Při práci je kladen důraz na využití a podporu přirozených instinktů psa, kdy pes má jediný úkol – najít hledanou osobu.
Zdroj: Belish / Shutterstock.com

Mantrailing: nová metoda výcviků psů založená na tom, že psi čichají "stereo"

Mantrailing je definován jako metoda výcviku stopařských psů. Pes sleduje stopu pouze jedné osoby. Pohyb psa však může být odlišný od skutečné trasy, kterou osoba prošla. Je to práce ve dvojici, při níž pes sleduje konkrétní osobu v jakémkoli prostředí a také v jakýchkoli povětrnostních podmínkách. 

Je jedno, zda se pes pohybuje po stopě anebo jen v jakémsi užším či širším rádiu, protože nejdůležitější je rychle nalézt danou osobu. Pes si zapamatuje pach osoby díky očichání nějaké části jejího oděvu, pach si zafixuje a jde ihned po stopě.

Mantrailingu se mohou věnovat prakticky všechna plemena psů. Mantrailingu se mohou věnovat prakticky všechna plemena psů. Zdroj: Marcella Miriello / Shutterstock.com

Která psí rasa je ideální

Ke stopování mají jisté vlohy prakticky všichni psi. Rozdíly jsou hlavně v limitech konkrétních psích plemen, to je v jejich anatomických předpokladech. Ti nejvhodnější pro mantrailing mají vysoké rozlišovací schopnosti čichových orgánů a také mozkové kapacity. Schopnosti a výkonnost už jsou hlavní měrou ovlivněny výcvikem a zkušenostmi dvojčlenného týmu psovoda a psa. Za ideální psy pro mantrailing jsou považování bladhoundi.

Bladhaund, svatohubertský pes. Bladhaund, svatohubertský pes. Zdroj: Edoma / Shutterstock.com

Ti jsou schopni sledovat nejen čerstvou, ale třeba i 24 hodin starou stopu. Jde hlavně o to, aby pes, který má splnit svůj úkol dokázal v práci pokračovat za všech okolností a nenechal se ničím rozptylovat. Snad nejdůležitější je ale sepětí psovoda se psem.

Co musí psovod ovládat

Psovod musí dobře znát plemeno, s nímž cvičí. Je rovněž nutné, aby dobře poznal individualitu psa. Psovod musí kontrolovat, zda pes využívá odpovídající výcvikové metody. Výcvik nebo práci s bladhoundem  však mohl zažít jen málokterý psovod. Je však všeobecně známo, že u bladhoundů  se na stopě nikdy nepoužívají pamlsky.

Tým pracuje samostatně, nepotřebuje mimo zajištění pachového předmětu prakticky nic jiného. Tým pracuje samostatně, nepotřebuje mimo zajištění pachového předmětu prakticky nic jiného. Zdroj: faboi / Shutterstock.com

Na co se mantrailing zaměřuje

Mantrailing může být zaměřen jak na vyhledávání zvěře, tak na pátrání po osobách. Při pátrání po pohřešovaných osobách je téměř vždy využíváno psů. Policisté využívají pátrání nejen po osobách, které spáchaly trestnou činnost, ale v mnoha případech se jedná i o pátrání po pohřešovaných zbloudilých osobách. Cílem, je najít osobu a označit ji, i kdyby se nacházela ve větší skupině lidí. Přitom roli nehraje ani to, jestli se osoba pohybovala pěšky, jela na kole nebo autem, či jestli ji nesla jiná osoba. Hodnocen je tým (tedy dvojice psovod a pes), kteří mají za úkol najít a označit hledanou osobu.  

Do akce

Olíznutím nosu si psi ukládají pach do svých čichových receptorů. Umí pak jít po stopě našeho tělesného pachu po velmi dlouhou dobu. Pokud se pes při vyhledávání objektu na své cestě obrátí, neznamená to, že stopu ztratil, ale ověřuje si intenzitu pachu a to, odkud pach skutečně přichází. Při provádění nežádoucí činnost musí psovod psa ovlivnit. Po úspěšném nalezení hledané osoby, tedy na konci stopy čeká psa odměna v podobě potravy.

Psi sledují převážně změny, které na zemi zanechávají skutečné stopy (šlápota, rozmačkaná vegetace, pach boty, pach člověka, apod.). Psi sledují převážně změny, které na zemi zanechávají skutečné stopy (šlápota, rozmačkaná vegetace, pach boty, pach člověka, apod.). Zdroj: Jim Parkin / Shutterstock.com

Psi čichají ve stereu

Způsob výcviku a stopování se u mantrailingu liší. Pravděpodobně jste dosud netušili, že psi čichají ve stereu. Levou stranou svého nosu zkoumají pachy přicházející zleva a pravou stranou pachy přicházející zprava. Tak si spolehlivě zjistí, z které stany pach přichází a ověří si stopu.

Mantrailing je metoda výcviku, kdy pes sleduje, stejně jako u ostatních stopovacích metod, pachovou stopu pouze jediné osoby Mantrailing je metoda výcviku, kdy pes sleduje, stejně jako u ostatních stopovacích metod, pachovou stopu pouze jediné osoby Zdroj: Marcella Miriello / Shutterstock.com

Důraz na výcvik psovoda

Opravdu velký důraz je třeba při mantrailingu klást na výcvik psovoda. Ten musí umět přesně číst a následně interpretovat reakce psa.

U mantrailingu se hodnotí, zda tým - pes/psovod hledanou osobu najde a přesně ji označí. U mantrailingu se hodnotí, zda tým - pes/psovod hledanou osobu najde a přesně ji označí. Zdroj: Noska Photo / Shutterstock.com  

Kdy a kde se mantrailing využívá

Metoda mantrailingu se dá využívat jako sport, ale hlavně je určena pro praktické záchranné stopování. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny i mezinárodně uznávané zkoušky. V České republice se psi pro mantrailing přezkušují dle Zkušebního řádu pro záchranné psy SDH. Psi vycvičení touto metodou se používají při hledání ztracených turistů, seniorů, pohřešovaných osob, dětí, ztracených houbařů nebo duševně nemocných, případně lidí s Alzheimerovou chorobou. Jak jsme již zmínili, je možné psy využít i pro pátrání po osobách podezřelých z trestného činu. 

Akční letáky