Manul je divoká kočkovitá šelma, o jejíž existenci se široká veřejnost dozvěděla hlavně v posledních letech, a to díky internetu a sociálním sítím. V podstatě se jedná o nejméně prozkoumanou kočku, jejíž výskyt je známý již od dob šavlozubých tygrů. Na první pohled vypadá neskutečně roztomile, ale ve skutečnosti jde o poměrně agresivní a samotářský tvor.

Typická je pro ni nádherná bohatá srst, takže vypadá jako chomáč chlupů s relativně krátkýma nohama. Na vlastní oči ji však v přírodě jen tak neuvidíte, netoleruje totiž lidskou přítomnost. Jestli si ji tedy chcete prohlédnout, momentálně se u nás manulové chovají v ZOO v Jihlavě, Brně a v Zooparku Chomutov.

Pokud se chcete dozvědět o manulech více, podívejte se na toto zajímavé video:

Zdroj: Youtube

Manul neboli kočka stepní

Krásná šelmička se vyskytuje především v oblastech skalnatých biotopů v náhorních kamenitých stepích a není pro ni problém pobývat i v nadmořských výškách kolem 4 500 metrů n. m. Zvládá tedy život i ve velmi chladných podmínkách se sněhem a nevadí ji mrazy i kolem -50 °C. V Mongolsku a v Číně žije poddruh O.m. manul, v okolí Kaspického moře byl zaznamenán O.M ferrugineus a v Tibetu a Nepálu je rozšířený O. m. nigripectus.

Šelma s výjimečným kožichem

Tento druh kočky je zvláštní tím, že je velikostí podobný běžné kočce, ale odlišuje se neobvykle hustou a dlouhou srstí, která je doslova nepřehlédnutelná. Chlupy na břiše dorůstají v porovnání s ostatní srstí do dvojnásobné délky a tvoří dokonalou izolační vrstvu, bez níž se tato šelma neobejde.

Uši, které neprozradí

Jeho uši jsou oproti běžným kočkám kratší, kulaté a více na stranách hlavy, což má pro jejich život velký význam. Díky jejich menší nápadnosti, nevyčnívají tolik do výšky a neprozrazují je při lovu. Kořistí manula jsou zpravidla menší savci, hlavně hlodavci, ptáci, a někdy i ryby.

Speciální tvar očí

Oproti očím běžných domácích mazlíčků má manul kulaté zorničky, které jsou dost podobné lidským. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že jsou více aktivní ve dne než v noci a pro život v otevřených biotopech je to mnohem výhodnější. Nejvíce energie mají brzy ráno, navečer a za soumraku, a právě v tuto dobu se věnují lovu potravy. Jinak žijí poměrně v ústraní a skrytě.

Společnost vyhledávají jen k páření

Manulové se často usazují v norách svišťů nebo využívají mnohá ukrytá místa ve skalách. Jedná se o samotářské jedince, kteří se mezi s sebou vyhledávají jen v období „námluv“. Samice zpravidla mívají 4 až 6 mláďat, ve výjimečných případech i více. Noví potomci poměrně rychle rostou a zhruba ve 2 měsících je matky odstavují. Zpravidla se dožívají až 12 let a v současnosti se řadí mezi téměř ohrožené druhy.

Ochočení není možné

Nejen ve volné přírodě je tento druh koček velmi agresivní a samotářský. Platí to i o jedincích, kteří jsou chovány v zoologických zahradách. Zkušenosti s jejich ochočováním, bohužel nedopadají vždy dobře.

Související články

Zdroje: www.zoomagazin.cz, www.cs.wikipedia.org, www.idnes.cz