Ptáci hnízdící v dutinách mají vajíčka obvykle bílá. Ale pokud je kladou do hnízda ve větvích nebo dokonce na zemi, byla by příliš nápadná. Ve vejcovodech je barví zelená a modrá barviva, cyaniny, i červené až hnědočerné porfyriny. Orli barví vajíčka i vlastní krví z krevních vlásečnic ve vejcovodech. Typický vejcovitý tvar je nejčastější, ale třeba rorýsi a vlaštovky mají vajíčka protáhlá a sovy nebo ledňáčci zase kulatá. Ptáci hnízdící na skalnatých římsách nad mořem mají vejce často kuželovitá, aby se nemohla skutálet. Také velikost vajíček, i ta relativní k velikosti ptáka, je druh od druhu různá.

Zázrak jménem vejce

Ptačí zárodek roste ve vajíčku chráněném pevnou skořápkou. Zárodečné buňky mají uvnitř vše, co potřebují, aby se proměnily v ptáče.

  • Vápník do skořápek ukládá matka při jejich tvorbě. Dnes už naštěstí zakázané DDT a další polychlorované bifenyly způsobovaly poruchy v jeho ukládání. Samička potom nemohla příliš křehká vejce vysedět, praskala pod ní. Skořápka je hladká díky tenké voskové vrstvičce, ale když si ji prohlédneme pod mikroskopem, uvidíme kolmé vápenité krystaly.
  • Pod skořápkou leží dvě slabé papírové blanky, které se na širším konci vejce rozestupují a tvoří vzduchový polštářek.
  • Skořápka je prodyšná díky systému kanálků – ptačí zárodek musí dýchat.
  • Uvnitř jsou tekuté i hustší vrstvy bílku chránící žloutek. Ten je obalen blankou a opatřen poutky, která jej udržují ve správné poloze.
  • Ze středu k povrchu žloutkové koule vede sloupeček naplněný tekutou látkou, vitelinem. Na jeho konci leží zárodečný terčík se zárodkem.

Jak se zárodek zvětšuje, žloutek se zmenšuje, protože z něj budoucí ptáče krevními vlásečnicemi čerpá živiny. Zárodečné obaly schraňují odpadní látky, ale hlavně zprostředkovávají dýchání zárodku do doby, než začne používat vlastní plíce. Vajíčko je na rozdíl od plodu savců samostatná jednotka.

Vejce nekrmivých ptáků, jako jsou kachny a labutě, mají žloutek až dvakrát větší než vejce ptáků krmivých. Mláďata ještě pár dní po vylíhnutí čerpají živiny ze zbytku žloutku ve svém žaludku a pak se teprve začnou krmit sama. Rodiče se o ně starají, ale potravu jim nenosí, pouze ukazují, jak si ji obstarat.

Ptačí ráj

Čím více máme na zahradě stromů, hustých keřů a ptačích budek (v rozumných rozestupech), tím více vajíček u nás mohou ptáci snést a vysedět. Mláďatům pak nosí ohromné množství hmyzu a udržují tak jeho stavy na zahradě přijatelné.