Vzhledem k důrazu na kresbu a barvu se Lahore, zajímavé plemeno s orientálním původem, řadí mezi plemena barevná. V posledních letech však převažuje mezi chovateli názor, že lahore patří do skupiny holubů „typu“, neboť prioritou je velikost a tvar těla.

„Chov tohoto plemene vyžaduje trpělivého chovatele, který se nedá odradit obtížnostmi při dosahování kresby. Právě ta dělá holuba hezkým a líbivým. Výstavní nároky na kresbu holuba, postavu a typ jsou tak vysoké, že zhruba z padesáti holoubat ponechám v chovu čtyři, pět. Výběr výletků je závislý na zkušenosti chovatele, který dokáže citlivě odhadnout vývoj holouběte,“ vysvětluje Jaroslav Čapek z Chodouně, chovatel a jednatel Klubu chovatelů holubů lahore. Svoje holuby chová s láskou již desítky let a jeho zkušenosti jsou pro začínající holubáře velmi cenné.

Zásady chovu

  • Lahore je holub velmi klidný, proto se nemá chovat s jinými plemeny, aby ho nerušily.
  • Je vhodný pro volný i voliérový chov.
  • První a druhá snáška na začátku chovné sezony je nejlepší a jsou z ní nejkvalitnější holoubata, protože rodiče jsou po zimě odpočinutí a ještě nejsou vynešení. Výhodou je i to, že jarní holoubata se mohou předvést už na podzimních výstavách.

Pokud se chcete věnovat šlechtění, vyberte si nejvýše dvě barvy

Začínající holubář by měl vědět, že je výhodnější držet pouze jednu barvu, maximálně dvě, a to ještě takové, které se mohou doplňovat, například červenou s černou.

"Dlouhá cesta ke krásné kresbě kámen úrazu mladých holubářů. Mnozí po absolvování prvních výstav zjistí, že jejich holubi nemají předpokládanou kvalitu od další práce je to odradí. Chybí jim výdrž a zkušenosti. „Hotové“ holuby jim málokdo přenechá. Zbývá proto jediné – holoubata důsledně přebírat a vybírat pro chov jen ty nejperspektivnější. Ale to vyžaduje dlouhý čas a obětavost."upozorňuje pan Čapek.

Chovat holuby v mnoha barvách je problematické. Oku to sice lahodí, protože každá barva má něco do sebe, ale pro chovatelské ambice to není dobré.

  • Z deseti párů lahore odchováte zhruba 45 až 50 holoubat za sezonu.
  • Když chováte jednu barvu, můžete vybírat z 50 holoubat, když máte dvě barvy, tak možná vyberete 25 holoubat červených a 25 černých.
  • Máte–li ale sedm barev, tak je to pro kočku, protože z tohoto počtu vyberete tak jeden ideální pár výletků.

Lahore je holub, který vyžaduje předvýstavní úpravu, protože příroda neudělá kresbu podle linky tak, jak to vyžaduje standard. Laicky řečeno, holub lahore je ve spodní části bílý a v horní barevný a linka rozhraní musí být přesná. Nůžky jsou proto nezbytné a povolené. Zásah však musí být přirozený a odpovídat předepsanému standardu. Chovatel musí věnovat péči také podsazení u ocasu a rousům na nohou, délce těla a křídel, pěkně klenuté hrudi, hlavě i čistému zobu.

Výstavy jsou pro holuby zátěží

„Chov holubů mi stále přináší radost. Vzhledem k mému věku jsem snížil počet chovných párů na deset, abych jim mohl věnovat péči, kterou si zaslouží. Holuby šetřím a na výstavy je dávám maximálně dvakrát za sezonu. Holub totiž výstavami trpí, je z cestování v přepravkách vystresovaný a zneklidněný lidmi, kteří chodí kolem výstavních klecí, děti je mnohdy plaší a holubovi pak trvá dva tři týdny, než se sebere a dostane do obvyklé kondice. Účastí holubů na výstavách se trhají chovné páry, což také není pro chov ideální. Holuby mám tak rád, že je ani jatečně nevyužívám. Když se některý barevně nevyvede a pro další chov není přínosný, dám ho do tomboly, nebo – pokud někomu prodávám více holoubat – přidám ho do kolekce zdarma.

Jak už jsem říkal, lahore není jednoduchý holub, ojedinělá kresba, přísný výběr holoubat pro chov a příprava holuba na výstavy jsou velmi náročné a zvládne je zpravidla jen zapálený holubář, který má svoje miláčky opravdu rád,“ vyznává se dlouholetý a zkušený chodouňský chovatel