeden plodový obal. Při požití více obalů sice mohou nastat zažívací obtíže, ale biologická hodnota placenty je tak vysoká, že ji nemůže nic nahradit. Říká se, že právě její konzumací je u feny nastartována tvorba mléka.

Výživa kojící feny

Fena v prvních dnech po porodu nechce štěňata opouštět, musíme ji tedy vždy na chvilku vyvádět ven. S přijímáním potravy však nebývají potíže.

Spotřeba krmiva stoupá již od prvních dnů, a to především u fen majících početné vrhy. Mějme na paměti, že štěňata velmi rychle znásobují svou hmotnost – a k tomu potřebují dostatečný přísun potravy. Pro fenu je pak tvorba mléka velmi energeticky náročná.

Přikrmování štěňat

Jsou-li štěňata spokojená, klidná, zaoblená, mají kvalitní srst a přibývají, je vše v pořádku. Pokud však neklidně lezou a začínají na nich být vidět zřetelně vystupující kosti, pak fena nemá dostatek mléka, nebo je mléko nekvalitní. V tom případě musíme přistoupit k přikrmovaní.

 • Obvykle tato potřeba nastává ve třetím týdnu věku.
 • Je-li vrh málo početný, štěňata o přikrmování ještě nejeví zájem, stačí jim zatím mateřské mléko.

Nikdy nepodáváme potravu určenou pro dospělé psy.

Nabídka krmiv určených speciálně pro tento věk štěňat je široká. Dokonce rozlišuje krmiva pro štěňata plemen malých a středních a pro plemena obří. Jelikož krmné plány jednotlivých výrobců se liší, je nezbytné se důkladně seznámit s návodem pro zkrmování krmiva, a ten dodržovat. Jenom v případě, že by se nám zdálo, že naše štěně není v takové kondici, v jaké má být, dávku překročíme, nebo raději přejdeme na jiné krmivo.

 • Začínáme vlhčeným krmivem, aby se dalo dobře lízat a polykat (štěňátkům dosud chybějí zuby).
 • Když štěňátkům narostou zoubky, můžeme jim dávat suché granule, vyhovuje-li nám to lépe a budou-li je ochotna přijímat.

Když jde štěně do světa

Mezi sedmým až desátým týdnem se štěňata dostávají k novým majitelům, které chovatel vždy musí upozornit, jakým krmivem mláďata krmil. Osvědčuje se mi dát do světa odcházejícímu štěněti kromě psaných rad také „uzlíček buchet“, tedy trochu toho krmiva, na něž je zvyklé. Nový majitel se samozřejmě může rozhodnout pro jinou značku, ale je potřeba přejít na ni pozvolna.

Helena Dvořáková, chovatelka psů a mezinárodní rozhodčí