Pro nás, suchozemce, kteří to mají k nejbližšímu moři stovky kilometrů, je představa kousku úžasného mořského života přímo doma o to lákavější. A nejlepší na tom je, že si tento sen můžeme i splnit! Samozřejmě že mořské akvárium je na založení i údržbu mnohem náročnější než sladkovodní. K pečlivé a láskyplné péči o tento skvost nám však dostupná technika velmi napomůže.

Korálový útes je svět sám pro sebe

Korálový útes je domovem bezpočtu nejrůznějších rostlin a živočichů, kteří spolu tvoří dokonale vyvážený fungující systém.

  • Základem útesu jsou drobní koráli, primitivní živočichové příbuzní medúzám. Jejich vápenité schránky podobné zkamenělým rostlinám jsou skutečnou páteří celého útesu.
  • Mezi korály se schovávají měkkýši, červi, roztodivní krabi či krevety, hvězdice, ježovky a mnozí další živočichové.
  • Vrchol pomyslné potravní pyramidy zaujímají pestré ryby a velcí korýši.

Každý z těchto tvorů má rozdílné nároky na prostor, potravu, členitost a další vlastnosti svého životního prostředí. Jednotliví živočichové útesu mezi sebou navíc pěstují složité vzájemné vztahy.

Mořská symbióza

Někteří obyvatelé korálových útesů potřebují své mimodruhové partnery tak nutně, že by bez nich nemohli žít, nebo by v akváriu jen živořili. Takovýchto symbiotických vztahů je doslova plné moře:

  • Již samotní koráli hostí ve svém těle mikroskopické řasy, které pro ně vyrábějí stavební látky jejich těla.
  • Vzájemná pomoc funguje i mezi většími obyvateli útesu. Nádherně barevné rybky klauni se rády schovávají mezi jedovatými chapadly mořských sasanek.
  • Některé ryby či krevety si pod vodou otevřely kosmetické salóny. Živí se tím, že z těl ostatních ryb pečlivě obírají parazity a nečistoty. Jejich klienti vyhledávají služby čističů rádi a často.

Vzájemné vztahy pod hladinou však nebývají vždycky tak idylické. Žijí zde i nenasytní dravci, kteří zhltnou vše, na co jim síla stačí.

Úskalí mořského akvária

Než si chovatel začne pořizovat obyvatele svého akvária, musí se podrobně se seznámit s životními nároky a chováním jednotlivých živočichů a poté zvolit jejich vhodnou kombinaci.

Nezkušenému akvaristovi, neznalému složitých vzahů mezi obyvateli korálových útesů, se může snadno stát, že krásná a ne zrovna nejlevnější kreveta či rybka se místo ozdoby akvária stane vítanou přesnídávkou větších obyvatel nádrže. Někteří obyvatelé slaného živlu si zase žárlivě střeží své domovské území. Každého příslušníka vlastního druhu ze svého teritoria nemilosrdně vyženou. Když dáme více takových živočichů do jedné nádrže, skončí to většinou smrtí slabších jedinců, kteří nemohou utéci před svými silnějšími utlačovateli.

Základ úspěchu mořského akvaristy je dobrá voda

Všem mořským živočichům je třeba zajistit vodu prvotřídní kvality.
Úprava mořské vody někdy připomíná práci středověkých alchymistů. Je to úhelný bod úspěchu mořského akvaristy. Všichni mořští živočichové jsou totiž na kvalitu vody mimořádně citliví.

Ve volné přírodě se chemické i fyzikální vlastnosti mořské vody omývající korálové útesy mění jen nepatrně. Při větších výkyvech proto choulostiví obyvatelé útesů hynou. V akváriu je tedy třeba držet parametry vody stabilně na vysoké úrovni. To se snadno řekne, ale hůře udělá. Mořské akvárium se od divokého útesu značně liší. Rovnováha mezi organismy je v něm křehká a závislá na přístrojích. V akváriu je neporovnatelně méně vody než v moři. Následkem je, že se v akváriu na rozdíl od oceánu každý nepatrný zásah do chodu celého společenství rychle projeví.

Základní vybavení mořského akvária:

  • Výkonné filtry s kulturami bakterií, které odbourávají odpadní látky a drží jejich koncentraci ve vodě na nízké úrovni.
  • Ve větších nádržích je dobré používat ještě i odpěňovače, ve kterých se voda probubláváním zbavuje bílkovinných nečistot.
  • V akvaristických prodejnách je k dostání speciální sůl na výrobu mořské vody a také nejrůznější chemické testy na obsah nežádoucích zplodin, přípravky pro zlepšení kvality vody.

Není vhodné zakládat akvárium menší než dvěstělitrové, jinak se ani s pomocí moderních přístrojům nepodaří nastolit spolehlivou a fungující rovnováhu.

Vodu v nádrži je nutné pečlivě kontrolovat a sledovat obsah solí, dusíkatých látek, sloučenin fosforu, pH a další veličiny. Zvláště se sloučeninami dusíku může být velký problém. Jsou to odpadní látky obsažené ve výkalech a moči všech živočichů. Do svého okolí je proto vypouštějí i mořské organismy. Čím více jich tedy v akváriu bude, tím bude těžší udržet v něm kvalitní vodu. Přecpat nádrž atraktivními rybičkami je proto jedna z největších chyb horlivých začátečníků.

Jak drahé je mořské akvárium?

Vybavení nádrží dnes už naštěstí není zdaleka tak drahé jako kdysi. Když si milovník přírody odepře jednu průměrnou dovolenou ve Středomoří, může si za stejné peníze přinést svůj vlastní kousek moře domů. Je však třeba počítat s tím, že i další údržba a provoz bude něco stát. Mořské akvárium je však stokrát lepší, nežli televize!